Dagens elpris – vad ligger elpriset på idag?

Vad det aktuella elpriset ligger på styrs av många olika faktorer som till exempel olika väderförhållanden. Även priserna på gas, kol och utsläppsrätter kan påverka elpriset. 

Fast elpris

Ett fast elpris innebär att du som kund får ett avtalat fast pris att betala per kilowattimme (kWh). Det fasta elpriset är bundet under hela ditt avtals längd och du behöver inte tänka på elmarknadens toppar och dalar. 

Här kan du se de senaste priserna. Priserna anges inklusive moms.

Elområde 1
Norra Sverige

1 år – 77,75 öre/kWh
2 år – 68,75 öre/kWh
3 år – 64,50 öre/kWh

Elområde 2
Norra Mellansverige

1 år – 74,75 öre/kWh
2 år – 64,75 öre/kWh
3 år – 60,50 öre/kWh

Elområde 3
Södra Mellansverige

1 år – 119,00 öre/kWh
2 år – 98,75 öre/kWh
3 år – 90,50 öre/kWh

Elområde 4
Södra Sverige

1 år – 210,25 öre/kWh
2 år – 169,50 öre/kWh
3 år – 154,50 öre/kWh

Senast uppdaterat 2021-12-09

Årsavgifter för fast elpris

1 år – 600 kronor/år
2 år – 540 kronor/år
3 år – 480 kronor/år

Rörligt elpris för november 2021

Det rörliga priset följer prisutvecklingen på elbörsen och månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats. Basen i det rörliga priset är det raka medelspotpriset på elbörsen. Sedan tillkommer moms, påslag och elcertifikat.

Priserna nedan inkluderar moms, påslag och elcertifikat. Årsavgift tillkommer.

Elområde 1
Norra Sverige

74,93 öre/kWh

Elområde 2
Norra Mellansverige

73,98 öre/kWh

Elområde 3
Södra Mellansverige

125,79 öre/kWh

Elområde 4
Södra Sverige

160,24 öre/kWh

Årsavgifter för rörligt elpris

Tillsvidare – 660 kronor/år
1 år
 – 600 kronor/år
2 år – 540 kronor/år
3 år – 480 kronor/år

Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Vänligen försök igen om en stund.

Tack för att du loggat in på Mitt E.ON. På de här sidorna kan E.ON-kunder se sina fakturor, hålla koll på sin förbrukning, följa sina anslutningsärenden samt ta del av andra tjänster.

Såvitt vi kan se är du inte kund hos oss. Men vill du teckna elavtal med oss blir vi självklart glada!

E.ON kanske redan levererar elen till ditt hem? Här är några möjliga orsaker till att det ser ut som att du inte är E.ON-kund:

  1. Det är någon annan i ditt hushåll som står för era E.ON-avtal
  2. Du har precis blivit kund hos oss, och våra system har inte hunnit registrera dig än
  3. Du är företagskund med organisationsnummer som har loggat in med BankID. Är du företagskund med organisationsnummer ber vi dig att logga in med användarnamn och lösenord.
  4. Du är företagskund med fler än 4 anläggningar. Har du fler än 4 anläggningar ber vi dig att logga in på E.ON Navigator.

Tjänsten är inte tillgänglig i detta läge.

Hitta rätt elavtal

Vilket elavtal passar dig? Här finns allt du behöver ha koll på när du ska teckna ett nytt elavtal eller förnya ett befintligt.

Prisutveckling för rörligt elpris

I grafen visas det aktuella elpriset i kwh för 2021. Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2019 och 2020 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Här kan du läsa mer om det rörliga elprisets olika delar.

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Hösten är här och prisutvecklingen i det korta perspektivet styrs allt mer av vädret och hur kallt det är eller kommer att bli enligt prognoserna och hur mycket det blåser. Den närmsta tiden ser ut att bli kylig och det påverkar priserna uppåt.

I övrigt är läget i stort sett oförändrat jämfört med slutet av sommaren och den tidiga hösten. Uppgången har stannat av något, men elpriset är fortsatt högt jämfört med tidigare. Speciellt i södra Sverige påverkas elpriset av de fortsatt höga nivåerna på naturgas, kol och olja på kontinenten. Till det kommer höga priser på utsläppsrätter det vill säga rätt att släppa ut koldioxid. Utsläppsrätter behövs när el produceras av fossila bränslen.

Vår bedömning kvarstår att elpriset i Sverige kommer att ligga kvar på dessa höga nivåer med rörelser upp och ner runt denna nivå beroende på aktuella marknadshändelser som väderutsikterna. Priserna på kontinenten är betydligt högre jämfört med Sverige som helhet och även högre jämfört med södra Sverige vilket är en risk för prisuppgångar.

Mängden vatten i de nordiska vattenmagasinen påverkar också det nordiska elpriset. Nivåerna har varit låga under hösten, men har sakta förbättrats och den trenden fortsätter även om det fortfarande är ett underskott.  Det ger en faktor mindre som drar elpriset uppåt i dagsläget. Nordiska elproducenter exporterar också söderut när priset är högre där än i Sverige, begränsade av de kablar och överföringsmöjlighet som finns.  

 

Senast uppdaterad 2021-11-18

Är du företagskund?

Se senaste analysen och våra rekommendationer här.

Prognos över framtida och aktuella elpriser 2021

Prisutvecklingen kommer under den närmaste framtiden att vara fortsatt kopplad till nederbördsmängd, vind samt utveckling av den så kallade hydrologiska balansen, det vill säga nuvarande och förväntad tillgång på vatten för vattenkraftsproducenterna. Men inför den här hösten kommer även priserna på gas, kol och utsläppsrätter få stor inverkan på det nordiska elpriset.

Då lagernivåerna för gas i Europa fortsatt ligger under normala nivåer för årstiden, kommer tillgången och priset för gas vara en stark prisdrivare, tillsammans med utsläppsrätterna.

Vår nuvarande bedömning inför hösten och vintern är att elpriset i Sverige kommer ligga kvar på nuvarande nivåer eller stiga ytterligare. Priset på kontinenten är fortsatt betydligt högre än i södra Sverige vilket innebär en betydande risk för fortsatta prisuppgångar.

Att hydrobalansen just nu ligger under normala nivåer för årstiden innebär också en ökad känslighet för priset i norr samt att vattenkraftsproducenterna har större kontroll på vattenflödena och sannolikt kan lyfta spotpriset ytterligare. Även elexporten söderut kommer fortsätta i den mån överföringskapaciteten tillåter då elproducenterna får så pass mycket bättre betalt för elen på kontinenten.

Vid stora förändringar i väderbilden (vind, nederbörd) kan dock priserna röra sig ganska kraftigt i det korta perspektivet.

Senast uppdaterad 2021-09-03

Så väljer du rätt elpris

Vilken avtalsform som passar dig och ditt hushåll beror på flera saker. Här kan du få rekommendationer utifrån prisutveckling och prognoser och läsa mer om hur du väljer rätt elavtal för dina förutsättningar. 

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarknaden är ett rörligt elavtal rätt för dig.

Elavtal med fast elpris

Vill du veta exakt vad ditt elpris ligger på är ett fast elavtal rätt för dig.

Detta påverkar elpriset

Statistik över historiska elpriser

Här kan du följa hur det rörliga priset har utvecklats år 2011-2021 i respektive elområde. 

Läs mer

Vad kan jag själv göra för att sänka mina elkostnader och få det bästa elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att hålla nere dina elkostnader. Här kan du ta del av våra tips på hur du kan minska din elförbrukning.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Med solceller sparar du pengar och är med och skapar ett förnybart samhälle.