En elfaktura innehåller en mängd olika begrepp och det kan minst sagt vara komplicerat att förstå vad de olika delarna innebär. Här hittar du en närmare förklaring av din elräkning.  

Exempel på elräkning

I bilderna nedan ser du ett exempel på en elräkning från oss där vi har vi delat upp fakturan i olika sektioner och två sidor. Tillhörande förklaring för varje del hittar du i listan under respektive bild.

Förklaring av uppgifter på fakturans första sida
Sida 1

1. Betalningsuppgifter

Här visas dina viktigaste uppgifter på din elräkning.

 • Belopp att betala
  Det totala beloppet under perioden som din räkning för elhandelsavtalet avser.
 • Betala senast
  Det sista datumet för när räkningen ska vara betald till E.ON.
 • Bankgiro
  Det bankgironummer som ska användas för att betalningen ska komma till E.ON.
 • Faktura/OCR-nummer
  OCR-nummer fungerar som ett referensnummer och behöver  anges vid betalningen för     att E.ON ska kunna identifiera  betalningen.
 • Avser
  Information om vilken tidsperiod som din elräkning avser.

Vad består din elkostnad av?

Förklaring av uppgifter på fakturans andra sida
Sida 2

2. Din förbrukning

Med din faktura medföljer även information om din förbrukning. I stapeldiagrammet får du enkelt en överblick om hur många kwh du förbrukat per månad samt jämfört med föregående år. Här blir du alltså informerad om din förbrukning har ökat jämfört med föregående period och/eller föregående år, och lättare kan hålla kontroll över din genomsnittliga förbrukning.

3. Ditt kundnummer

Ditt kundnummer hittar du här. Det kan du behöva när du ska kontakta oss.

4. Ditt elavtal gäller till och med

Här hittar du slutdatumet till ditt nuvarande elhandelsavtal. 

5. Fakturan gäller

Den adress som elräkningen avser. Det är denna adress som du har angivit när elavtalet tecknades.

6. Anläggnings ID

Anläggnings ID är en kod bestående av 18 siffror och är unik för fastigheten och elmätaren i lägenheten. Det är alltså inte kopplat till ditt personliga elavtal men måste finnas för att du ska kunna teckna ett elavtal på din specifika elanläggning. Här kan du läsa mer om Anläggnings ID.

7. E.ON Energidistribution

Om du har E.ON som nätägare så står här kostnaderna för E.ON Energidistribution. Läs här för att förstå vad de består av.

8. E.ON Energilösningar

Om du har E.ON som handelsleverantör så står här kostnaderna för E.ON Energilösningar.

Vanliga frågor och svar kring din elräkning

Varför kommer det två elräkningar? 

Alla behöver två olika typer av avtal för att få elen levererad hem; ett elnätsavtal och elhandelsavtal. Elnätsavtalet kan du inte välja själv utan det är beroende av vilket bolag som äger elnätet i ditt område medan elhandelsavtalet är ett avtal du gör med det bolag som du vill ska leverera elen hem till dig. Väljer du olika elbolag för de två olika avtalen får du elräkningen från olika avsändare. Läs mer om elnätsavtal och elnätsavgift.

Hur gör jag för att få e-faktura?

Du väljer själv hur du vill få din elräkning; genom e-faktura, autogiro eller hem i brevlådan. Du gör enkelt dina val på Mitt E.ON

Hur ofta och när kommer elräkningen? 

Fakturan kommer varje månad. Vi skickar ut fakturorna i början av månaden och de förfaller den 28.e.

Vad är en normal elräkning för villa respektive lägenhet?

Här kan du läsa mer om normal elförbrukning.

Vad händer om jag glömt betala min elfaktura?   

Om du har glömt att betala din elräkning kommer du att få en påminnelse på posten där det tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor. Om du av olika skäl har svårigheter att betala din faktura kan du söka anstånd och på det sättet få en avbetalningsplan. Här kan du läsa mer om betalning av fakturan.

Ordlista och förklaring av begrepp som förekommer i din elräkning 

I din elräkning och i andra sammanhang där det pratas om el, elhandel och elavtal så figurerar det en mängd olika begrepp och förkortningar. Vet du till exempel vad årsvolym, mätarnummer, gasöverföringsavgift och avstämningsfaktura innebär? Vi har samlat de vanligaste och viktigaste orden för dig som privatkund att ha koll på och du hittar dem här i vår ordlista över begrepp i din faktura.