• Tänk på att:

    Din auktoriserade elektriker måste föranmäla förändringen i din elanläggning, så att det finns ett installationsmedgivande innan installationen påbörjas.