Vad är en huvudsäkring?

Huvudsäkringen är ett skydd

Säkringen skyddar din elanläggning genom att ”proppen går” om något skulle bli fel. Storleken på säkringen, alltså mängden ampere (A), avgör hur mycket el du kan använda där hemma. Oftast hittar du huvudsäkringen i ditt mätarskåp eller precis intill.

Illustration av huvudsäkring

Storleken påverkar din elnätsavgift

Genom att se till att ha rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har större säkring än du faktiskt behöver, kan du säkra ner och på så sätt sänka din elnätskostnad. Om du är osäker på valet av huvudsäkring kan en behörig elektriker hjälpa dig att se över din elanläggning.

Säkringar

  • 16A, grå, maximalt effektuttag: 11 kW
  • 20A, blå, maximalt effektuttag: 14 kW
  • 25A, gul, maximalt effektuttag: 17 kW
  • 35A, svart, maximalt effektuttag: 24 kW
  • 50A, vit, maximalt effektuttag: 35 kW
  • 63A, koppar, maximalt effektuttag: 44 kW

Anlita alltid behöriga elektriker

Innan du anlitar en elinstallatör – kontrollera hens behörighet hos Elsäkerhetsverket.

Om propparna går

Går propparna? Ny apparat kan vara boven.

Om propparna går ofta där hemma kan det betyda att du behöver en större huvudsäkring. Det är vanligt i samband med att man skaffar en ny effektkrävande apparat som en diskmaskin, fjärrvärmepump eller bastu.

Byta huvudsäkring

Anlita en behörig elektriker så får du hjälp med både val av säkringsstorlek och själva bytet. Elektrikern kommer att sköta kontakten med oss men du får gärna påminna hen om att skicka in sin anmälan i god tid. När huvudsäkringen väl är på plats och vi registrerat förändringen justerar vi din elnätsavgift på nästa faktura.

Installatör med orangea handskar installerar