Ny elnätsavgift

Sverige ska bli fossilfritt och hela landet ställer om till en mer hållbar och förnybar energianvändning. Samtidigt ökar behovet av el, exempelvis inom industrin och med allt fler elfordon på vägarna. För att vi ska kunna ge alla en trygg och säker tillgång till el behöver vi bygga ut och modernisera elnätet. I augusti 2021 gjorde vi därför en höjning av elnätsavgiften för säkringsabonnemang. Den 1 januari 2022 höjs även avgiften för effektabonnemang. 

Är du företagare?

Dina elkostnader

Konsumentpriset på el består av tre kostnadsdelar:

  • elhandelskostnad för använd el
  • elnätskostnad för överföring av el till användaren via elnätet
  • skatter och avgifter, såsom energiskatt, moms och avgifter till myndigheter.
Kundens elkostnader
Diagrammet visar hur fördelningen av elkostnader utvecklats för en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna.

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

För att kunna få el till ditt hem behöver du två olika typer av avtal. Ett avtal med ditt elnätsföretag och ett med elhandelsföretaget. Elnätsföretaget ansvarar för ledningarna som transporterar elen hem till dig medan elhandelsföretaget står för elen som fraktas i ledningarna. Elnätsavtalet är inget du kan välja själv utan det görs med det bolag som äger elnätet där du bor medan du själv väljer vilket elhandelsföretag du vill köpa din el ifrån. Därför kan du få din elräkning från två olika avsändare. 

Vad får du för pengarna? 

Kvinna vid dator får en strömsladd

El när du behöver den

Liksom vägar, vattenledningar och järnvägsspår underhålls måste också 135 000 kilometer elnät skötas om och utvecklas för att möta ett växande elbehov.  Med hjälp av elnätsavgiften ser vi till att du har el när du värmer din mat, laddar mobilen och startar favoritserien.

En person sitter framför en brasa med en kopp i handen.

Ökad leveranssäkerhet

Sedan 2005 har vi vädersäkrat nästan 42 000 kilometer lokala elledningar genom att gräva ner elledningar där det är möjligt eller genom att isolera luftledningar, och vårt arbete fortsätter. 

vindkraftverk och solpaneler på en åker

Smart elnät för ett hållbart samhälle

Elnätet genomgår en positiv omställning för att hantera ökad produktion av förnybar el från vindkraft, vattenkraft och solenergi. Vi investerar även i smarta nät så att du kan producera och sälja din egen el. 

Så framtidssäkrar vi elnätet

Det kanske inte märks. Men bakom kulisserna, medan samhället fortsätter fungera, framtidssäkrar vi elnätet så att det ska klara alla nya energibehov. Allt för att vara med och skapa ett land som kan fortsätta förnyas. Se hur vi satsar för att framtidssäkra elnätet.  

Transformatorstation förstärks i Västra Hamnen, Malmö

Västra hamnen i Malmö fortsätter att växa och utvecklas. Vi förstärker en befintlig transformatorstation med ny anläggning inuti för att framtidssäkra elleveransen.

Vädersäkring av Vetlandas landsbygd snart klar

Vårt arbete med att vädersäkra elnätet kring Vetlanda närmar sig sitt slut. Nu återstår endast 5 mil av 200 mil ledningar. Investeringarna har lett till minskade antal strömavbrott.

Reservledning säkrar elleveransen till Sollefteå

Nu bygger vi en reservledning till Sollefteå på nästan sju kilometer. Ledningen kommer att förstärka elleveranserna och minska risken för strömavbrott.

Ökad kapacitet i växande Örebro

Det råder byggboom i Örebro. Därför investerar vi 100 miljoner kronor de närmaste åren för att öka kapaciteten och se till att antalet strömavbrott blir färre i staden.

Vanliga frågor och svar om elnätsavgiften? 

  • Varför får kompisen eller grannen lägre elfaktura? Även om ni bor i exakt likadana lägenheter eller hus så kan era fakturor skilja sig. Därför är det omöjligt att jämföra dem. Fakturan påverkas bland annat av hur många som bor i hushållet, vad det är för storlek på säkringen, hur hemmet värms upp och hur mycket el man förbrukar. Du kan också ha ett annat elavtal och en annan elhandelsleverantör än grannen. När man ska välja avtal är det lätt att jämföra sig med andra, men det viktigaste är att du väljer det som passar just dig.

  • Varför står det "elöverföring" på min faktura när jag bara ska betala nätavgift hos er? Nätavtalet består av två delar: en abonnemangsavgift och en elöverföringsavgift. Man kan säga att du har abonnemangsavgiften för att kunna ha el. Elöverföringsavgiften beror på hur mycket el som behöver gå från vår kraftkälla hem till dig. Om det är E.ON som äger nätet där du bor behöver du alltid betala båda de här delarna till oss.

  • Hur ändrar jag storlek på min huvudsäkring? Med rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har en större säkring än vad du behöver kan du säkra ner den och på så sätt sänka din elnätskostnad. Ta kontakt med en behörig elektriker om du vill ändra storlek på huvudsäkringen. En sänkning av huvudsäkring från 63 A samt höjning inom intervallet 16 – 20 A hanteras inom ett dygn från elektrikers anmälan.

Fler frågor och svar 

Se fler vanliga frågor och svar om elnätsavgiften.

Elnätsavgifter

Elnätsavgifter för olika områden och tidsperioder.

Nord

Stockholm

Syd

Mikroproduktion

Se vilka ersättningar och avgifter du får när du producerar egen el.