Vad består min elkostnad av?

Att ha tillgång till el är en självklarhet för de flesta av oss och inte något vi funderar så mycket över. Men när fakturan kommer kanske vi ibland undrar vad det egentligen är vi betalar för. Här går vi igenom hur elkostnaden fördelar sig.

Konsumentpriset på el består av tre kostnadsdelar:

Elnätskostnad för överföring av el till ditt hem via elnätet. Som nätägare ansvarar vi för att distribuera el genom elnätet. För att elleveransen ska vara så säker som möjligt och för att våra kunder ska ha tillgång till den mängd el som behövs, när den behövs, kräver det ett ständigt underhållsarbete och förbättringar.

Nätavtalet består av en abonnemangskostnad, som baseras på storleken på din säkring, samt en elöverföringsavgift, som beror på hur mycket el som transporteras hem till dig.

Elhandelskostnad för den el du använder. Elleverantörer köper elen från den nordiska elbörsen Nordpool. Priset baseras på tillgång och efterfrågan, där bland annat årstid och väder spelar in.

Skatter och statliga avgifter, såsom energiskatt, moms och andra myndighetsavgifter. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och sedan betalar vidare till Skatteverket.

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

För att kunna få el till ditt hem behöver du två olika typer av avtal. Ett avtal med ditt elnätsföretag och ett med elhandelsföretaget. Elnätsföretaget ansvarar för ledningarna som transporterar elen hem till dig medan elhandelsföretaget står för elen som fraktas i ledningarna. Elnätsavtalet är inget du kan välja själv utan det görs med det bolag som äger elnätet där du bor medan du själv väljer vilket elhandelsföretag du vill köpa din el ifrån. Därför kan du få din elräkning från två olika avsändare. 

Så hänger elnätsavgiften och elpriset ihop

De höga elhandelspriserna i Europa drabbar även oss som nätägare och medför stora kostnadsökningar för så kallade nätförluster. Nätförluster innebär att en del av elen går förlorad som värme när den transporteras genom nätet och elnätsbolagen behöver köpa extra el för att kunna leverera den utlovade mängden. Vi tar inte ut några extra marginaler för dessa inköp. Så när elpriserna stiger, stiger även kostnaden för våra nätförluster. 

  

Vad får du för elnätsavgiften? 

Kvinna vid dator får en strömsladd

El när du behöver den

Liksom vägar, vattenledningar och järnvägsspår underhålls måste också 135 000 kilometer elnät skötas om och utvecklas för att möta ett växande elbehov.  Med hjälp av elnätsavgiften ser vi till att du har el när du värmer din mat, laddar mobilen och startar favoritserien.

En person sitter framför en brasa med en kopp i handen.

Ökad leveranssäkerhet

Sedan 2005 har vi vädersäkrat nästan 42 000 kilometer lokala elledningar genom att gräva ner elledningar där det är möjligt eller genom att isolera luftledningar, och vårt arbete fortsätter. 

vindkraftverk och solpaneler på en åker

Smart elnät för ett hållbart samhälle

Elnätet genomgår en positiv omställning för att hantera ökad produktion av förnybar el från vindkraft, vattenkraft och solenergi. Vi investerar även i smarta nät så att du kan producera och sälja din egen el. 

  

Vad kostar elnätsavgiften?

Prislistor med elnätsavgifter för olika områden och tidsperioder. ,

Under perioden 1 juli till och med den 31 december 2023 är elnätsavgiften tillfälligt sänkt till följd av lägre kostnader än beräknat.

Vanliga frågor och svar om elnätsavgiften

 • Varför får kompisen eller grannen lägre elfaktura?

  Även om ni bor i exakt likadana lägenheter eller hus så kan era fakturor skilja sig. Därför är det omöjligt att jämföra dem. Fakturan påverkas bland annat av hur många som bor i hushållet, vad det är för storlek på säkringen, hur hemmet värms upp och hur mycket el man förbrukar. Du kan också ha ett annat elavtal och en annan elhandelsleverantör än grannen. När man ska välja avtal är det lätt att jämföra sig med andra, men det viktigaste är att du väljer det som passar just dig.

 • Varför står det "elöverföring" på min faktura när jag bara ska betala nätavgift hos er?

  Nätavtalet består av två delar: en abonnemangsavgift och en elöverföringsavgift. Man kan säga att du har abonnemangsavgiften för att kunna ha el. Elöverföringsavgiften beror på hur mycket el som behöver gå från vår kraftkälla hem till dig. Om det är E.ON som äger nätet där du bor behöver du alltid betala båda de här delarna till oss.

 • Hur ändrar jag storlek på min huvudsäkring?

  Med rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har en större säkring än vad du behöver kan du säkra ner den och på så sätt sänka din elnätskostnad. Ta kontakt med en behörig elektriker om du vill ändra storlek på huvudsäkringen. En sänkning av huvudsäkring från 63 A samt höjning inom intervallet 16 – 20 A hanteras inom ett dygn från elektrikers anmälan.

  Läs mer om att ändra storlek på huvudsäkringen.

Fler frågor och svar 

Se fler vanliga frågor och svar om elnätsavgiften.