Undrar du varför elpriserna ofta är högre i södra Sverige än i norra delen av landet? Det har att göra med att myndigheten Svenska Kraftnät, som äger det nationella transmissionsnätet, delat in landet i fyra elprisområden utifrån tillgången och efterfrågan på el. Här förklarar vi hur elområden fungerar och hur det påverkar dig som elkund.

Vad är ett elområde?

Sedan november 2011 är Sverige uppdelat i fyra så kallade elområden (benämns ibland som elprisområden). Gränserna mellan elområdena går där det finns en flaskhals eller begränsning i transmissionsnätet – det vill säga att överföringen av el är begränsad på grund av att ledningarna i transmissionsnätet är för klena. Man kan jämföra det med att det är som en motorväg, men den har bara en fil – då blir det trångt. 

Varför finns elområden?

Den största skillnaden för människor som bor i olika elområden är elpriset. I SE 1 och SE 2 – i norra Sverige – är elpriset lägre än i de södra områdena (SE 3 och SE 4). Hur stor skillnaden är beror alltid på tillgång och efterfrågan. 

Anledningen till att priset skiljer sig mellan de norra och södra elprisområdena är att det produceras mycket el i norr men efterfrågan är liten, så att det blir ett överskott. I söder är däremot efterfrågan hög, medan det inte produceras tillräckligt med el. Därför måste el transporteras dit den behövs. 

Svenska Kraftnäts motiv med prisskillnaderna är att göra det mer attraktivt att investera i elproduktion där efterfråganär som störst – vilket ska leda till en jämnare prisnivå på längre sikt. 

Illustration över Sveriges elområden
Vy över en stad

Vilket elprisområde tillhör jag?

Sveriges elområden är enkelt sett uppdelat i norra Norrland (SE 1), södra Norrland (SE 2), Mellansverige (SE 3) och södra Sverige (SE 4). Om du är osäker på vilket elprisområde du tillhör kan du hitta din ort här

  • Elområde 1: Luleå SE 1
  • Elområde 2: Sundsvall SE 2
  • Elområde 3: Stockholm SE 3
  • Elområde 4: Malmö SE 4

Överskott i norr – hög efterfrågan i söder

Att norra Sverige (elområde 1 och 2) har ett överskott av el beror till mångt och mycket på att 90 procent av våra vattenkraftverk finns där. Och det är inte så konstigt eftersom våra största älvar finns i norr. Samtidigt är norra delarna av landet glest befolkade, så efterfrågan på el är liten i jämförelse med södra Sverige (elområde 3 och 4). 

I södra halvan står kärnkraft för en stor del av elproduktionen. När kärnkraftverken inte kan täcka efterfrågan behöver el transporteras från de norra elprisområdena till de södra. Om det inte går på grund av begränsningar i transmissionsnäten kan vi behöva importera el från andra länder, något som påverkar priserna.

Man sitter vid köksbordet och tittar på sin dator

Aktuella elpriser i ditt elprisområde

Här kan du se de senaste elpriserna i ditt elområde. Du hittar även prisutveckling över tid, prognos för framtiden, analys av marknadsläget och information om hur du kan påverka dina elkostnader.

E.ON medarbetare står vi ett ställverk

Så förnyar vi elnätet

Energiomställningen och tillväxt kräver ett modernt och stabilt elnät. Mellan 2020 och 2023 satsar vi därför 16 miljarder kronor på att förbättra våra elnät. Se vad vi gör för att öka kapaciteten och säkra den framtida elförsörjningen för hela landet.