• Anlita en elektriker som kan solceller

  Välj alltid en auktoriserad elektriker som är specialiserad på att installera solceller. För att starta processen skickar elektrikern en föranmälan till oss. Efter det kontrollerar vi att det går att ansluta anläggningen till elnätet. Ibland behöver nätet anpassas för detta, ibland finns det önskemål från dig som innebär förstärkningar av elnätet. Oavsett så får du information i varje steg. Hitta en auktoriserad elektriker.

 • Du får ett avtal

  Oftast innebär anslutningen av solcellsanläggningen varken kostnader eller krav på åtgärder i elnätet. Då får du automatiskt ett tilläggsavtal med uppgifter om din produktionsanläggning. Ungefär samtidigt som du får ditt avtal, får elektrikern specifikationer och villkor av oss för att kunna göra sin del av arbetet med att koppla in anläggningen i elnätet. Vill du dock flytta mätarskåp eller utöka din anslutning kan kostnader tillkomma. Då få du ett nytt anslutningsavtal att ta ställning till.

 • Vi söker tillstånd och elektrikern förbereder installation

  Om ändringar eller förstärkningar i elnätet behövs, så görs de i detta steg. Nu söker vi också eventuella tillstånd som behövs och elektrikern förbereder anläggningen för anslutning. När det är klart skickar elektrikern en färdiganmälan till oss. Då intygar elektrikern att din anläggning är redo och följer våra villkor. 

 • Du kan börja använda dina solceller, men välj rätt elavtal för överskottsel

  När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med elektrikern om en tid för mätarbyte. Även om du har en mätare som kan läsa av din elproduktion redan, behöver du invänta vårt klartecken för att driftsätta din solcellsanläggning. Det får du via mejl eller sms. Sedan kan du starta din solenergiproduktion. Den el du själv inte använder kan du sälja till ett elbolag. Ett gott råd är att själv välja uppköpare, det lönar sig oftast.