1. Privat
  2. El
  3. Elnät
  4. Följ ditt anslutningsärende