Rörligt elpris följer elbörsen

Ett elavtal med rörligt elpris följer prisutvecklingen på elbörsen och fungerar ungefär som bankräntan - går elpriset ned betalar man mindre och går elpriset upp så betalar man mer.

Det här är rörligt elpris

Det rörliga elpriset följer utvecklingen på nordiska elbörsen Nord Pool. Du betalar ett och samma pris för det du förbrukar under hela månaden. Ibland kan ett fast pris kännas tryggare, då är det bra att veta att du när som helst kan binda ditt rörliga elpris. Många väljer rörligt pris i perioder när marknadsutvecklingen är osäker och elpriserna är höga. Historiskt över en längre tid har kunder som haft rörliga elpriser gjort en god affär. 

Rörligt pris är ett bra val om du: 

  • Kan klara pristoppar
  • Gillar enkelhet
  • Vill ha lönsamhet över tid

Teckna ett elavtal

Teckna ett elavtal till ditt hem med rörligt elpris idag.

Vad ingår i det rörliga elpriset?

Elpriset består av flera olika delar som tillsammans utgör det priset du betalar för din el. Nedan är ett exempel för december 2022 i elområde 3.

Rakt medelvärde - 269,02 öre / kWh

Detta är det raka medelvärdet av spotpriset för alla timmar i månaden. Spotpriset bestäms av utbud och efterfrågan av el timme för timme genom och auktion på elbörsen Nordpool.

Volymvägning och inköpskostnad - 23,75 öre / kWh

Våra kunder använder inte lika mycket el under dygnets alla timmar, utan kunderna förbrukar oftast mer el på morgonen och på kvällen när man exempelvis kommit hem från jobbet. Eftersom det är utbud och efterfrågan som bestämmer priset på el innebär det att priset oftast är lite dyrare under morgontimmarna samt under eftermiddagstimmarna. Volymvägningen återspeglar den ökade kostnad som vi som elleverantör har för att köpa in elen till våra kunder då de oftast förbrukar mer el i de dyrare timmarna. Inköpskostnaden består av myndighetsavgifter och kostnader som vi som elleverantör har i samband med inköpet av el, till exempel avgifter till Svenska Kraftnät och till elbörsen Nordpool.

Elcertifikat - 0,32 öre / kWh

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem som finns för att öka produktionen av förnybar el. Systemet möjliggör att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme el. Producenterna kan sälja elcertifikaten till elleverantörer som är skyldiga (enligt lag) att köpa och annullera en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning.

Påslag - 4,00 öre / kWh

Påslaget vi lägger på för att täcka kostnader för administration samt vår förtjänst.

Totalt exklusive moms - 297,09 öre / kWh

Moms 25% - 74,27 öre / kWh

Totalt inklusive moms - 371,36  öre / kWh

Timpris - ett alternativ till rörligt pris

Om du är engagerad i din elanvändning kan ett timpris vara rätt för dig. Då betalar du ett marknadspris timme för timme och kan styra din förbrukning till tider på dygnet då elpriset är som lägst. På elbörsen Nord Pools hemsida kan du enkelt följa de så kallade spotprisernas upp- och nedgångar.  Hos oss kan du enkelt teckna ett elavtal med timpris.

Vad är skillnaden mellan rörligt elpris och timpris?

Aktuella rekommendationer

Just nu kan det kännas extra svårt att välja elavtal. Vi följer marknadsutvecklingen noga och ger dig rekommendation utifrån läget på elmarknaden. 

Läs våra rekommendationer här
Se aktuella elpriser

Fast eller rörligt elpris för villa eller lägenhet?

Det är många faktorer som väger in när du funderar på om du bör skaffa ett fast eller rörligt elavtal till din villa eller lägenhet. För villaägare kan utgifterna variera mer då det vanligtvis förbrukas mer el i ett hus än en lägenhet vilket innebär att det blir viktigare att ha marginal för eventuella pristoppar om du har ett rörligt elavtal. Samtidigt kan du som bor i villa tjäna på att ha rörligt elpris då kostnaden för el går ned när priset på elbörsen dalar. Detta gäller även för dig som bor i lägenhet även om elkostnaden generellt sett brukar vara lägre. Om du bor i villa och kan styra din förbrukning över dygnet kan ett timpris vara ett alternativ. Du hittar mer information om framtida elpriser och vår prognos under aktuella elpriser.

Håll koll på din förbrukning

Det som gör störst skillnad för dina elkostnader är att ha koll på hur mycket el du gör av med och veta vad du kan göra för spara energi. I vår app kan du följa din elförbrukning och jämföra med tidigare månader eller år. Den är helt gratis, såklart.

Frågor och svar om rörligt elpris

Hur beräknas rörligt elpris?

Priset baseras på vårt inköpspris på elbörsen Nord Pool. Inköpspriset viktas mot elanvändningen i ditt elområde, till det kommer avgifter, påslag och moms. Det rörliga priset följer prisutvecklingen på elbörsen och sätts i efterhand.

Vad innebär rörligt elpris?

Rörligt elpris innebär att priset som du betalar per kilowattimme varierar varje månad. Precis som bankräntan förändras det rörliga elpriset över året, vilket innebär att du i förväg inte vet vad den exakta elkostnaden kommer att sluta på en given månad.

Hur många har rörligt elpris?

Enligt den senaste statistiken som SCB tagit fram från december 2021 var det 53% som hade ett rörligt elavtal.

Hur ofta ändras rörligt elpris?

Spotpriset ändras varje timme på elbörsen. Men det rörliga priset som du som kund betalar sätts en gång i månaden, för föregående månad.

Elavtal med fast pris

Vill du veta exakt vad ditt elpris ligger på är ett fast elavtal rätt för dig.

Om du inte tecknar ett elavtal

Det är alltid mest förmånligt att själv välja elavtal.

Avtalsvillkor

Här hittar du alla villkor för våra avtal.