Vad är en huvudsäkring?

Huvudsäkringen är ett skydd

Säkringen skyddar din elanläggning genom att ”proppen går” om något skulle bli fel. Storleken på säkringen, alltså mängden ampere (A), avgör hur mycket el du kan använda där hemma. Oftast hittar du huvudsäkringen i ditt mätarskåp eller precis intill.

Illustration av huvudsäkring

Storleken påverkar din elnätsavgift

Genom att se till att ha rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du har större säkring än du faktiskt behöver, kan du säkra ner och på så sätt sänka din elnätskostnad. Om du är osäker på valet av huvudsäkring kan en behörig elektriker hjälpa dig att se över din elanläggning.

Säkringar

  • 16A, grå, maximalt effektuttag: 11 kW
  • 20A, blå, maximalt effektuttag: 14 kW
  • 25A, gul, maximalt effektuttag: 17 kW
  • 35A, svart, maximalt effektuttag: 24 kW
  • 50A, vit, maximalt effektuttag: 35 kW
  • 63A, koppar, maximalt effektuttag: 44 kW

Anlita alltid behöriga elektriker

Innan du anlitar en elinstallatör – kontrollera hens behörighet hos Elsäkerhetsverket.

Om propparna går

Går propparna? Ny apparat kan vara boven.

Om propparna går ofta där hemma kan det betyda att du behöver en större huvudsäkring. Det är vanligt i samband med att man skaffar en ny effektkrävande apparat som en diskmaskin, fjärrvärmepump eller bastu.

Byta huvudsäkring

Så här byter du huvudsäkring

Anlita en behörig elektriker så får du hjälp med både val av säkringsstorlek och själva bytet. Elinstallatören kommer att sköta kontakten med oss men du får gärna påminna hen om att skicka in sin anmälan i god tid. När huvudsäkringen väl är på plats justerar vi din elnätsavgift på nästa faktura.

Kostnad och hanteringstid

När du byter säkring inom intervallet 16-25 ampere tar vi inte ut någon anslutningsavgift. Vid höjning till 35 A eller högre beräknar vi din anslutningsavgift individuellt.

Tänk på att ändring av din huvudsäkring även påverkar kostnaden för ditt löpande elnätsabonnemang. 

Våra elnätsabonnemang

En sänkning av huvudsäkring från 63 A samt höjning inom intervallet 16-20 A hanteras inom ett dygn från elektrikerns anmälan.

Om huvudsäkringen höjs mer än 20 A gör vi alltid en utredning för att avgöra om vi behöver öka kapaciteten i elnätet. Elektrikern kommer att få besked om våra villkor inom två veckor efter att anmälan är gjord. Skulle det krävas en utbyggnad av elnätet kan arbetet ta tre till sex månader.

Hanteringstiderna ska ses som riktlinjer.