Med hjälp av helikoptrar utrustade med laser och motorsågar stormsäkrar vi de svenska skogarna och minskar därmed antalet träd som faller över elledningarna.

Nedfallande träd kan skapa långa och dyra avbrott

Tidigare års stormar Gudrun och Per har orsakat långa elavbrott och lett till ekonomiska konsekvenser för både företag och privatpersoner efter att nedfallna träd har rasat över elledningar. Därför har vi sedan många år tillbaka arbetat med att säkra totalt 8 000 kilometer elledningar som förser svenska konsumenter med el.

– Vi på E.ON har en nollvision på avbrott orsakade av träd i regionnätet, och för att uppnå det måste vi förbättra vårt förebyggande arbete, säger Henrik Staffansson, underhållschef på E.ON Energidistribution.

Laser hittar träd som är på väg att falla

Vi satsar stora resurser på att ta fram nya tekniker och metoder för att underhålla skogarna och på så vis minimera riskerna för att de faller över elledningarna under en storm. En del i detta arbete är de helikoptrar som har utrustats med en laserscanner som kan identifiera trädtoppar från luften.

– Genom att först laserscanna ledningsgatorna får vi detaljerad information om trädens position och hur höga de är. Med dessa värden kan vi räkna ut vilka träd som ligger i farozonen för att falla på ledningarna, säger Jonas Nilsson, affärsutvecklare på E.ON Energidistribution.

Nu behöver vi bara kapa trädtopparna

Tidigare har ledningar säkrats från marken med motorsåg och skogsmaskiner, vilket har inneburit att hela trädet har fått avverkas och att marken har tagit skada av de stora tunga röjningsmaskinerna.

– Nu kommer vi att satsa på att kapa endast trädtopparna exakt så mycket så att risken elimineras, också det från helikopter, säger Jonas Nilsson.

En öppen dialog med berörda markägare och skogsbolag är i full gång, då det trots allt är deras träd. En positiv faktor för dem är dels att färre träd måste avverkas helt, men också att förutsättningarna för att bedriva aktivt skogsbruk i ledningsgatorna förbättras.

– Mekaniserad röjning med mindre maskiner gör att det blir lättare att kombinera ledningsunderhåll och biobränsleproduktion. Skogsrester och sly kan säljas till biobränsleproduktionen, säger Jonas Nilsson.

höstskog sett från ovan

Laserskanning från luften

Historiskt sett har vi färgmärkt och mätt träden med traditionella verktyg. Nu laserskannar vi med helikopter ett halvår innan planerad toppning. Det innebär att vi skickar ljusstrålar mot trädkronorna, ledningen och marken. Ljusstrålarna reflekteras tillbaka och med hjälp av detta byggs tredimensionella modeller av ledningsgatan. I modellen går det sedan att mäta trädhöjd, volym, trädslag, avstånd till ledningen och trädets läge via GPS-positionering.

Helikoptern och sågen

Under helikoptern sitter en ledad balk med en såg med två klingor. På slingen sitter mätstickor med en meters mellanrum, så att piloten ska veta hur mycket som ska toppas. De berörda träden är koordinatsatta och inlagda i en GPS.

Så förnyar vi elnätet

Se hur vi gör det möjligt för Sverige att växa med förnybar energi.