Dagens elpris – vad ligger elpriset på idag?

Vad det aktuella elpriset ligger på styrs av många olika faktorer som till exempel olika väderförhållanden. Vintern har hittills varit relativt mild och nederbördsrik vilket inneburit sjunkande elpriser.

I grafen visas det aktuella elpriset i kwh för 2021. Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2019 och 2020 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Här kan du läsa mer om det rörliga elprisets olika delar.

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Under våren har det periodvis varit kallare och mindre nederbörd än normalt. Det något kallare vädret har inneburit att efterfrågan på el varit god och priserna har legat på en för årstiden något högre nivå. Prisskillnaden mellan norra och södra Sverige har kommit tillbaka under inledningen av sommaren. Det beror på att det stundtals har varit begränsningar i överföringskapaciteten i näten mellan norra och södra Sverige. Prisområde Malmö har då fått högre priser som legat mer i linje med Tyskland och Danmark.

Prisbilden på kontinenten är för närvarande ganska hög, främst drivet av höga priser på råvaror och utsläppsrätter. Det gradvisa återöppnandet av Europas ekonomier gör att efterfrågan på gas, kol och olja stiger, och därmed även efterfrågan på utsläppsrätter. Låga lagernivåer på gas hjälper till ytterligare att hålla gaspriserna uppe och kommer i närtid att ge stöd åt spotpriset på kontinenten.

Tillgången på vatten för vattenkraftsproducenterna i norden är på normala nivåer för årstiden, men väntas minska under inledningen av sommaren då nederbörden den senaste tiden varit lägre än normalt samt att vårfloden också är mindre än normalt i år.

Är du företagskund?

Se senaste analysen och våra rekommendationer här.

Prognos över framtida och aktuella elpriser 2021

Prisutvecklingen kommer under den närmaste framtiden att vara fortsatt kopplad till nederbördsmängd, vind samt utveckling av den så kallade hydrologiska balansen, det vill säga nuvarande och förväntad tillgång på vatten för vattenkraftsproducenterna. 

Men utifrån den periodvis begränsade överföringskapaciteten från norr till söder inom Sverige kommer även prisbilden på kontinenten att få stor påverkan på priserna, i synnerhet i södra Sverige.

Vi är inne i revisionsperioden för kärnkraften, vilket inte bara tillfälligt begränsar elproduktionen i Sverige, det innebär också viss begränsning i överföringskapacitet mellan Sveriges södra elområden.

Vår nuvarande bedömning är att det rörliga elpriset kommer ligga kvar på en högre nivå i södra Sverige under sommaren då priskopplingen till kontinenten väntas vara kvar. Vid stora förändringar i väderbilden (vind, nederbörd) kan dock priserna röra sig ganska kraftigt i det korta perspektivet. En torr sommar kommer sannolikt innebära stigande priser även i norr. För fastprisavtalen förväntar vi oss i närtid något mindre rörelser än för det rörliga priset. Prispåverkan från kontinenten är fortsatt stark och då i synnerhet kopplat till prisutvecklingen för gas och utsläppsrätter. 

Hitta rätt elavtal

När du ska välja ett elavtal är det bra att se över ditt hem och vad du tycker är viktigt. Vi listar allt du behöver ha koll på för att välja rätt.

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarkanden är ett rörligt elavtal rätt för dig.

Elavtal med fast elpris

Vill du veta exakt vad ditt elpris ligger på är ett fast elavtal rätt för dig.

Detta påverkar elpriset

Vad kan jag själv göra för att sänka mina elkostnader och få det bästa elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att hålla nere dina elkostnader. Här kan du ta del av våra tips på hur du kan minska din elförbrukning.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Med solceller sparar du pengar och är med och skapar ett förnybart samhälle.

Statistik över historiska elpriser

Här kan du följa hur det rörliga priset har utvecklats år 2011-2021 i respektive elområde. 

Läs mer