Gustav Hagemann har idag tre solcellsanläggningar som hjälper till att försörja godset Ruuthsbo med cirka 150 000 kWh om året. Med stora tak- och markytor är förutsättningarna gynnsamma och drömmen om att bli självförsörjande inom räckhåll.

Solen är framtiden

Önskan om att bli självförsörjande är något som många känner igen sig i. Lantmästaren Gustav Hagemann önskade för fyra år sedan komplettera de vindkraftverk han har på sin mark med kraft från solen. På så vis skulle han kunna kompensera för de soliga dagar då det antingen blåste för mycket eller för lite. Att det skulle vara vind och sol var självklart för att följa gården Ruuthsbos hållbarhetsprofil. 

– Solen är framtiden, så är det bara, säger Gustav.

Kort startsträcka

Beslutet togs och 2017 byggdes den första av numera tre anläggningar. Att välja E.ON låg nära till hands eftersom E.ON redan tillhandahöll nätverket till Ruuthsbo. Gustav upplevde att när han kontaktade E.ON var de redan förberedda att hjälpa till och startsträckan att komma igång kort. 

Gustav räknar med att kunna börja få pay-back på sin investering om 8–10 år, varför han anser att det är viktigt att jobba tillsammans med en partner som kan erbjuda stöd under den tiden, och även efter det. Kontakten med E.ON menar han har fungerat bra och det är en lättnad att få hjälp med all formalia.

– När man gör en såhär stor investering är en trygg och stabil partner viktigt, som kan erbjuda en lång garanti på upp till 20–30 år. Jag vill ha en professionell partner som tar ansvar.

Vill göra det så problemfritt som möjligt

Det är också så som man ser på det på E.ON. Varje lösning är unik och anpassas efter behov och förutsättningar så som förbrukningsmönster. E.ON tar även hand om pappersarbetet i anslutning till installationen, till exempel ansökan om investeringsstöd eller tilldelning av elcertifikat och bygglovsansökningar när det krävs.

– Vi vill göra det så problemfritt som möjligt. Vi gör allt för att underlätta för kunderna. Det kan vara svårt att veta allt själv, säger Patrik Kristoffersson och fortsätter:

– Förutom den rena ekonomiska vinningen finns det också mycket att tjäna på ur en hållbarhetssynpunkt. Att synas och kommunicera att man satsar på förnybar energi är positivt på så många sätt, säger Patrik Kristoffersson.

Planerar vätgaskraftverk

Härnäst kikar Gustav på att utvidga och förhoppningen är att kunna bygga ytterligare en solcellsanläggning. Med den hoppas han kunna skapa ett vätgaskraftverk som ska ge energi att driva traktorer och tröskor. För att vara solcellsägare tycker han fungerar bra.

– De ligger egentligen bara där och så blir det el av dem. De är bekymmersfria helt enkelt.

Energinyheter för företag i framkant

Inspireras av hur andra företag möter sina energibehov med hållbara och innovativa lösningar.