Brf Briljanten testar gärna nya lösningar

Det började med bergvärme, utökades till laddstolpar och nu ska de installera solpaneler på taket. Bostadsrättsföreningen Briljanten i Lund är inte rädd för att pröva alternativa energilösningar för att främja både ekonomin och miljön. 

E.ON brukar kalla bostadsrättsföreningen Briljanten i Lund för både modig och orädd inför att testa nya energilösningar. De har sedan 2016 utvecklat ett nära samarbete som började när bostadsrättsföreningen köpte en klimatvänlig och effektiv bergvärmelösning. 

Person laddar röd elbil

Upptäck fördelarna med geoenergi

–Uppvärmningen är vår näst högsta kostnad, så när E.ON kom till oss och presenterade alternativa energilösningar var det väldigt intressant att veta om det gick att spara pengar inom det här området, säger Anders Jönsson, ordförande. 

Studenterna välkomnar förändringen

En stor andel av de som bor i Briljantens bostäder är studenter och de flesta välkomnar bostadsrättsföreningens initiativ. I början av 2018 installerade de även tre stycken laddstolpar med två uttag i varje låda. Idag har de 100 procent beläggning på endast en av stolparna, men Anders Jönsson ser investeringen ur ett långsiktigt perspektiv. 

– Alla prognoser pekar på att allt fler kommer att köra elbilar i framtiden. Bergvärmen var däremot en jättebra investering. Vi har bland annat sänkt våra omkostnader med cirka 20 procent, säger han.

Unga kollar på mobilen och laddar sin elbil med eon laddbox

Briljanten har dessutom valt att satsa på gemensamt elnätabonnemang för hela föreningen, med individuell mätning. 

– De boende betalar bara för den el som de förbrukar. Våra boende tycker att det är bra och till skillnad mot när de hade individuella elnätabonnemang har de nu ett ekonomiskt incitament att inte ha tänt sin belysning i onödan, säger Anders Jönsson. 

Solpaneler kommer stå för en tredjedel av elförsörjningen

Fredrik Åkerman arbetar som projektledare för energieffektivisering på E.ON. Han har arbetat med bostadsrättsföreningen Briljanten sedan 2017. Han tog över ansvaret i samband med provborrningen inför installationen av bergvärmen. 

– Briljanten är en jättebra kund. De är både öppna, engagerade och har korta beslutsvägar. De har vågat satsa samtidigt som de har litat på oss i alla lägen, säger han. 

Under hösten kommer E.ON att påbörja arbetet med att installera solpaneler på fyra av föreningens fem byggnader. När allt är klart kommer cirka en tredjedel av Briljantens elförbrukning att komma från solpaneler. 

– Samarbetet med E.ON fungerar utmärkt. Vi är öppna för alla kreativa och innovativa förslag i framtiden som gynnar både vår ekonomi och miljö, avslutar Anders Jönsson. 

Kom igång med solceller