Ska du bygga ut eller renovera hemma? Då behöver du kanske höja din mätarsäkring, byta plats på ditt mätarskåp eller flytta våra elledningar. Här får du veta hur du ändrar en befintlig anslutning till elnätet, hur lång tid det tar och vad det kostar. 

Har du redan påbörjat en anslutningsändring och vill veta hur det går?  

Många anslutningsärenden – kontakta installatör i god tid

Vi gläds med att många vill ansluta till vårt elnät just nu. 

En elanslutning, från förfrågan till det att ett hus fått el, kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen. Just nu är det extra hårt tryck i Skåne, så där kan tiderna dras ut mer. 

Många vill också bidra till energiomställningen genom att installera solceller. Detta medför att våra handläggningstider är längre än vanligt. Det kan ta upp till tio veckor innan en handläggare hos oss kan börja hantera ett anslutningsärende. 

Vi gör vårt yttersta för att påskynda hanteringen och är tacksamma om du som kund kontaktar en installatör i god tid.

Ändra befintlig anslutning i sju steg

Så här går det till när du ändrar en befintlig anslutning. 

Anlita ett auktoriserat elföretag

Det är viktigt att du väljer ett auktoriserat elföretag. Beskriv vad det är för sorts arbete du vill göra, som att höja din mätarsäkring eller byta plats på mätarskåpet.  

Elföretaget anmäler din ändring till oss  

När elföretaget du anlitat har anmält till oss vad du vill göra för ändring, får du en bekräftelse från oss. Nu kan du själv följa ditt ärende genom ditt ärendenummer.

Vi räknar ut eventuella kostnader

Om ändringen du vill göra innebär kostnader för oss, skickar vi en offert. I den får du veta vad det kommer att kosta, hur lång tid det kommer att ta och vilka villkor som gäller. Offerten gäller i en månad. Ju snabbare du godkänner den, desto snabbare kan vi börja arbetet. 

Elföretaget får villkoren för sitt arbete

Ungefär samtidigt som du får din eventuella offert, får elföretaget våra villkor för att kunna göra sin del av arbetet med att ändra anslutningen. 

Vi söker tillstånd om det behövs

Vid större förändringar kan vi behöva gräva utanför din tomt för att dra nya elkablar. Då behövs tillstånd från kommunen eller annan markägare. När vi fått tillstånd kan vi börja arbeta.  

Elföretaget meddelar att allt är förberett

När allt är förberett för ändringen meddelar elföretaget oss genom att skicka en så kallad färdiganmälan. 

Vi gör klart arbetet

När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med elföretaget om en tid för att göra klart arbetet med ändringen tillsammans på plats. 

Så lång tid tar det att ändra din anslutning

Hur lång tid det tar att ändra anslutningen beror på hur mycket arbete som krävs. Ska du göra ett enklare arbete som att höja din mätarsäkring, kan din elektriker få besked på en gång. Om vi däremot behöver ta reda på hur din önskade ändring påverkar vårt elnät, kan det dröja lite längre innan vi ger besked och lämnar en tidplan för arbetet. 

Att ändra en befintlig anslutning kan därför ta allt mellan en och sex månader. I enstaka fall ännu längre tid. Du får alltid en tidplan i offerten från oss. 

Att tänka på:

 • Var ute i god tid
  Om det skulle visa sig att vi behöver söka tillstånd för att gräva, kan det ta längre tid än du räknat med.
 • Anlita ett auktoriserat elföretag
  Det kan vara smidigt att anlita ett elföretag som också kan göra grävarbete.
 • Se till att elen i ditt hem är säker
  Du är ansvarig för att elen i ditt hem är säker. Hos Elsäkerhetsverket får du tips på vad du bör tänka på.

Vill du ändra din mätarsäkring?

För att ändra din mätarsäkring (så kallad passdel på elspråk) så måste du alltid kontakta en elektriker då det är ett arbete som kräver auktorisation. Din elektriker är den som informerar oss om att ett byte av mätarsäkring/passdel har skett och det är först då din elnätsavgift förändras.

Vi tar inget betalt om du vill höja din mätarsäkring upp till max 25 ampere, eftersom anslutningsavgiften för detta redan är betald för alla anslutningar. Däremot ändras din löpande elnätsavgift det vill säga kostnaden som du betalar till oss varje månad. Vill du höja din mätarsäkring över 25 ampere får du en offert på anslutningsavgiften från oss, om du inte redan betalt den sedan tidigare för den högre mätarsäkringen. Vi kan behöva förstärka elnätet innan det går att höja mätarsäkringen så var beredd på att det kan ta lite tid. Du får en uppskattad tidsplan för arbetet i offerten.

Vi tar heller inte betalt om du vill sänka din mätarsäkring, eftersom vi i regel inte behöver göra ändringar i vårt elnät. Tänk på att en sänkning av din mätarsäkring kan sänka din elnätskostnad.

Din anlitade elektriker bekostar du alltid själv.

Illustration över mätarsäkring
Illustration över ett mätarskåp

Vill du flytta eller byta ditt mätarskåp eller din mätartavla?

Är din mätarsäkring högre än 63 ampere sätter vi priset individuellt. Behöver du en längre kabel än 20 meter, tillkommer en kostnad för det. Vänligen kontakta oss innan du utför arbetet för beslut i frågan. Vi godkänner normalt inte mätarflytt inomhus.

Flytta mätarskåp med en mätarsäkring på högst 63 ampere:

 • Kostnad 3 250 kronor
 • Upp till 20 meter kabel ingår inom tomt.

Byta mätarskåp på befintlig plats: 

 • Kostnad 2 625 kronor

Byta mätartavlan/mätarblocket som mätaren sitter på:

 • Kostnad 2 125 kronor
 • Om flera mätar­tavlor ska bytas på samma plats så debiteras 1 000 kronor per till­kommande mätare.

Vill du flytta elledning eller E.ONs kabelskåp?

Ska du bygga pool precis där inkommande elledning går och behöver flytta den? Eller ska du bredda din infart och behöver flytta vårt kabelskåp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Illustration över kostnader för att flytta elledning eller kabelskåp

Så lång tid tar det

Beroende på arbetets omfattning kan det ta mellan en och sex månader. I enstaka fall ännu längre tid. Du får alltid en tidplan i offerten från oss. 

Så mycket kostar det

Kostnaden beror på hur mycket arbete som behövs, så se kostnaderna nedan som en indikation på vad olika typer av flyttar normalt hamnar på:

Inkommande elledning:
2 000-10 000 kr

Kabelskåp:
20 000-40 000 kr

Enskild stolpe:
10 000-50 000 kr

Nätstation:
250 000-1 000 000 kr

Installatör på väg att installera elmätare

Behöver du en till elmätare?

Om inga arbeten behövs, som att förändra kapaciteten på anslutningen, kostar det inget med en extra mätare på din elanslutning. Tänk på att varje bostadshus måste ha sin egen elanslutning och att du inte får dela elanslutningar med andra, om det inte är ett undantag från kravet på nätkoncession. 

Vill du koppla bort din elanslutning permanent?

Kontakta ett elföretag eller vår kundservice för att få hjälp att koppla bort din anslutning permanent från elnätet. Tänk på att varje bostadshus måste ha sin egen elanslutning och att du inte får dela elanslutningar med andra, om det inte är ett undantag från kravet på nätkoncession.

Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Jag ska gräva, vad bör jag tänka på?
  För att inte skada något som ligger i marken där du ska gräva är det bra att göra en kontroll av vad som finns på plats. Vi på E.ON har ett samarbete med Ledningskollen, en gratis webbtjänst som används för att ta reda på var ledningar och annan infrastruktur finns, förenkla och samordna grävarbeten och skydda ledningar mot avgrävningar. Registrera dig på Ledningskollen och få återkoppling från oss om vi har något intresse inom ert grävningsområde.
 • Kostar det något att ändra huvudsäkringen?
  Vi tar inte ut en avgift för att du byter säkring inom intervallet 16-25 ampere. Till 35 ampere eller högre skickar vi en offert. För att byta storlek på huvudsäkringen kontaktar du ett auktoriserat elföretag som utför bytet och skickar in en anmälan till oss. Vi ger sedan elektrikern godkännande att ändra mätarsäkringen. Elnätskostnaderna kan skilja sig beroende på säkringsstorlek och elområden.
 • Vad tar E.ON betalt för?
  Kostnaderna som uppskattas i stegen ovan är baserade på den genomsnittliga tid dina kontakter på E.ON lägger ned i ditt ärende. Löpande debitering påbörjas i och med nätutredningsfasen.

Hitta auktoriserat elföretag

Tänk på att du är skyldig att anlita en elektriker som är auktoriserad för det arbete som ska göras. Hos Elsäkerhetsverket kan du söka efter ett auktoriserat elföretag i närheten.

man i kundservice bevarar frågor om att ändra befintlig anslutning

Har du frågor? 

Våra anslutnings­experter svarar gärna på dina frågor om anslutning till elnätet som till exempel säkrings­ändringar eller anslutning av sol­celler.

Telefon: 010-228 30 29

Öppettider: Vardagar 09.00-16.30.

För övriga frågor kontakta vår kundservice.

kvinna med hund sitter vid dator och läser om elnätsavgiften

Därför behövs elnätsavgiften

Se vad du betalar för och hur vi framtidssäkrar elnätet.