Dagens elpris – vad ligger elpriset på idag?

Vad det aktuella elpriset ligger på styrs av många olika faktorer som till exempel olika väderförhållanden. Även priserna på gas, kol och utsläppsrätter kan påverka elpriset.

Fast elpris

Ett fast elpris innebär att du som kund får ett avtalat fast pris att betala per kilowattimme (kWh). Det fasta elpriset är bundet under hela ditt avtals längd och du behöver inte tänka på elmarknadens toppar och dalar. 

Här kan du se de senaste priserna. Priserna anges inklusive moms.

Elområde 1
Norra Sverige

1 år – 106,75 öre/kWh

Elområde 2
Norra Mellansverige

1 år – 107,00 öre/kWh

Elområde 3
Södra Mellansverige

1 år – 188,75 öre/kWh

Elområde 4
Södra Sverige

1 år – 286,50 öre/kWh

Senast uppdaterat 2022-05-19

Årsavgifter för fast elpris

1 år – 600 kronor/år

Rörligt elpris för april 2022

Det rörliga priset följer prisutvecklingen på elbörsen och månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats. Basen i det rörliga priset är det raka medelspotpriset på elbörsen. Sedan tillkommer moms, påslag och elcertifikat.

Priserna nedan inkluderar moms, påslag och elcertifikat. Årsavgift tillkommer.

Elområde 1
Norra Sverige

74,10 öre/kWh

Elområde 2
Norra Mellansverige

75,19 öre/kWh

Elområde 3
Södra Mellansverige

120,39 öre/kWh

Elområde 4
Södra Sverige

147,35 öre/kWh

Årsavgifter för rörligt elpris

Tillsvidare – 660 kronor/år

Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället. Vänligen försök igen om en stund.

Tack för att du loggat in på Mitt E.ON. På de här sidorna kan E.ON-kunder se sina fakturor, hålla koll på sin förbrukning, följa sina anslutningsärenden samt ta del av andra tjänster.

Såvitt vi kan se är du inte kund hos oss. Men vill du teckna elavtal med oss blir vi självklart glada!

E.ON kanske redan levererar elen till ditt hem? Här är några möjliga orsaker till att det ser ut som att du inte är E.ON-kund:

  1. Det är någon annan i ditt hushåll som står för era E.ON-avtal
  2. Du har precis blivit kund hos oss, och våra system har inte hunnit registrera dig än
  3. Du är företagskund med organisationsnummer som har loggat in med BankID. Är du företagskund med organisationsnummer ber vi dig att logga in med användarnamn och lösenord.
  4. Du är företagskund med fler än 4 anläggningar. Har du fler än 4 anläggningar ber vi dig att logga in på E.ON Navigator.

Tjänsten är inte tillgänglig i detta läge.

Hitta rätt elavtal

Vilket elavtal passar dig? Här finns allt du behöver ha koll på när du ska teckna ett nytt elavtal eller förnya ett befintligt.

Prisutveckling för rörligt elpris

I grafen visas det aktuella elpriset i kwh för 2022. Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2020 och 2021 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Elpriset påverkas av en mängd faktorer. Just nu är det geopolitiska läget i Europa efter Rysslands invasion av Ukraina den enskilt största drivaren.

Priserna på el och gas har stigit kraftigt sedan upptrappningen i samband med krigsutbrottet i Ukraina. Den pågående militära konflikten har medfört en osäkerhet kring energitillgången till Europa, då stor andel av energitillförseln (kol, gas och olja) kommer från Ryssland. 

EU:s sanktioner mot Ryssland har hittills undvikit att hindra gasleveranser från Ryssland, men förbud har införts mot kolleveranser och förbud mot oljeleveranser bereds just nu.

I och med att energisystemet är sammankopplat påverkas även Norden av det högre energipriset i Europa. Detta trots att Nordens energisystem inte använder sig av betydande mängder naturgas.

Prisläget i Norden är därav kraftigt förhöjt med stora osäkerheter och stora svängningar från dag till dag. Det höga prisläget förväntas fortsätta en tid framöver, och framför allt så länge situationen i Europa är fortsatt ansträngd.

Senast uppdaterad 2022-05-09

Är du företagskund?

Se senaste marknadsanalysen här

Prognos över framtida och aktuella elpriser

Den osäkra situationen i Europa gör det omöjligt att förutspå hur energipriserna kommer att se ut på längre sikt. Vi bör dock vara inställda på fortsatt kraftiga svängningar och ett förhöjt medelpris under en tid framöver, med enstaka höga pristoppar.

Även om vindkraftsproduktionen vanligtvis minskar under sommaren är förhoppningen att den stora mängd solkraft som finns i Tyskland ska kunna minska behovet av fossila bränslen under våren och sommaren. Nordisk vattenkraft fungerar även som en dämpande faktor, men det förutsätter att det finns tillräckligt med vatten i vattenmagasinen.

En positiv faktor just nu är att varmare och ljusare tider är här, vilket bland annat för med sig minskad elförbrukning i hela Europa.

Våren har dock varit väldigt torr, med mycket låga mängder nederbörd, vilket har reducerat de nordiska hydroreserverna. Utöver detta, i samband med den årliga revisionsperioden av den nordiska kärnkraften (som vi är inne i), kommer vi att ha en period framöver med extra kraftiga svängningar i Norden.

Senast uppdaterad 2022-05-09

Detta påverkar elpriset

Vad kan jag själv göra för att sänka mina elkostnader och få det bästa elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att hålla nere dina elkostnader. Här kan du ta del av våra tips på hur du kan minska din elförbrukning.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss. Funderar du på solceller kan du testa ditt tak och se hur mycket du kan spara. 

Mer om våra olika avtal 

Så väljer du rätt elpris

Vilken avtalsform som passar dig beror på en rad olika saker. Hitta rätt elavtal utifrån dina förutsättningar. 

Flicka flyger i luften i ett rum

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarknaden är ett rörligt elavtal rätt för dig.

kvinna vid dator läser om timpris el

Timprisavtal

För dig som har möjlighet att flytta delar av din förbrukning till de timmar på dygnet då priset är lägst.