Ersättning och avgifter

Den här informationen gäller för dig som producerar egen el med en maximal effekt om 43,5 kW och en säkringsnivå om 63 Ampere. Då klassas du som mikroproducent.  

Ersättning för din elproduktion

Ersättning för nätnytta

E.ON Energidistribution ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och överskottet säljer du. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion. Hur stor ersättningen blir beror på vilket område du bor i, läs mer i våra prislistor.

Ersättning för såld el

Den el du inte själv använder, säljer du till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till ett som följer timpriserna på spotmarknaden. Väljer du som kund inte aktivt vilket elhandelsbolag som ska köpa din el blir din nuvarande elhandlare automatiskt din elinköpare. Naturligtvis kan du välja en annan elhandlare som inköpare av din produktion.

Elcertifikat

För den förnybara energin du själv producerar kan du få elcertifikat att sälja till ett elhandelsföretag. Elcertifikaten säljs i volymer om 1000 kWh och det är Energimyndigheten som administrerar handeln och tar ut en administrationsavgift.

Läs mer om elcertifikat

Avgifter för din elproduktion

Elnätsabonnemang

Som egen elproducent behöver du två elnätsabonnemang; ett för din elanvändning och ett för din elproduktion. För dig som vill producera egen el finns ett särskilt elnätsabonnemang för så kallad mikroproduktion. Läs mer i våra prislistor.