Dagens elpris – vad ligger elpriset på idag?

Vad det aktuella elpriset ligger på styrs av många olika faktorer som till exempel olika väderförhållanden. Vintern har hittills varit relativt mild och nederbördsrik vilket inneburit sjunkande elpriser.

I grafen visas det aktuella elpriset för 2020. Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2018 och 2019 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Här kan du läsa mer om det rörliga elprisets olika delar.

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Inledningen av 2021 bjöd på kallt, torrt och stundtals vindfattigt väder. Det kalla vädret gjorde att efterfrågan på el ökade under januari och februari. Minskad nederbörd tillsammans med mindre vind gav en reducerad produktionskapacitet. Kombinationen av ökad efterfrågan och minskad produktion gjorde att elpriserna steg i Sverige i början av året. Under mars och inledningen av april har vintern så sakteliga börjat släppa sitt grepp om landet och det lite varmare, blötare och blåsigare vädret har fått priserna att falla tillbaka något.

Tillgången på vatten för vattenkraftsproducenterna i norr är fortsatt god och ligger för närvarande på nivåer högre än genomsnittet för årstiden. Den goda vattentillgången i norra Sverige, tillsammans med periodvisa överföringsbegränsningar i näten från norr till söder, har inneburit att prisområdesskillnaderna mellan norra och södra Sverige har kommit tillbaka, med ett högre pris i söder jämfört med norr som följd.

Blickar vi ut över Europa är det främst utsläppsrätterna och gaspriserna som sätter takten. Gaspriserna har under senaste tiden stigit som en reaktion på starkt oljepris och stigande pris på utsläppsrätter. Även låga lagernivåer hjälper till att hålla gaspriserna uppe och kommer i närtid att ge stöd åt spotpriset på kontinenten.

Är du företagskund?

Se senaste analysen och våra rekommendationer här.

Prognos över framtida och aktuella elpriser  2021

Prisutvecklingen kommer under den närmaste framtiden att vara fortsatt starkt kopplad till temperatur, nederbördsmängd, vind samt utveckling av den så kallade hydrologiska balansen, det vill säga nuvarande och förväntad tillgång på vatten för vattenkraftsproducenterna. 

De rörliga priserna kommer vara starkt påverkade av temperaturen och vinden. Vårfloden ser i år ut att bli något mindre jämfört med tidigare år. Därmed är det svårt att i nuläget uppskatta hur stor påverkan den får på spotpriset under våren och tidiga sommaren. De längre kontrakten, det vill säga andra halvan av 2021 och framåt, kommer till stor del påverkas av bränslepriser som kol och gas samt priser på utsläppsrätter (EUA). I Europa spelar gas en allt större roll som bränsle och därmed prissättare på elmarknaden. Även pris på EUA har ökat efterhand som Europas länder lättat på nedstängningar i samband med Coronapandemin samt påbörjad vaccinering. EUs mer ambitiösa klimatmål, och därmed förväntade nya regler för EUA-handeln, väntas också öka efterfrågan och därmed priset. 

Vår nuvarande bedömning är att rörliga elpriser kommer falla tillbaka ytterligare när vi går mot varmare väder. Kraftiga förändringar i väderbilden (temperatur, vind, nederbörd) kan dock få priserna att röra sig ganska kraftigt i det korta perspektivet. För fastprisavtalen förväntar vi oss i närtid något mindre rörelser än för det rörliga priset. Prispåverkan från kontinenten är fortsatt stark och kopplat till gas och EUA. Dessa förväntas ha en försiktigt stigande utveckling framöver.  

Hitta rätt elavtal

När du ska välja ett elavtal är det bra att se över ditt hem och vad du tycker är viktigt. Vi listar allt du behöver ha koll på för att välja rätt.

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarkanden är ett rörligt elavtal rätt för dig.

Elavtal med fast elpris

Vill du veta exakt vad ditt elpris ligger på är ett fast elavtal rätt för dig.

Detta påverkar elpriset

Vad kan jag själv göra för att sänka mina elkostnader och få det bästa elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att hålla nere dina elkostnader. Här kan du ta del av våra tips på hur du kan minska din elförbrukning.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Med solceller sparar du pengar och är med och skapar ett förnybart samhälle.

Statistik över historiska elpriser

Här kan du följa hur det rörliga priset har utvecklats år 2009-2019 i respektive elområde. 

Läs mer