För hyresgästernas skull

Sibbhult Färe 3 Industricenter AB valde att låta oss på E.ON sköta energiinköpen för att skapa en förutsägbarhet och trygghet för bolagets hyresgäster.

– När vi gick in i avtalet med E.ON 2008, då vårt bolag var nystartat, köpte vi all el genom portföljförvaltarna. I dag har vi dragit ned andelen till 60 procent, resten köper vi på spotmarknaden, Stefan Svanberg som är fastighetsansvarig för fastighetsbolaget.

Sibbhult Färe 3 Industricenter AB har två stora hyresgäster inom tillverkande industri. De två största kunderna förbrukar tillsammans runt 21 GWh per år och elkostnaden utgör en betydande del av deras omsättning. Variationer i energikostnaden påverkar med andra ord bolagens affär markant.

– Det är ju för våra hyresgästers skull vi har valt den här modellen. Och de uppskattar den eftersom de kan se hur hög kostnaden kommer att bli kommande kvartal, förklarar han.

Stefan Svanberg träffar regelbundet förvaltare från oss på E.ON, som förklarar vad som sker på energimarknaden och vilka möjligheter de ser inför nästa period. 

Lägre kostnad

Eftersom fastighetsbolaget alltid har använt vår portföljhantering har Stefan Svanberg inget att jämföra med för att kunna avgöra vad den inneburit för nivån hos energikostnaderna. Men en av hyresgästerna bedriver också verksamhet på annat håll, där el köps till spotpris, och de har kunnat göra en jämförelse.

– Sett över en längre tid har den kunden betalat mindre för elen de förbrukar i vår fastighet. Samtidigt varierar ju priserna, ibland är spotten lägre än de nivåer vi är låsta i för tillfället, ibland tvärtom.

Nuvarande mix med 60 procent genom våra förvaltare och 40 procent på spotmarknaden ger en bra balans mellan trygghet och flexibilitet, tycker Stefan Svanberg.