• Välj ett elavtal som passar dig

  • Anmäl ägarbyte för vatten och avlopp

  • Anmäl ägarbyte för sophämtning

  • Skaffa villaförsäkring när du flyttar till hus

  • Tänk på kostnaderna för trädgården