• Elen du använder hemma = elhandelskostnad

  Elleverantörer köper elen från den nordiska elbörsen Nordpool. Priset baseras på tillgång och efterfrågan, där bland annat årstid och väder spelar in. Du kan själv välja vilken elhandelsleverantör du vill ha. 

 • Att få elen hem till dig = elnätskostnad

  Elnätsbolag ansvarar för att distribuera el genom elnätet. Hos oss består din elnätsavgift av en abonnemangskostnad och en elöverföringsavgift, det vill säga hur mycket el som transporteras till dig. Du kan inte själv välja elnätsleverantör utan blir tilldelad det elnätsföretag som äger elnätet där du bor.

 • Statlig avgift för att använda el = energiskatt

  I Sverige är all förbrukning av elektricitet skattepliktig. Det betyder att du betalar skatt på varje kilowattimme du använder. Energiskatten är också momsbelagd med 25 procent. Både skatt och moms samlas in av ditt elnätsföretag, deklareras och betalas in till Skatteverket. Hur stor energiskatt och energimoms du ska betala bestäms av regeringen.

 • Kostnaden för att transportera elen

  Det vill säga överföringsavgiften. 

 • Hur mycket ström du använder samtidigt

  Det vill säga vilken säkringsstorlek du har.

 • Var du bor

  Det vill säga var i landet som ditt elnät finns i.

 • Hur mycket elnätet behöver underhållas och utvecklas

  Det vill säga investeringar för att säkra trygga elleveranser och bygga ut elnätets kapacitet.