Vad är elnätsavgiften?

Elnätsavgift, elnätstariff eller elnätskostnad är samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Elnätsavgiften består av två delar: en fast abonnemangsavgift och en rörlig elöverföringsavgift.

Höjd energiskatt från 1 januari 2021

Från och med den 1 januari har energiskatten höjts. För mer information se prislistor för respektive område. 

  • En fast abonnemangsavgift Abonnemangsavgiften är fast och sprids över ett kalenderår. Den bestäms av storleken på din huvudsäkring, det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt, samt var i landet du bor.

  • En rörlig elöverföringsavgift För överföringen av el från kraftkällan hem till dig tar vi som nätägare ut en avgift. Överföringskostnaden är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

  • Du kan påverka din elnätsavgift Du kan påverka din elnätsavgift genom att välja rätt elnätsabonnemang och sänka din elförbrukning.

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

För att kunna få el till ditt hem behöver du två olika typer av avtal. Ett avtal med ditt elnätsföretag och ett med elhandelsföretaget. Elnätsföretaget ansvarar för ledningarna som transporterar elen hem till dig medan elhandelsföretaget står för elen som fraktas i ledningarna. Elnätsavtalet är inget du kan välja själv utan det görs med det bolag som äger elnätet där du bor medan du själv väljer vilket elhandelsföretag du vill köpa din el ifrån. Därför kan du få din elräkning från två olika avsändare. 

Vad får du för pengarna? 

Man kammar en hund.

El när du behöver den

Liksom vägar, vattenledningar och järnvägsspår underhålls måste också 135 000 kilometer elnät skötas om och utvecklas för att möte ett växande elbehov.  Med hjälp av elnätsavgiften ser vi till att du har el när du värmer din mat, laddar mobilen och startar favoritserien.

En person sitter framför en brasa med en kopp i handen.

Ökad leveranssäkerhet

Sedan 2005 har vi vädersäkrat nästan 42 000 kilometer lokala elledningar genom att gräva ner elledningar där det är möjligt eller genom att isolera luftledningar, och vårt arbete fortsätter. 

vindkraftverk och solpaneler på en åker

Smart elnät för ett hållbart samhälle

Elnätet genomgår en positiv omställning för att hantera ökad produktion av förnybar el från vindkraft, vattenkraft och solenergi. Vi investerar även i smarta nät så att du kan producera och sälja din egen el. 

Så framtidssäkrar vi elnätet

Det kanske inte märks. Men bakom kulisserna, medan samhället fortsätter fungera, framtidssäkrar vi elnätet så att det ska klara alla nya energibehov. Allt för att vara med och skapa ett land som kan fortsätta förnyas. Se hur vi satsar för att framtidssäkra elnätet.  

Upprustat elnät i Blekinge skärgård

Invånarna i skärgården utanför Karlskrona får ett mer kraftfullt elnät när vi byter ut äldre ledningar och vädersäkrar elnätet.

Infrastruktur i Norrköpings nya bostadsområde

Den nya stadsdelen Inre Hamnen i Norrköping har börjat ta form. Vi är igång med infrastrukturarbetet och satsar fyra miljoner kronor på elförsörjningen.

Nya transformatorer i Nässjö

Nu ökar vi kapaciteten för elförsörjningen på Småländska höglandet, samtidigt som vi involverar närmare 50 lokala entreprenörer för olika arbeten.

Ökad kapacitet i växande Örebro

Det råder byggboom i Örebro. Därför investerar vi 100 miljoner kronor de närmaste åren för att öka kapaciteten och se till att antalet strömavbrott blir färre i staden.

Vanliga frågor och svar om elnätsavgiften? 

  • Varför får kompisen eller grannen lägre elfaktura? Även om ni bor i exakt likadana lägenheter eller hus så kan era fakturor skilja sig. Därför är det omöjligt att jämföra dem. Fakturan påverkas bland annat av hur många som bor i hushållet, vad det är för storlek på säkringen, hur hemmet värms upp och hur mycket el man förbrukar. Du kan också ha ett annat elavtal och en annan elhandelsleverantör än grannen. När man ska välja avtal är det lätt att jämföra sig med andra, men det viktigaste är att du väljer det som passar just dig.

  • Varför står det "elöverföring" på min faktura när jag bara ska betala nätavgift hos er? Nätavtalet består av två delar: en abonnemangsavgift och en elöverföringsavgift. Man kan säga att du har abonnemangsavgiften för att kunna ha el. Elöverföringsavgiften beror på hur mycket el som behöver gå från vår kraftkälla hem till dig. Om det är E.ON som äger nätet där du bor behöver du alltid betala båda de här delarna till oss.

  • Hur ändrar jag storlek på min huvudsäkring? Med rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har en större säkring än vad du behöver kan du säkra ner den och på så sätt sänka din elnätskostnad. Ta kontakt med en behörig elektriker om du vill ändra storlek på huvudsäkringen. En sänkning av huvudsäkring från 63 A samt höjning inom intervallet 16 – 20 A hanteras inom ett dygn från elektrikers anmälan.

Fler frågor och svar 

Se fler vanliga frågor och svar om elnätsavgiften.

Elnätsavgifter

Elnätsavgifter för olika områden och tidsperioder.

Nord inklusive Kramfors

Stockholm

Syd

Mikroproduktion

Se vilka ersättningar och avgifter du får när du producerar egen el.