Rörligt elpris följer elbörsen

Ett elavtal med rörligt elpris följer prisutvecklingen på elbörsen och fungerar ungefär som bankräntan - går elpriset ned betalar man mindre och går elpriset upp så betalar man mer.

För- och nackdelar med rörligt elpris

Ett elavtal med rörligt elpris passar dig som har marginal att klara tillfälliga pristoppar, eftersom det följer upp- och nedgångar på nordiska elbörsen Nord Pool. Precis som bankräntan varierar det rörliga elpriset över året vilket innebär att du inte riktigt vet vad den exakta elkostnaden kommer att sluta på en given månad. Därför kan ett fast elpris i viss mån kännas tryggare och du kan när som helst binda ditt elpris, men sett historiskt över en längre tid kan vi konstatera att kunder som haft rörliga elpriser har gjort en god affär. 

  • Chans till lägsta pris
  • Bästa valet över tid
  • Elpriset ökar om marknadspriserna stiger

Teckna ett elavtal

Teckna ett elavtal till ditt hem med rörligt elpris idag.

Elavtal med fast pris

Vill du veta exakt vad ditt elpris ligger på är ett fast elavtal rätt för dig.

Aktuella elpriser

Vill du veta vad dagens elpris ligger på i ditt område?

Vad ingår i elpriset?

Elpriset består av flera olika delar som tillsammans utgör det priset du betalar för din el. Nedan är ett exempel för september 2021 i elområde 3.

Rakt medelvärde - 91,84 öre / kWh

Detta är det raka medelvärdet av spotpriset för alla timmar i månaden. Spotpriset bestäms av utbud och efterfrågan av el timme för timme genom och auktion på elbörsen Nordpool.

Volymvägning och inköpskostnad - 4,39 öre / kWh

Våra kunder använder inte lika mycket el under dygnets alla timmar, utan kunderna förbrukar oftast mer el på morgonen och på kvällen när man exempelvis kommit hem från jobbet. Eftersom det är utbud och efterfrågan som bestämmer priset på el innebär det att priset oftast är lite dyrare under morgontimmarna samt under eftermiddagstimmarna. Volymvägningen återspeglar den ökade kostnad som vi som elleverantör har för att köpa in elen till våra kunder då de oftast förbrukar mer el i de dyrare timmarna. Inköpskostnaden består av myndighetsavgifter och kostnader som vi som elleverantör har i samband med inköpet av el, till exempel avgifter till Svenska Kraftnät och till elbörsen Nordpool.

Elcertifikat - 0,34 öre / kWh

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem som finns för att öka produktionen av förnybar el. Systemet möjliggör att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme el. Producenterna kan sälja elcertifikaten till elleverantörer som är skyldiga (enligt lag) att köpa och annullera en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning.

Påslag - 4,00 öre / kWh

Påslaget vi lägger på för att täcka kostnader för administration samt vår förtjänst.

Totalt exklusive moms - 100,57 öre / kWh

Moms 25% - 25,14  öre / kWh

Totalt inklusive moms - 125,71  öre / kWh

Varianter av rörliga elpriser

Timpris – betala spotpriset på el, timme för timme

Om du är engagerad i din elanvändning kan ett timpris vara rätt för dig. Då betalar du ett marknadspris timme för timme och kan styra din förbrukning till tider på dygnet då elpriset är som lägst. På elbörsen Nord Pools hemsida kan du enkelt följa de så kallade spotprisernas upp- och nedgångar. Timprisavtalet tecknar du genom att kontakta vår kundservice.

Läs mer om avtal med timpris

Fast eller rörligt elpris för villa eller lägenhet?

Det är svårt att ge tydliga rekommendationer på om du bör skaffa ett fast eller rörligt elavtal beroende på om du bor i villa eller i lägenhet. För villaägare kan utgifterna variera mer då det vanligtvis förbrukas mer el i ett hus än en lägenhet vilket innebär att det blir viktigare att ha marginal för eventuella pristoppar om du har ett rörligt elavtal. Samtidigt kan du som bor i villa tjäna på att ha rörligt elpris då kostnaden för el går ned när priset på elbörsen dalar. Detta gäller även för dig som bor i lägenhet även om elkostnaden generellt sett brukar vara lägre. Du hittar mer information om framtida elpriser och vår prognos under aktuella elpriser.

Håll koll på din förbrukning

I vår app kan du följa din elförbrukning och jämföra med tidigare månader eller år. Den är helt gratis, såklart.

Vi hjälper gärna till

Hör av dig till oss om du har frågor kring vilket elavtal som passar dig.

Historisk prisutveckling

Avtalsvillkor

Här hittar du alla villkor för våra avtal.

Om du inte tecknar ett elavtal

Det är alltid mest förmånligt att själv välja elavtal.