Med de nya smarta elmätarna som nu installeras hos våra elnätskunder, kan alla i Sverige vara med och bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle.

Följ din förbrukning och produktion

Med en smart elmätare kan du följa din elförbrukning per timme på Mitt E.ON. För dig som har egen elproduktion, till exempel solceller på taket, kan mätaren även visa överskottet av din produktion som skickas ut på elnätet.

Kortare strömavbrott med våra smarta elmätare

Vid strömavbrott kan vi med hjälp av de smarta elmätarna se om felet ligger hos dig som enskild kund eller om det är fler drabbade. Det innebär att vi kan göra riktade insatser som gör att strömmen kan återställas snabbare.

Hitta energitjuvar

De nya mätarna är dessutom förberedda för digitala tjänster som kan hjälpa dig att hitta hushållets energitjuvar. I mätaren finns en så kallad HAN-port (Home Area Network) där du kan koppla upp smart hem-utrustning mot mätaren och få ut mätvärden med tio sekunders upplösning. Du aktiverar enkelt din HAN-port på Mitt E.ON eller i vår E.ON-app under Mina avtal. Du kan också kontakta vår kundservice för att få hjälp med aktiveringen. 

HAN-port

Våra elmätare har HAN-port med en RJ12-kontakt. Vi har valt en lösning som följer Energiföretagens branschrekommendation för hur HAN-porten på svenska elmätare bör utformas. Denna branschrekommendation följer en motsvarande som är framtagen i Nederländerna, där den använts under flera år.

Totalt går det att få fram 27 stycken olika data från HAN-porten för trefasmätaren, till exempel fasspänningar, fasströmmar, mätarställningar, aktiv och reaktiv effekt. För en enfasmätare är det något färre eftersom den bara är ansluten till en fas i stället för tre.

Två olika elmätare
På mätaren hittar du en HAN-port där du kan koppla upp smart hemutrustning för att få ut en mängd olika mätvärden. Skillnaden på de två mätarna är HAN-portens placering. I övrigt är mätarna lika.

Ladda ner din mätarmanual

Beroende på om du har en enfasmätare eller en trefasmätare varierar användargränssnitten något. Därför finns olika manualer för dessa.

Se vilken mätare du har genom att titta på märkningen under displayen, till höger om E.ONs logotyp och texten ”Tillhör nätägaren”. Där står det F1_80 om du har en enfasmätare eller F3_100 om du har en trefasmätare.

Det finns tre versioner av mätare, en enfasmätare och två trefasmätare. De trefasmätare som vi kallar 1.0 har en lucka, medan den vi kallar 2.0 är öppen där HAN-porten sitter. Du hittar manualerna här.

Tre olika elmätare
Installatörsbil för mätarbyte

Din väg mot ett supersmart hem

Alla elmätare i Sverige ska bytas innan år 2025 och arbetet med att byta till smarta elmätare pågår för fullt. Har din mätare inte blivit utbytt än? Vi kommer att kontakta dig när det är din tur och föreslå en tid för bytet.