När du bygger hus eller anordnar ett event som kräver el, behöver du göra en elanslutning till elnätet. Här får du veta hur en permanent eller tillfällig ny anslutning går till, hur lång tid det tar och vad det kostar. Få också reda på hur du återansluter en fastighet som varit ansluten tidigare. 

Har du redan påbörjat en elanslutning och vill veta hur det går?

Många anslutningsärenden – kontakta installatör i god tid

Vi gläds med att många vill ansluta till vårt elnät just nu.

En elanslutning från förfrågan till det att ett hus fått el, kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på hur de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.

Många vill också bidra till energiomställningen genom att installera solceller. Detta medför att våra handläggningstider är längre än vanligt. Det kan ta upp till tio veckor innan en handläggare hos oss kan börja hantera ett anslutningsärende. 

Vi gör vårt yttersta för att påskynda hanteringen och är tacksamma om du som kund kontaktar en installatör i god tid.

Anslut till elnätet steg för steg

Så här går det till när du gör en ny anslutning till elnätet.

Du anlitar en elinstallatör

Det är viktigt att du väljer en auktoriserad elinstallatör. Kan inte elinstallatören du anlitar också gräva, behöver du hitta ett företag som kan göra det arbetet. 

Elinstallatören skickar en föranmälan till oss 

När elinstallatören du anlitat har anmält till oss var du vill göra din anslutning, får du en bekräftelse från oss. Nu kan du själv följa ditt ärende genom ditt ärendenummer. 

Du får en offert från oss

Baserat på anmälan gör vi en offert till dig, med kostnad, hur lång tid det kommer att ta och vilka villkor som gäller. Offerten gäller i en månad. Ju snabbare du godkänner offerten, desto snabbare kan vi börja arbetet. 

Elinstallatören får våra villkor

Ungefär samtidigt som du får din offert, får elinstallatören våra villkor för att kunna göra sin del av arbetet med den nya anslutningen. 

Vi söker tillstånd och börjar arbeta

För att gräva eller placera kabelskåp och nätstationer utanför din tomt, behövs tillstånd från kommunen eller annan markägare. När vi fått tillstånd kan vi börja arbeta.  

Elinstallatören skickar en färdiganmälan till oss

När allt är förberett för anslutningen meddelar elinstallatören oss genom att skicka en så kallad färdiganmälan.

Vi fixar anslutningen på plats

När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med elinstallatören om en tid för att göra klart arbetet med elanslutningen tillsammans på plats. 

Glöm inte välja ett bra elavtal

Att själv välja elavtal brukar löna sig. Hos elbolagen får du hjäp att hitta ett elavtal som passar dig. 

Så lång tid tar en nyanslutning

I offerten får du alltid en tidplan baserad på det arbete som behöver göras på och utanför din tomt. 

Om el redan är framdragen

Om det redan finns el framdragen till din tomt eller fastighet, kan arbetet vara klart cirka två månader efter att din elinstallatör skickat in föranmälan till oss.

Om vi behöver dra fram el

Om vi behöver gräva utanför din tomt för att dra fram el, behöver vi ibland söka tillstånd från markägare, kommun och myndigheter. När vi fått svar från dem kan vi börja arbeta. Då kan en  elanslutning ta allt från tre månader till ett år, eller i sällsynta fall flera år. Även tid på året påverkar, då tjäle i marken kan fördröja arbetet under vintern.

Att tänka på inför elanslutningen:

 • Var ute i god tid
  Om det skulle visa sig att vi behöver söka tillstånd för att gräva, kan det ta längre tid än du räknat med.
 • Anlita en auktoriserad elinstallatör
  Det kan vara smidigt att anlita en elinstallatör som också kan göra grävarbete.
 • Se till att elen i ditt hem är säker
  Du är ansvarig för att elen i ditt hem är säker. Hos Elsäkerhetsverket får du tips på vad du bör tänka på.

Så mycket kostar en elanslutning

För en anslutning med en mätarsäkring på 16-25 ampere och upp till 1 800 meter från där det är möjligt att ansluta till befintligt elnät, använder vi Energimarknadsinspektionens metod för prissättning av elanslutningar. Är anslutningen större eller längre bort beräknas anslutningen individuellt. Oavsett baseras kostnaden alltid på avståendet till befintligt elnät där det är möjligt att ansluta. Vilka åtgärder som krävs och vilka andra anslutningar och fastigheter som kan beröras, ligger också till grund för kostnaden.

Prisexempel 

En elanslutning som befinner sig 570 meter från anslutningspunkten i elnätet, utan grannar att dela kostnaden med: 44 375 kronor + 381,25 kronor/meter * 370 meter = 185 438 kronor. Om du har en granne precis bredvid som inte är ansluten, delas meterkostnaden med två och kostnaden blir då 114 906 kronor.

Avstånd: 0–200 m
Fast grundavgift: 44 375 kr
Extra meteravgift: 0 kr/m

Avstånd: 200-600 m
Fast grundavgift: 44 375 kr 
Extra meteravgift: 381,25 kr/m

Avstånd: 600–1 200 m
Fast grundavgift: 196 875 kr  
Extra meteravgift: 908,75 kr/m

Avstånd: 1 200–1 800 m
Fast grundavgift: 742 125 kr  
Extra meteravgift: 526,25 kr/m

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Avgifterna är inklusive moms.

Vill du veta vad din nyanslutning kommer att kosta?

Vill du göra en tillfällig anslutning?

Medan du bygger ditt hus kan du ofta behöva en tillfällig anslutning, en så kallad byggström. Finns det möjlighet och kapacitet att tillfälligt ansluta till elnätet i närheten av din fastighet, kan vi hjälpa dig med det. Vår rekommendation är ändå att du ansluter permanent direkt i ett så kallat markmätarskåp. Då slipper du också kostnaden för en tillfällig anslutning.

Så lång tid tar det

När vi fått anmälan om tillfällig anslutning av din elinstallatör, tar det omkring en månad innan anslutningen är klar. Visar det sig att det inte går att göra en tillfällig anslutning behöver du göra en permanent anslutning istället. Så tänk på att vara ute i god tid.

Så mycket kostar det

Kostnaden för en tillfällig anslutning med en mätarsäkring på 16-63 ampere, där det är möjligt att ansluta till elnätet är 3 750 kronor. Efter 18 månader tillkommer även en månadsavgift på 750 kronor per månad.

illustration över en tillfällig anslutning på 16-23 ampere

Vill du återansluta en fastighet?

Om din fastighet tidigare varit ansluten har du rätt att bli återansluten. Det finns ingen bortre tidsgräns för när du kan göra en återanslutning. Men när en fastighet inte är ansluten till elnätet längre, kan delar av elnätet fram till fastigheten ha raserats och byggts om. Vad det kostar och hur lång tid det tar att återansluta din fastighet beror därför på hur mycket arbete som krävs. När du återansluter fastigheten ska du också tänka på att den behöver uppfylla dagens standard. 

Så lång tid tar det

Beroende på arbetets omfattning kan det ta mellan en och sex månader att återansluta din fastighet. I enstaka fall kan det ta ännu längre tid. Du får alltid en tidplan i offerten från oss. 

Så mycket kostar det

Kostnaden för en återanslutning med en mätarsäkring på 16-25 ampere är minst 1 875 kronor. Avgiften avser endast inkoppling av ett befintligt mätarskåp. Alla andra tillkommande arbeten beräknas individuellt. Men kostnaden kan aldrig bli högre än för en ny anslutning av fastigheten. 

Frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Jag ska gräva, vad bör jag tänka på?
  För att inte skada något som ligger i marken där du ska gräva är det bra att göra en kontroll av vad som finns på plats. Vi på E.ON har ett samarbete med Ledningskollen, en gratis webbtjänst som används för att ta reda på var ledningar och annan infrastruktur finns, förenkla och samordna grävarbeten och skydda ledningar mot avgrävningar. Registrera dig på Ledningskollen och få återkoppling från oss om vi har något intresse inom ert grävningsområde.
 • Vad gör jag om jag grävt av en elkabel?
  Anmäl skadan via vår tjänst Felanmälan av E.ONs elutrustning, så får vi all information vi kan behöva direkt utan långa telefonsamtal eller köer. Du kan även nå oss på 0771-88 00 22 dygnet runt.

En skadad ledning kan vara livsfarlig och får inte vidröras. Vid allvarliga olyckor ska du alltid ringa SOS Alarm på 112.

Kontakta oss

Har du frågor om anslutning till elnätet, till exempel säkrings­ändringar eller anslutning av sol­celler?
Ring våra anslutnings­experter på 010-228 30 29

Våra öppettider är vardagar 09.00-16.30.

För övriga frågor kontakta vår kundservice.

Hitta en auktoriserad elinstallatör

Tänk på att du är skyldig att anlita en elektriker som är auktoriserad för det arbete som ska göras. Hos Elsäkerhetsverket kan du söka efter en auktoriserad elinstallatör i närheten.

Gör en prisförfrågan

Vill du ha en prisindikation på vad en nyanslutning kommer att kosta kan du skicka in en förfrågan genom formuläret nedan. En offert får du först efter att din elinstallatör har anmält ditt ärende.

Bifoga en PDF över vart i fastigheten du önskar anslutningen