Dagens elpris – vad ligger elpriset på idag?

Vad det aktuella elpriset ligger på styrs av många olika faktorer som till exempel olika väderförhållanden. Vintern har hittills varit relativt mild och nederbördsrik vilket inneburit sjunkande elpriser.

I grafen visas det aktuella elpriset för 2020. Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor. Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2018 och 2019 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder. Alla priser är exklusive moms och påslag.

Här kan du läsa mer om det rörliga elprisets olika delar.

Så här ser det ut just nu på elmarknaden

Sommaren 2020 bjöd på fortsatt riklig nederbörd som förbättrade situationen för vattenkraftsproduktion i Norden ytterligare. De områden i Norden som har tillgång till vattenkraft, främst i Norge, drabbades till och med delvis av överutbud med starkt pressade priser som följd. Förutsättningarna för att transportera kraften mellan olika delar av Norden har tidvis varit begränsad, dels av tekniska fel på kablar, men också på grund av problem med stabilitet och driftsäkerhet.

I Norge har överföringar till utlandet varit begränsade. Det har tidvis medfört extremt låga priser på grund av stort utbud och låg efterfrågan lokalt i respektive område i Norge.

I Sverige har de södra prisområdena Stockholm och Malmö istället drabbats av det omvända, med höga priser på grund av begränsat utbud och stor efterfrågan. Malmöområdet (SE4) är nästan alltid beroende av tillförsel utifrån och denna sommaren har SE4 varit hänvisat till import från Tyskland och Danmark, vilket har medfört betydligt högre priser än i norra Sverige. För Stockholmsområdet (SE3) har revision och nedregleringar i kärnkraft drabbat priserna på samma sätt.

Är du företagskund?

Se senaste analysen och våra rekommendationer här.

Prognos över framtida och aktuella elpriser i 2020 och 2021

Prisutvecklingen under den närmaste framtiden kommer att vara starkt kopplad till dels nederbörd och dels utveckling av den så kallade hydrologiska balansen (det vill säga nuvarande och förväntad tillgång på vatten för vattenkraftsproducenterna). Detta kommer att ha stor inverkan på rörliga priser men även på kontraktspriser på fastprisavtal över vintern och mer eller mindre del av helåret 2021.

För längre kontrakt, det vill säga 2021 och framåt, så spelar bränsle och priser på utsläppsrätter (EUA) en större roll. I Europa spelar gas en allt större roll som bränsle och därmed prissättare på elmarknaden. De låga gaspriserna som rådde under årets inledning har ökat efterhand som gasanvändningen ökat under sommaren. Även pris på EUA har ökat efterhand som Europas länder lättat på nedstängningar i samband med Coronapandemin. Under året väntas EU besluta om nya regler för EUA-handeln, vilket förväntas öka efterfrågan och därmed priset. 

Vår nuvarande bedömning är att rörliga elpriser kommer fortsätta att ligga något högre i SE4 och SE3 under resten av året. Under hösten och in på nya året förväntas tillgången på vattenkraftsproduktion bli svagare vilket betyder att skillnaderna i pris mellan olika områden i Norden minskar. Prispåverkan från kontinenten är starkt kopplat till gas och EUA vilka förväntas ha en försiktigt stigande utveckling framöver. 

Hitta rätt elavtal

När du ska välja ett elavtal är det bra att se över ditt hem och vad du tycker är viktigt. Vi listar allt du behöver ha koll på för att välja rätt.

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarkanden är ett rörligt elavtal rätt för dig.

Elavtal med fast elpris

Vill du veta exakt vad ditt elpris ligger på är ett fast elavtal rätt för dig.

Vad kan jag själv göra för att sänka mina elkostnader och få det bästa elpriset idag?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats. Vi hjälper dig gärna att hålla nere dina elkostnader. Här kan du ta del av våra tips på hur du kan minska din elförbrukning.

En mer långsiktig lösning är att investera i egna solceller inför våren, så kan du bli delvis eller helt självförsörjande på egen solel. Får du ett överskott kan du dessutom sälja tillbaka den till oss.

Se hur mycket du kan spara med solceller

Med solceller sparar du pengar och är med och skapar ett förnybart samhälle.

Statistik över historiska elpriser

Här kan du följa hur det rörliga priset har utvecklats år 2009-2019 i respektive elområde. 

Läs mer