Dagens elpris – vad ligger elpriset på idag?

Vad det aktuella elpriset ligger på styrs av många olika faktorer som till exempel olika väderförhållanden. Just nu är marknaden osäker och priserna förändras snabbt. Här kan du se aktuella elpriser för just ditt elområde.​

Fast elpris

Vårt fasta elpris innebär att du som kund får ett avtalat fast pris som inte påverkas av toppar och dalar på elmarknaden. Priserna nedan är aktuella elpriser per kilowattimme (kWh) och inkluderar moms. Årsavgift tillkommer. 

Årsavgift fast pris 1 år, 420 kr/år inkl moms
Årsavgift fast pris 2 år, 360 kr/år inkl moms
Årsavgift fast pris 3 år, 300 kr/år inkl moms

Elområde 1
Norra Sverige

4 mån - 86,25öre/kWh
6 mån - 82,75 öre/kWh

1 år – 80,00 öre/kWh
2 år – 88,25 öre/kWh
3 år – 96,00 öre/kWh

Elområde 2
Norra Mellansverige

4 mån - 86,25 öre/kWh
6 mån - 82,75 öre/kWh

1 år – 80,25 öre/kWh
2 år – 88,50 öre/kWh
3 år – 96,50 öre/kWh

Elområde 3
Södra Mellansverige

4 mån - 129,00 öre/kWh
6 mån - 121,75 öre/kWh

1 år – 117,75 öre/kWh
2 år – 126,50 öre/kWh
3 år – 133,25 öre/kWh

Elområde 4
Södra Sverige

4 mån - 158,75 öre/kWh
6 mån - 154,75 öre/kWh

1 år – 155,00 öre/kWh
2 år – 166,75 öre/kWh
3 år – 174,50 öre/kWh

Senast uppdaterat 2023-09-30

Rörligt elpris

Elpriset baseras på vårt inköpspris på elbörsen NordPool. Inköpspriset viktas mot elanvändningen för E.ONs alla Rörligt pris-kunder i ditt elområde, till det kommer avgifter, påslag och moms. Det rörliga priset följer prisutvecklingen på elbörsen och sätts i efterhand. Priserna nedan inkluderar moms, påslag och elcertifikat. Årsavgift tillkommer med 480 kr/år inkl moms.

Rörligt elpris för augusti 2023
Din faktura denna månad avser din förbrukning och elpriset föregående månad. Här kan du se priset för föregående månad. Priserna nedan inkluderar moms, påslag och elcertifikat. 

Elområde 1
Norra Sverige

43,74 öre/kWh

Elområde 2
Norra Mellansverige

43,45 öre/kWh

Elområde 3
Södra Mellansverige

62,60 öre/kWh

Elområde 4
Södra Sverige

78,49 öre/kWh

Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Vänligen försök igen om en stund.

Tack för att du loggat in på Mitt E.ON. På de här sidorna kan E.ON-kunder se sina fakturor, hålla koll på sin förbrukning, följa sina anslutningsärenden samt ta del av andra tjänster.

Såvitt vi kan se är du inte kund hos oss. Men vill du teckna elavtal med oss blir vi självklart glada!

E.ON kanske redan levererar elen till ditt hem? Här är några möjliga orsaker till att det ser ut som att du inte är E.ON-kund:

  1. Det är någon annan i ditt hushåll som står för era E.ON-avtal
  2. Du har precis blivit kund hos oss, och våra system har inte hunnit registrera dig än
  3. Du är företagskund med organisationsnummer som har loggat in med BankID. Är du företagskund med organisationsnummer ber vi dig att logga in med användarnamn och lösenord.
  4. Du är företagskund med fler än 4 anläggningar. Har du fler än 4 anläggningar ber vi dig att logga in på E.ON Navigator.
  5. Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Var god försök igen om en stund.

Tjänsten är inte tillgänglig i detta läge.

Aktuellt spotpris

Här ser du spotpriset på den nordiska elbörsen, Nord Pool. På helger och röda dagar visas preliminära priser som uppdateras nästkommande vardag. Priset för i morgon publiceras ungefär kl 14.15. Du kan även se historiska priser i tabellen. Spotpriset omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.

Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Vänligen försök igen om en stund.

Tack för att du loggat in på Mitt E.ON. På de här sidorna kan E.ON-kunder se sina fakturor, hålla koll på sin förbrukning, följa sina anslutningsärenden samt ta del av andra tjänster.

Såvitt vi kan se är du inte kund hos oss. Men vill du teckna elavtal med oss blir vi självklart glada!

E.ON kanske redan levererar elen till ditt hem? Här är några möjliga orsaker till att det ser ut som att du inte är E.ON-kund:

  1. Det är någon annan i ditt hushåll som står för era E.ON-avtal
  2. Du har precis blivit kund hos oss, och våra system har inte hunnit registrera dig än
  3. Du är företagskund med organisationsnummer som har loggat in med BankID. Är du företagskund med organisationsnummer ber vi dig att logga in med användarnamn och lösenord.
  4. Du är företagskund med fler än 4 anläggningar. Har du fler än 4 anläggningar ber vi dig att logga in på E.ON Navigator.
  5. Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Var god försök igen om en stund.

Tjänsten är inte tillgänglig i detta läge.

 Vi rekommenderar 

Just nu kan det kännas svårt att välja elavtal. Marknaden är fortfarande osäker, och även om elpriserna har gått ned så är prisnivåerna fortfarande höga. Vår rekommendation är att fundera igenom dina behov och var beredd på att se över ditt elavtal löpande.

För dig som både vill och kan vara flexibel samt klarar pristoppar, rekommenderar vi rörligt pris eller timpris. Timpris passar dig som har möjlighet att anpassa din förbrukning till tider då elpriset är som lägst. Kan du inte, eller kanske inte vill, anpassa när du förbrukar el, är ett rörlig pris ett bättre val.

Vill du hellre ha förutsägbarhet, så ska du välja fast elpris. Då vet du i förväg vad du kommer att betala för kilowattimmarna. Hos oss kan du välja mellan flera korta fastprisavtal, från fyra till tolv månader, vilket kan ge extra trygghet under hösten och vintern. Räkna då gärna ut i förhand vilken kostnad du kan förvänta dig.

Prisutveckling för rörligt elpris

I grafen visas det aktuella elpriset i kwh för 2023. Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2021 och 2022 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Priserna på den nordiska elmarknaden har under sommaren legat på en nivå som är i linje med vad vi såg innan energikrisen. Prisutvecklingen i Sverige beror på lokala och globala förutsättningar för elproduktion och elkonsumtion och är tätt sammankopplad med våra grannländer.

I Norden påverkas spotpriserna främst av väderfaktorer så som nederbörd, temperatur och lokala vindförhållanden. Men de nordiska spotprisernas utveckling hänger också samman med överföring till andra länder utanför Norden samt tillgången på vatten i nordiska vattenkraftverk.

Under sommaren har priset hållits lågt tack vare bland annat en minskande förbrukning hos konsumenter, en stark och växande solkraftsproduktion, ett förbättrat hydrologiskt läge samt historiskt höga gaslagernivåer på kontinenten. De timvisa priserna i södra Sverige präglas fortsatt av stora svängningar över dygnet, med låga priser från norra Sverige och högre priser från Tyskland om vartannat.

Hydrobalansen förväntas svänga runt normala nivåer. Sommarens regniga väder har lett till att hydrobalansen vänt från negativ till positiv i Norden, vilket innebär en förväntning på att priserna kan gå ner. Just nu påverkas de nordiska el- och gaspriserna i hög utsträckning av nyheter rörande höstens och vinterns väder. Prognoser för en kall vintersäsong kan innebära markant högre priser jämfört med en mild och blöt vinter.

Nordisk kärnkraft kör för närvarande på 64 procent av installerad kapacitet, och den tillgängliga kapaciteten har generellt varit något högre under sommaren än föregående två somrar. Den årliga revisionen pågår eller kvarstår fortfarande för Ringhals 4, Forsmark 2 och Loviisa 1. Oplanerade avbrott i kärnkraften kan vara en faktor som driver upp priset i höst, framför allt i elprisområde 3 och 4.

I och med våra elnätsförbindelser med övriga Europa påverkas vi även av vad som händer i andra länder och hur förhållandena ser ut där. Tillgången på gas och kol som tidigare kom från Ryssland, tillgångarna i övriga världen samt priset på utsläppsrätter är alla viktiga parametrar för elproduktionen på kontinenten.

Det fasta elpriset handlas fortsatt volatilt med svängningarna från vecka till vecka, men har till följd av den milda vintern, en lägre efterfrågan under våren och en mycket regnig sommar backat mycket. Men oro kring hur energisituationen kommer att vara till kommande höst och vinter kvarstår.

Senast uppdaterad 2023-09-14

Är du företagskund?

Se senaste marknadsanalysen här

Prognos över framtida och aktuella elpriser

De europeiska gaspriserna har varit stabila under sommaren. Det har funnits en relativt stabil och riklig LNG-tillförsel till Europa, kombinerat med låg gasförbrukning, vilket har bidragit till mycket höga gaslager. Förutsättningarna för kommande vinter är därmed mycket bättre än vad förutsättningarna var förra året.

De senaste veckorna har präglats av oron över Australiens LNG-strejker som skulle kunna påverka 6 procent av den globala LNG-tillgången och på så vis påverka elpriserna uppåt, framför allt på kontinenten och södra Sverige. Marknaden dock reagerat relativt lugn, tack vare en god tillgång på gas, välfyllda lager och en begränsad efterfrågan.

Gasflödena från Ryssland är nästintill totalt stoppade till Europa. Förlusten av rysk gas gör att den europeiska gasmarknaden har små marginaler, men svag europeisk efterfrågan och en haltande efterfrågetillväxt i Kina ger viss lättnad.

För hösten (Q4) är de nordiska terminspriserna på el i stort sett oförändrade sedan mitten av juli, om än med svängningar från dag till dag. Under första handelsdagarna i september har vi sett en nedgång drivet av stigande prognoser på hydrologisk balans, och denna nedgång kan fortsätta ett tag till med ett högt säljtryck från vattenkraftsproducenter. Det är fortfarande tidigt att säga hur vintern kommer se ut, där vind- och temperaturförhållanden samt oförutsedda avbrott i kärnkraftsproduktion och bränsletillförsel kan driva upp priset.

Trenden med lägre elkonsumtion fortsätter. Enligt E.ON Energidistributions mätningar har kunder i E.ONs nät, både privat och företag, sänkt sin förbrukning med 13 procent under det första halvåret av 2023. Fortsätter konsumtionen att vara lägre än normalt kommer priset kunna hållas på artificiellt lägre nivåer än vad det kunnat bli om konsumtionen varit som vanligt. 

Givet nuvarande situation, är vår bedömning att elpriset i Sverige kommer fortsätta variera kraftigt från dag till annan. Under augusti var elpriserna periodvis exceptionellt låga till följd av kraftig nederbörd och stormen Hans, medan september har inletts med något högre priser. Priserna är relativt låga just nu på grund av att senaste väderprognosen visar att högtrycket ger vika och att nederbörden kommer att ligga en bit över normalen från mitten av september. Fortfarande är elpriserna dock betydligt lägre än i vintras.

Senast uppdaterad 2023-09-14

Detta påverkar elpriset

Vad kan jag själv göra för att sänka mina elkostnader och få det bästa elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att hålla nere dina elkostnader. Här kan du ta del av våra tips på hur du kan minska din elförbrukning.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss. Funderar du på solceller kan du testa ditt tak och se hur mycket du kan spara. 

Mer om våra olika avtal

Så väljer du rätt elpris

Vilken avtalsform som passar dig beror på en rad olika saker. Hitta rätt elavtal utifrån dina förutsättningar. 

Flicka flyger i luften i ett rum

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarknaden är ett rörligt elavtal rätt för dig.

kvinna vid dator läser om timpris el

Timprisavtal

För dig som har möjlighet att flytta delar av din förbrukning till de timmar på dygnet då priset är lägst.