Dags att fixa en elanslutning?

Kanske du ska bygga pool eller en ny terrass och du behöver höja säkringen eller flytta ditt mätarskåp. Du kan läsa steg för steg vad du behöver göra – oavsett om det är en ny anslutning eller du vill göra en ändring

Så lång tid tar det

I offerten du får från oss ger vi dig alltid en tidplan som baseras på det jobb som behöver göras. Om det redan finns el framdragen till din tomt/fastighet eller i området tar det ca 2 månader efter att vi fått in föranmälan från din elektriker.

Om vi behöver göra ett jobb utanför din tomt för att dra fram el måste vi ibland söka tillstånd från markägare, kommun och/eller myndigheter. Då kan en ny elanslutning ta allt från 3 månader upptill ett år. Även tid på året påverkar, exempelvis kan tjäle fördröja arbetet.

Ändringar i en befintlig anslutning såsom flytt av mätarskåp, säkringsändring samt återanslutning tar cirka 1-3 månader efter att din elektriker skickat in en föranmälan. En tillfällig anslutning, för till exempel ett event eller ett nybygge, tar cirka 1 månad.

Vad kostar det?

En elanslutning kan variera i pris beroende på vad du ska göra hemma. Vi har därför samlat våra vanligaste ärenden och tagit fram ungefärliga priser på vad det skulle kosta.

Vad kostar en elanslutning?

Så funkar en elanslutning

  • Anlita en elektriker Kontakta en behörig elektriker och beskriv det du vill göra.

  • Vi får din anmälan från elektrikern När din elektriker har anmält till oss att du vill göra någon typ av elanslutning kommer du samtidigt att få en bekräftelse om att vi har fått in ditt ärende. Du kan själv enkelt följa ditt ärende med ditt ärendenummer.

  • Du får en offert från oss Utifrån din anmälan kommer vi, i de fall ärendet innebär en kostnad, att sammanställa en offert till dig. Där får du koll på hur mycket din anslutning kommer att kosta, hur lång tid det kommer att ta och vilka villkor som gäller. Offerten gäller i tre månader. Ju snabbare vi får ditt godkännande desto snabbare kan vi påbörja arbetet. De flesta ändringar i en befintlig elanslutning är kostnadsfria.

  • Elektrikern får våra villkor Ungefär samtidigt som du får din offert får elektrikern sina villkor så att hen kan göra sin del av arbetet.

  • Vi förbereder arbetet och söker tillstånd Vid en nyanslutning behöver vi ibland gräva utanför tomten för att dra fram nya elkablar. Då krävs tillstånd från markägaren, till exempel kommunen, vägföreningar eller Trafikverket. När vi fått de tillstånd som behövs kan vi utföra vårt arbete.

  • Elektrikern meddelar att arbetet är klart Innan vi kan slutföra arbetet, ska elektrikern intyga att allt är förberett, genom att skicka en så kallad färdiganmälan till oss.

  • Vår montör slutför arbetet När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med din elektriker om tidpunkt för att slutföra arbetet tillsammans på plats.

  • Vid ny elanslutning - välj ett bra elavtal Du väljer helt själv vilken elhandelsleverantör du vill ha. Om du inte gör något val får du el från vår anvisade leverantör, E.ON Energilösningar, och ett så kallat anvisningsavtal. Det är alltid mer förmånligt att själv välja elavtal, så vi rekommenderar att du kontaktar en elhandelsleverantör.

Anlita alltid behöriga elektriker

Innan du anlitar en elinstallatör bör du kontrollera hens behörighet hos Elsäkerhetsverket.

Full koll på ditt ärende

Om du har ett pågående anslutningsärende hos oss kan du enkelt följa hur det går.