Vad är elnätsavgiften?

Elnätsavgift, elnätstariff eller elnätskostnad är samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Elnätsavgiften består av två delar: en fast abonnemangsavgift och en rörlig elöverföringsavgift.

Sänkt elnätsavgift från den 1 januari 2020

Från och med den 1 januari kommer energiskatten höjas och elnätsavgifterna sänkas. Det innebär att du som kund kommer få en lägre elnätskostnad.

  • En fast abonnemangsavgift Abonnemangsavgiften är fast och sprids över ett kalenderår. Den bestäms av storleken på din huvudsäkring, det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt, samt var i landet du bor.

  • En rörlig elöverföringsavgift För överföringen av el från kraftkällan hem till dig tar vi som nätägare ut en avgift. Överföringskostnaden är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

  • Du kan påverka din elnätsavgift Du kan påverka din elnätsavgift genom att välja rätt elnätsabonnemang och sänka din elförbrukning.

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

För att kunna få el till ditt hem behöver du två olika typer av avtal. Ett avtal med ditt elnätsföretag och ett med elhandelsföretaget. Elnätsföretaget ansvarar för ledningarna som transporterar elen hem till dig medan elhandelsföretaget står för elen som fraktas i ledningarna. Elnätsavtalet är inget du kan välja själv utan det görs med det bolag som äger elnätet där du bor medan du själv väljer vilket elhandelsföretag du vill köpa din el ifrån. Därför kan du få din elräkning från två olika avsändare. 

Vad får du för pengarna? 

Man kammar en hund.

El när du behöver den

Liksom vägar, vattenledningar och järnvägsspår underhålls måste också 135 000 kilometer elnät skötas om. Med hjälp av elnätsavgiften ser vi till att du har el när du värmer din mat, laddar mobilen och startar favoritserien.

E.ON-medarbetare i skogen.

Ökad leveranssäkerhet

De senaste åren har vi investerat omkring 15 000 kronor per kund för att förstärka elnätet. Så att du och en miljon andra människor kan få el med 99 % leveranssäkerhet.

Barn som leker med ficklampa under täcke

Snabb avbrottshantering

Om du får strömavbrott löser vi det oftast inom fem minuter. Och när ledningar behöver repareras är vi i de flesta fall på plats inom en timme. Oavsett tid på dygnet.

Vindkraftverk i Simris.

Smart elnät för ett hållbart samhälle

Elnätet genomgår en positiv omställning för att hantera ökad produktion av el från förnybar vindkraft, vattenkraft och solenergi. Vi investerar även i smarta nät så att du kan producera och sälja din egen el.

Så framtidssäkrar vi elnätet

Det kanske inte märks. Men bakom kulisserna, medan samhället fortsätter fungera, framtidssäkrar vi elnätet så att det ska klara alla nya energibehov. Allt för att vara med och skapa ett land som kan fortsätter förnyas. Se hur vi satsar för att framtidssäkra elnätet.  

Elnätet i Gryts skärgård vädersäkras

Nu vädersäkrar vi elnätet till Harstena med omnejd i Gryts skärgård, Östergötland, och skapar möjligheter för en fortsatt levande skärgård.

Vi förnyar Simris

I den skånska byn Simris har vi skapat Sveriges första lokala energisystem. Under en testperiod ska byn vara självförsörjande på lokalproducerad el från förnybara energikällor.

När Örebro byggs ut hänger vi med

Det råder byggboom i Örebro. Därför investerar vi 100 miljoner kronor de närmaste åren för att öka kapaciteten och se till att antalet strömavbrott blir färre i staden.

En miljömedveten förening

Genom att installera solceller på fastigheternas fasad gör Brf Aspnäs en storsatsning för att försörja fastigheterna med förnybar energi från solen.

Vanliga frågor och svar om elnätsavgiften? 

  • Varför får kompisen eller grannen lägre elfaktura? Även om ni bor i exakt likadana lägenheter eller hus så kan era fakturor skilja sig. Därför är det omöjligt att jämföra dem. Fakturan påverkas bland annat av hur många som bor i hushållet, vad det är för storlek på säkringen, hur hemmet värms upp och hur mycket el man förbrukar. Du kan också ha ett annat elavtal och en annan elhandelsleverantör än grannen. När man ska välja avtal är det lätt att jämföra sig med andra, men det viktigaste är att du väljer det som passar just dig.

  • Varför står det "elöverföring" på min faktura när jag bara ska betala nätavgift hos er? Nätavtalet består av två delar: en abonnemangsavgift och en elöverföringsavgift. Man kan säga att du har abonnemangsavgiften för att kunna ha el. Elöverföringsavgiften beror på hur mycket el som behöver gå från vår kraftkälla hem till dig. Om det är E.ON som äger nätet där du bor behöver du alltid betala båda de här delarna till oss.

  • Hur ändrar jag storlek på min huvudsäkring? Med rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har en större säkring än vad du behöver kan du säkra ner den och på så sätt sänka din elnätskostnad. Ta kontakt med en behörig elektriker om du vill ändra storlek på huvudsäkringen. En sänkning av huvudsäkring från 63 A samt höjning inom intervallet 16 – 20 A hanteras inom ett dygn från elektrikers anmälan. Här kan du läsa mer om att ändra storlek på huvudsäkringen.

Fler frågor och svar 

Se fler vanliga frågor och svar om elnätsavgiften.

Elnätsavgifter

Elnätsavgifter för olika områden och tidsperioder.

Nord inklusive Kramfors

Stockholm

Syd

Mikroproduktion

Se vilka ersättningar och avgifter du får när du producerar egen el.