1. Privat
  2. El
  3. Elpriser
  4. Aktuella elpriser

Dagens elpris – vad ligger elpriset på idag?

Vad det aktuella elpriset ligger på styrs av många olika faktorer som till exempel olika väderförhållanden. Vintern har hittills varit relativt mild och nederbördsrik vilket inneburit sjunkande elpriser.

I grafen visas det aktuella elpriset för 2020. Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även välja att klicka i boxarna för föregående år 2018 och 2019 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. 

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Första kvartalet 2020 har helt präglats av den milda vintern och låg efterfrågan på uppvärmning. Vi har även haft stora nederbördsmängder både i form av snö och regn. Sammantaget har detta lett till fallande priser på el under vintern och våren. För Nordens del så är vattenkraften mycket viktig eftersom cirka halva elproduktionen utgörs av just vattenkraft. Ett mått som används är den hydrologiska balansen, i denna räknar man in allt samlat vatten både i magasin samt snö och markvatten. Denna balans har ökat kraftigt under den gångna vintern och indikerar nu en historiskt god tillgång på vattenkraft.

Den goda tillgången på vatten har redan här och nu lett till fallande priser för dig med rörligt pris, men har också skapat förväntningar om lägre priser framåt i tiden när snö smälter och fyller på vattenkraftsmagasinen. Under hela vintern och våren har därför priser för fastpris-avtal pressats ned undan för undan.

Nordens förbindelser via elkablar till kontinenten gör att vi indirekt är kopplade till elmarknaderna i övriga Europa. Även här har priserna fallit och det är framförallt relativt låga gas- och kolpriser samt milda temperaturer som bidrar till detta. I samband med stängning av verksamheter i flera europeiska länder under Corona-pandemin har efterfrågan på råvaror och elkraft samt gas fallit rejält. Priser på bränsle och utsläppsrätter (EUA) har därför fallit ytterligare utöver de redan svaga priserna tidigare i vinter.

Är du företagskund?

Se senaste analysen och våra rekommendationer här.

Prognos över framtida och aktuella elpriser 2020

Prisutvecklingen framåt kommer påverkas av nederbördsmängderna i Norden samt av utvecklingen av Corona-pandemin på kontinenten. I Norden är vi hittills ganska måttligt berörda från Corona inom råvaror och energi. Europas gaslager är välfyllda och försörjningen sker som vanligt över hav och i ledningar.

Vår nuvarande bedömning är att de rörliga priserna på el kommer fortsätta att vara låga fram till hösten. När efterfrågan åter ökar till vintern så ökar priset men som det ser ut nu så är vi väl förberedda även inför vintern. Det rörliga priset är fortfarande det billigaste alternativet, men vill du låsa ditt elpris ligger Fastprisavtalen just nu på attraktiva nivåer.

Hitta rätt elavtal

När du ska välja ett elavtal är det bra att se över ditt hem och vad du tycker är viktigt. Vi listar allt du behöver ha koll på för att välja rätt.

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarkanden är ett rörligt elavtal rätt för dig.

Elavtal med fast elpris

Vill du veta exakt vad ditt elpris ligger på är ett fast elavtal rätt för dig.

Vad kan jag själv göra för att sänka mina elkostnader och få det bästa elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att hålla nere dina elkostnader. Här kan du ta del av våra tips på hur du kan minska din elförbrukning.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Med solceller sparar du pengar och är med och skapar ett förnybart samhälle.

Statistik över historiska elpriser

Här kan du följa hur det rörliga priset har utvecklats år 2009-2019 i respektive elområde. 

Läs mer