Ersättning och avgifter

Gäller för producenter, småproducenter och mikroproducenter (även kallade prosumers) med maximal effekt om 43,5 kW och säkringsnivå 63 A. 

Förlustersättning blir nätnytta

Detta är nytt för 2023

E.ON inför ett nytt sätt att räkna ut ersättning till dig som producerar energi - den så kallade nätnyttan. Beräkningen sker per automatik och du ser den på kommande faktura. 

Då ersättningen nu kommer sättas individuellt finns det inte längre några prislistor att utgå från. Ersättningen ser du på varje faktura och den beräknas enligt nedan formel:

Nätområdets nätförlust* x vårt pris för inköp av nätförluster + våra kostnader för att köpa en kWh överförd el från det överliggande nätet = Ersättning för nätnytta i öre/kWh.  

*Olika beroende på i vilket geografiskt område produktionsanläggningen finns.

Ersättning för din elproduktion

Vad är ersättning för nätnytta?

Eftersom den produktionsanläggning som du har skapar nytta i vårt elnät ersätter vi dig för den. Detta kallar vi för nätnytta. 

Nätnytta är ett samlingsnamn för de ersättningar (effektersättning, förlustersättning och energiersättning) som du som elproducent får för att vi som elnätsbolag, med hjälp av din anläggning, kan effektivisera nätet och undvika nätförluster.

Vad är ersättning för såld el?

Den el du inte själv använder säljer du till en elhandlare. Om du inte själv aktivt väljer vilken elhandlare som ska köpa din el blir din nuvarande elhandlare automatiskt den du säljer din överskottsel till. Naturligtvis kan du välja vilken elhandlare du vill. 

Avgifter för din elproduktion 

Var hittar jag mitt elnätsabonnemang?

Du hittar alla dina avtal, villkor och priser om du loggar in på Mina Sidor som privatperson eller i Navigator som företagare.  

Som egen elproducent behöver du två elnätsabonnemang; ett för din elanvändning och ett för din elproduktion. För dig som vill producera el i liten skala finns ett särskilt elnätsabonnemang för mikroproduktion.

Prislistor

För mig som mikroproducent

Vad blir min avgift för anslutning till elnätet?

Under förutsättningen att du som kund uppfyller samtliga av dessa villkor tillkommer ingen kostnad för anslutningen från vår sida: 

 • Anläggningseffekt max 43,5 kW samt säkring max 63 A. . 
 • Inte ändrar din säkring till mer än vad anslutningen är betald för. 

Om det är så att vi behöver förstärka elnätet kan det innebära att anslutningen tar lite längre tid att utföra.

Momsredovisning  

Den som är momsredovisningsskyldig får moms utbetald på ersättningen för nätnytta. Du som kund måste skriftligen informera E.ON Energidistribution att du är momsredovisningsskyldig. Du ansvarar för att lämnad information är korrekt och ska på begäran kunna uppvisa momsregistrering. Det är även ditt ansvar att informera E.ON Energidistribution om förändringar i momsredovisningsskyldighet. Om utbetalning av moms har skett på grund av felaktig information, kan du bli återbetalningsskyldig. 

Vanliga frågor och svar om nätnytta

 • Hur mycket ersättning får jag nu då?

  Vårt sätt att beräkna hur mycket din anläggning bidragit med för att avlasta det lokala elnätet baseras på hur mycket elnätet används där du bor. Vi jobbar just nu med att ta fram ett verktyg för att du ska kunna se din estimerade ersättning för 1 månad framåt.  

 • Hur stor skillnad blir det?

  Eftersom vi ändrar beräkningssättet ifrån att utgå från en schablon till att beräkna ersättningen baserat på var produktionsanläggningen finns och den nytta den gör lokalt, innebär det att ersättningen blir individuellt beräknad. 

 • Varför finns det ingen prislista längre?

  Eftersom beräkningsmodellen för din nätnytta är individuell och baseras på bland annat var du bor, är det inte längre möjligt att visa en statisk prislista.  

 • Behöver jag ansöka om att få nätnytta?

  Du behöver inte ansöka om att få nätnytta. Beräkningen sker per automatik och du ser ersättningen på din faktura.

 • Måste jag ansöka om elcertifikat?

  Nej! Är du mikroproducent* och har en anläggning som drifttagits mellan 2003 - 2021 har du, om du vill, möjlighet att ansöka om elcertifikat ifrån Energimyndigheten. Ansökan är alltså inget tvång utan helt frivilligt. Du kan läsa mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida.

  *om du producerar egen el med en maximal effekt om 43,5 kW och en säkringsnivå om 63 Ampere klassas du som mikroproducent

 • Vilket nätområde tillhör min anläggning?

  Du kan se vilket nätområde din anläggning tillhör på din elnätsfaktura eller på natomraden.se.

 • Vad är nätförluster?

  När el transporteras i elledningar kan elektronerna som förflyttas under transporten till viss del också värma upp ledningarna. Den värmen som går ut genom ledningar och ut i luften kallas för nätförluster. Nätförluster påverkas av:

  • Om det är en luftledning eller en markförlagd kabel. En luftledning som kyls av yttertemperaturen på vintern kan minska nätförluster, men innebära förluster på sommaren då förhållandet är det omvända. En markförlagd kabel har oftast en mer stabil omgivande temperatur.

  • Om ledningen finns i tätort eller på landsbygd. I en tätort med många användare som nyttjar samma ledning blir det större värmeförluster när elektronerna ”trängs i ledningarna”.

  • Om avståndet mellan produktionskällan och konsumenten är långt eller kort. Långa transportsträckor genererar mer förluster.

 • Hur ser ett nätavtal ut för små- och mikroproducenter?

  När en produktionsanläggning byggs och ska anslutas till elnätet, tecknas ett anslutningsavtal med oss. Därefter tecknar den som nyttjar anläggningen ett elnätsabonnemang med oss. Vilket abonnemang beror på hur mycket effekt som kommer att användas och vilken typ av kund abonnemanget gäller. Specifika villkor för din elnätsanslutning finns i elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. De är framtagna av Energiföretagen och Konsumentverket, och finns här.

Är du företagare och vill producera egen el?