Dagens elpris – vad ligger elpriset på idag?

Vad det aktuella elpriset ligger på styrs av många olika faktorer som till exempel olika väderförhållanden. Även priserna på gas, kol och utsläppsrätter kan påverka elpriset.

Fast elpris

Vårt fasta elpris innebär att du som kund får ett avtalat fast pris som inte påverkas av toppar och dalar på elmarknaden. Priserna nedan är aktuella elpriser per kilowattimme (kWh) och inkluderar moms. Årsavgift tillkommer med 600 kr/år inkl moms.

Elområde 1
Norra Sverige

1 år – 207,75 öre/kWh

Elområde 2
Norra Mellansverige

1 år – 208,75 öre/kWh

Elområde 3
Södra Mellansverige

1 år – 287,25 öre/kWh

Elområde 4
Södra Sverige

1 år – 369,00 öre/kWh

Senast uppdaterat 2023-02-09

Rörligt elpris

Elpriset baseras på vårt inköpspris på elbörsen NordPool. Inköpspriset viktas mot elanvändningen för E.ONs alla Rörligt pris-kunder i ditt elområde, till det kommer avgifter, påslag och moms. Det rörliga priset följer prisutvecklingen på elbörsen och sätts i efterhand. Priserna nedan inkluderar moms, påslag och elcertifikat. Årsavgift tillkommer med 660 kr/år inkl moms.

Rörligt elpris för januari 2023
Din faktura denna månad avser din förbrukning och elpriset föregående månad. Här kan du se priset för föregående månad. Priserna nedan inkluderar moms, påslag och elcertifikt. 

Elområde 1
Norra Sverige

98,76 öre/kWh

Elområde 2
Norra Mellansverige

99,21 öre/kWh

Elområde 3
Södra Mellansverige

129,89 öre/kWh

Elområde 4
Södra Sverige

145,21 öre/kWh

Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Vänligen försök igen om en stund.

Tack för att du loggat in på Mitt E.ON. På de här sidorna kan E.ON-kunder se sina fakturor, hålla koll på sin förbrukning, följa sina anslutningsärenden samt ta del av andra tjänster.

Såvitt vi kan se är du inte kund hos oss. Men vill du teckna elavtal med oss blir vi självklart glada!

E.ON kanske redan levererar elen till ditt hem? Här är några möjliga orsaker till att det ser ut som att du inte är E.ON-kund:

  1. Det är någon annan i ditt hushåll som står för era E.ON-avtal
  2. Du har precis blivit kund hos oss, och våra system har inte hunnit registrera dig än
  3. Du är företagskund med organisationsnummer som har loggat in med BankID. Är du företagskund med organisationsnummer ber vi dig att logga in med användarnamn och lösenord.
  4. Du är företagskund med fler än 4 anläggningar. Har du fler än 4 anläggningar ber vi dig att logga in på E.ON Navigator.
  5. Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Var god försök igen om en stund.

Tjänsten är inte tillgänglig i detta läge.

Timpris

Vårt timpris baseras på elbörsens spotpris samt inkluderar moms, påslag, elcertifikat och myndighetsavgifter. Elpriset sätts varje timme och din kostnad bestäm av när du förbrukar el under dygnet. Aktuellt spotpris kan du som kund se i vår app.

 Vi rekommenderar 

Just nu kan det kännas extra svårt att välja elavtal. Vår rekommendation utifrån rådande läge är att teckna ett avtal med rörligt elpris och avvakta hur marknaden utvecklar sig. Osäkerheten kring prisbilden i vinter är mycket stor och det går därför inte att förutse vad elpriset kommer att bli.

Även om priset på elmarknaden väntas vara högt i höst och vinter kommer det sannolikt inte vara lika högt alla timmar. För dig som har möjlighet att vara flexibel i din förbrukning och styra elanvändningen till de timmar på dygnet då priset är lägst kan istället ett timprisavtal vara ett bra val. 

På grund av de höga priserna är det i dagsläget svårt att motivera att teckna ett fastprisavtal. Men om du värdesätter förutsägbarheten i att veta vilket elpris du kommer att ha erbjuder vi fastprisavtal med bindningstid på max ett år. Väljer du detta alternativ rekommenderar vi dock att du på förhand räknar på vilken kostnad du har att vänta utifrån aktuellt fastpris.

Prisutveckling för rörligt elpris

Kostnad kwh

I grafen visas det aktuella elpriset i kwh för 2023. Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2021 och 2022 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå. Prisutvecklingen i Sverige beror på lokala och globala förutsättningar för elproduktion och elkonsumtion, och är tätt sammankopplad med våra grannländer.

I Norden påverkas elspotpriserna främst av väderfaktorer så som exempelvis nederbörd, temperatur och lokala vindförhållanden. Men de nordiska elspotpriserna påverkas också av överföring till andra länder utanför Norden. Tillgången på vatten till nordiska vattenkraftverk är på låga nivåer efter ett torrt 2022 och nivåerna i vattenmagasinen är därför mycket långt under det normala. Höstens rika nederbörd återställde dock mycket av underskottet vilket förbättrade förutsättningarna inför den här vintern. Samtidigt har en så här långt torr vinter inte gjort att förutsättningarna framåt blivit bättre. Prognoser för nästkommande tvåveckorsperiod visar däremot på en viss återhämtning i de nordiska vattenmagasinen.

I och med våra elnätsförbindelser med övriga Europa påverkas vi även av vad som händer i andra länder och hur förhållandena ser ut där. Tillgången på gas och kol, som tidigare kom från Ryssland, och tillgångarna i övriga världen samt priset på utsläppsrätter är alla viktiga parametrar för elproduktionen på kontinenten. 

Det fasta elpriset fortsätter handlas volatilt med kraftiga svängningarna från vecka till vecka, men har till följd av den milda vintern backat mycket. Men fortsatt oro kring hur energisituationen kommer att se ut i framtiden finns kvar.

Senast uppdaterad 2023-01-27

Är du företagskund?

Se senaste marknadsanalysen här

Prognos över framtida och aktuella elpriser

Energisituationen i Europa är fortsatt mycket ansträngd. Gasflödena från Ryssland är en bråkdel av vad de historisk har varit. Detta orsakade kraftiga ökningar av elpriser i Norden och övriga Europa. Den hittills milda vintern har däremot inneburit att uttagssäsongen av gas varit mild, vilket samtidigt ger bättre förutsättningar för 2023 än tidigare analyser visat. 

Förväntningarna för elpriser i 2023 är därför idag lägre än för hur 2022 realiserades, och den milda vintern hittills är att tacka för det. Detta kan återspeglas i spotpriserna i Europa som är nästan en tredjedel av det vi såg i december. Men spotprisminskningarna beror också på att hushåll och företag har minskat sin konsumtion, vilket har haft en kraftig prispåverkan nedåt. Fortsätter denna konsumtion vara lägre än normalt kommer priset hållas på artificiellt lägre nivåer än vad det kunnat bli om konsumtionen varit som vanligt.

Givet nuvarande situation, är vår bedömning att elpriset i Sverige kommer fortsätta variera kraftigt från dag till annan med extrema svängningar, men elpriset kommer i inledningen av 2023 att vara mycket lägre än vad vi såg i höst, dock fortsatt högre än vad vi är vana vid i Norden. 

Senast uppdaterad 2023-01-27

Detta påverkar elpriset

Vad kan jag själv göra för att sänka mina elkostnader och få det bästa elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att hålla nere dina elkostnader. Här kan du ta del av våra tips på hur du kan minska din elförbrukning.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss. Funderar du på solceller kan du testa ditt tak och se hur mycket du kan spara. 

Mer om våra olika avtal

Så väljer du rätt elpris

Vilken avtalsform som passar dig beror på en rad olika saker. Hitta rätt elavtal utifrån dina förutsättningar. 

Flicka flyger i luften i ett rum

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarknaden är ett rörligt elavtal rätt för dig.