När fjärrvärmen introducerades var motivet att göra luften i städerna renare. Tidigare hade varje hus sin egen värmepanna, som alla genererade utsläpp. Idén bakom fjärrvärme är att värmeproduktionen sker i en stor anläggning som förser många hus med värme för att minska utsläppen.

Hur fungerar fjärrvärme?

Illustration Så fungerar fjärrvärme
  • Fjärrvärmeverket
    Fjärrvärmen skapas i ett centralt värmeverk. Där eldas bränslen, till exempel avfall och rester från skogsindustrin, men man tar också vara på spillvärme från industrier och datacenter.
  • Fjärrvärmenätet
    Energin som skapas i värmeverket hettar upp vatten som sedan pumpas ut i ett nät av isolerade rör under högt tryck. Temperaturen på vattnet i nätet är upp till 120 grader, beroende på årstid.
  • Fjärrvärmecentralen
    I en fastighet med fjärrvärme finns en fjärrvärmecentral. Den använder det varma fjärrvärmevattnet för att värma upp element och vattnet i husets kranar. När vattnet gjort sitt jobb är det avkylt och leds tillbaka till fjärrvärmeverket där processen upprepas.

Fjärrvärme är energieffektivt

Det som främst skiljer fjärrvärme från andra sätt att värma upp hus och lokaler är alltså att det är ett delat system. Andra uppvärmningsformer värmer oftast upp en eller några byggnader. Med fjärrvärme sker produktionen på en central plats, och värmen fördelas på hela fjärrvärmenätet och alla hus som är uppkopplade till det. Det behövs heller inte mycket el alls för att driva fjärrvärmecentralen i varje byggnad. Två faktorer som gör fjärrvärme till en energieffektiv lösning.

Flygbild över Malmö

Visste du att...

Vattendroppe i animation

Fjärrvärmevattnet färgas grönt med det ofarliga färgämnet pyranin för att man snabbt ska kunna lokalisera och laga en läcka?

50% fjärrvärme

Fjärrvärme är Sveriges vanligaste uppvärmningsform och att den står för ungefär hälften av landets uppvärmning?

Fjärrvärme i Sverige

Fjärrvärme är en utbredd uppvärmningsform i vårt land. Ungefär hälften av våra byggnader värms upp med hjälp av fjärrvärme. I en ort med ett fjärrvärmenät ägs och drivs nätet av ett och samma företag. Det betyder att du bara kan köpa din fjärrvärme från det företaget, till skillnad från el där flera företag använder samma nät. Vi äger och driver idag fjärrvärmenätet i 13 orter där du kan få fjärrvärme från oss.

Fjärrvärme för företagskunder

Se hur vi kan hjälpa ditt företag att skaffa eller optimera fjärrvärmen.

Fjärrvärme för bostadsrättsföreningar

Upptäck våra fjärrvärmetjänster som hjälper er förening att bli mer energieffektiv.

Fjärrvärme för privatpersoner

Skaffa hållbar värme till ditt hus och upptäck våra tjänster som gör fjärrvärme ännu tryggare.