Vad innebär ett fast elpris? 

Ett fast elpris innebär att du som kund får ett avtalat fast pris att betala per kilowattimme (kWh) som inte påverkas av toppar och dalar på elmarknaden. Det enda som påverkar ditt slutpris är hur mycket el du använder. Hos oss kan du välja ett fast elpris på 1 år. 

Ska man binda elpriset?

Att välja ett fast elpris är ett bra och tryggt alternativ om du i förväg vill veta hur mycket du kommer att betala för elen per kilowattimme. När du binder elpriset behöver du nämligen inte tänka på elmarknadens upp- och nedgångar. På dagens utmanande elmarknad med elpriser som är högre än vad vi tidigare varit vana vid kan avtal med fast pris bli dyra. Ett alternativ är då att välja ett rörligt avtal och eventuellt binda det när prisnivån passar dig. 

Fast elpris är ett bra val om du:

  • I förväg vill veta hur mycket du betalar per kilowattimme
  • Gillar trygghet och kontroll
  • Vill undvika pristoppar

Teckna ett elavtal

Vilken avtalsform som passar dig beror på en rad olika saker. Hitta rätt elavtal utifrån dina förutsättningar. 

Variant av fasta elpris

Expertförvaltat elpris

Med expertförvaltat elpris är du med i en inköpspool tillsammans med andra av våra kunder. När våra experter sedan bevakar elpriset och gör inköp drar de nytta av storleken på er gemensamma förbrukning, vilket betyder lägre elpris för dig. På så sätt säkrar du även upp el i större portioner istället för att du ska köpa elen vid ett tillfälle och till ett visst pris.

Aktuella rekommendationer

Just nu kan det kännas extra svårt att välja elavtal. Vi följer marknadsutvecklingen noga och ger dig rekommendationer utifrån läget på elmarknaden.

Elavtal med rörligt elpris

Vill du att ditt elpris ska följa elmarknaden är ett rörligt elavtal rätt för dig.

Om du inte tecknar ett elavtal

Det är alltid mest förmånligt att själv välja elavtal.

Avtalsvillkor

Här hittar du alla villkor för våra avtal.