Ett vanligt begrepp som ofta skapar förvirring är spotpris. För vad är det egentligen? Kort sagt är spotpris det pris som vi elbolag köper in elen för. Spotpriset påverkar vad du som konsument betalar för din el och fungerar som en sorts riktpris, men det är inte samma sak som elpriset. Här förklarar vi spotpris och vad det är till för.  

Spotpriset ska balansera elmarknaden

Att lagra el under längre tid är svårt och att transportera den långa sträckor leder till energiförluster. Därför vill man gärna att det förbrukas ungefär lika mycket el som det produceras. I Sverige produceras det mesta av elen i norr, samtidigt som det mesta av den konsumeras i söder (storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne står för 40 procent av all elanvändning i landet). 

Tillsammans med de elområden som Sverige är uppdelat i, är spotpriset till för att undvika energiförluster och skapa balans på elmarknaden. Ett lägre spotpris i norr lockar nämligen fler industrier dit, samtidigt som ett högre spotpris i söder uppmuntrar till mer förnybar energiproduktion där.    

Spotpriset sätts på elbörsen Nord Pool

Spotpriset sätts varje timme på den nordiska elbörsen Nord Pool och varierar mellan Sveriges elområden. Det elpris du som konsument betalar styrs av tillgång och efterfrågan. När tillgången är hög och efterfrågan låg sjunker spotpriset. Tid på dygnet och vädret är saker som påverkar.

Om du som kund vill kunna ta del av tillfälligt låga priser i vissa timmar bör du teckna ett avtal med timpris. Det gör du genom att kontakta kundservice.

Läs mer om avtal med timpris

Genom Nord Pool är det möjligt för Sverige att exportera el, så ett svenskt överskott kan till exempel kompensera för ett danskt underskott.

Saker som påverkar spotpriset

Eftersom spotpriset och elpriset hänger ihop, påverkas de av ungefär samma saker. I Sverige har vädret störst betydelse. Saker som påverkar:

  • Industrins efterfrågan på el 
  • Utomhustemperaturen
  • Hur mycket det regnar eller blåser
  • Tillgänglig effekt från kärnkraft
  • Råvarupriser
  • Priset på utsläppsrätter
  • Politiska beslut

Spotpriset ligger till grund för det rörliga elpriset

Har du elavtal med rörligt elpris, baseras ditt elpris på spotpriset på Nord Pool och din elförbrukning. Har du istället elavtal med fast elpris, betalar du samma pris per kilowattimme varje månad. Till elpriset tillkommer skatt, moms och elleverantörens och nätägarens avgifter.

Så sparar du pengar på spotpriser

Som konsument kan du inte köpa el till spotpris, men du kan dra nytta av ett lågt spotpris. Det gör du genom att teckna elavtal med rörligt elpris, eftersom det är där ett lågt spotpris gör störst skillnad. Det lönar sig också att följa elprisets utveckling, ha koll på din energiförbrukning och förbruka elen när den är som billigast. 

Vanliga frågor om spotpriser

Vad innebär spotpris?

Spotpris är det pris som vi elbolag köper in elen för. Det sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av tillgång och efterfrågan. Spotpriset påverkar elpriset och genom att teckna elavtal med rörligt pris kan du dra nytta av ett lågt spotpris. 

Kan spotpriset bli negativt?

Om tillgången är större än efterfrågan kan spotpriset bli negativt. Det innebär att producenter får betala för den el de producerar och konsumenter får betalt för att förbruka den. Negativa spotpriser är väldigt ovanligt.

Spara el hemma

Du kan själv påverka din månadskostnad genom att spara el i ditt hem. Kolla in våra bästa energispartips här. 

Solceller sänker energikostnaderna

Funderat på att skaffa solceller? Det ger dig en lägre energikostnad från dag ett och du bidrar till omställningen.

Strömtjuvar i ditt hem

Genom att hitta och åtgärda vanliga strömtjuvar kan du sänka din energiförbrukning och dina kostnader.