Ett varmt och behagligt golv att sätta ner bara fötter på en kall vinterdag. Det låter väl härligt? Men golvvärme är faktiskt inte bara en fråga om komfort – golvvärme kan i vissa fall hjälpa dig att minska din totala energiförbrukning i ditt hem. Här får du veta mer om hur olika typer av golvvärme fungerar och vad de har för fördelar.

Varför ska jag ha golvvärme?

Förutom det mest uppenbara svaret – att det är skönare att gå på varma golv än kalla – så kan golvvärme utgöra en del av husets uppvärmning. Med golvvärme i hela huset kan du oftast sänka inomhustemperaturen med en grad eller två eftersom inomhusklimatet generellt upplevs som varmare när dina fötter är varma. 

Att sänka med en eller två grader kanske inte låter mycket, men i det långa loppet sparar det faktiskt en bra mängd energi. Golvvärme är också vad man kallar för trög uppvärmning: det tar längre tid att värma upp men håller också kvar värmen längre, särskilt i material som sten, betong och kakel.

Hur fungerar golvvärme?

Golvvärme med el

För att värma upp ett golv med el används värmekablar i en slinga under golvet, antingen ingjuten i husgrunden eller fäst i särskilda spårade skivor ovanpå grunden eller bjälklaget. Det som skiljer värmekabeln från vanliga elkablar är det högre motståndet – för när strömmen flyter trögare genom kabeln alstras värme som kan användas för att värma upp golvet.

Vattenburen golvvärme

Principen för hur man värmer upp ett golv med vatten är till stora delar densamma som för el. Även här är det slingor under golvet som alstrar värme. Skillnaden är att slingan istället består av rör med vatten, ihopkopplade till en värmekälla, exempelvis husets värmepump. Vattenburen golvvärme är vanligast i modernare hus och vid nybyggen.

Man och flicka leker med klossar på golv med golvvärme

Vilken typ av golvvärme är bäst?

Om du ska lägga ny golvvärme beror ditt val oftast på hur stor yta som ska värmas upp. 

kvinna sitter på stol vid fönster och tittar ut

Elburen golvvärme i mindre rum

Om det enbart handlar om små rum, till exempel badrum eller hall, är elburen golvvärme det enklaste och mest ekonomiska alternativet. I badrum är elburen golvvärme särskilt populär eftersom den gör att golvet kan värmas upp året om. Ett vattenburet golvvärmesystem som är kopplat till en värmekälla, som en värmepump eller fjärrvärme, är bara igång under månaderna då resten av huset värms upp. 

Vit villa med garage, laddbox och elbil

Vattenburen golvvärme i hela huset

Om du vill värma upp större ytor är vattenburen golvvärme ett bättre och mer energieffektivt alternativ. Det är en större investering, men lönar sig i det långa loppet eftersom det håller längre än ett elburet system. Hur hållbart ett vattenburet golvvärmesystem blir beror dock på värmekällan – ett system som drivs av en värmepump eller fjärrvärme är mer energieffektivt än om det drivs av till exempel en el-, gas- eller oljepanna. 

God isolering ger effektivare golvvärme

För att golvvärme ska kunna värma effektivt krävs bra isolering undertill, oavsett om den är el- eller vattenburen. Om isoleringen är undermålig läcker värmen ut nedåt i grunden. 

Det kan behövas upp till 300 millimeter isolering, beroende på vilken grund huset är byggt på. Men det är inte bara isoleringen nertill som påverkar. Dåligt tätade fönster kan till exempel orsaka kallras, det vill säga att kall luft läcker in genom fönstret, flödar ner mot golvet och kyler ned det.

Frågor och svar

  • Hur mycket el drar golvvärme?

    Driftkostnaden för golvvärme beror på ytan du värmer upp, vilken typ av golvvärme du har och vad elpriset ligger på. 20 kvadratmeter elburen golvvärme som är igång dygnet runt kan förbruka upp till 4 000 kWh/år. Med ett elpris på 3,21 öre/kWh (pris i Skåne, september 2022) blir det 12 840 kr/år – eller 1 070 kr/månad. Så om du vill spara pengar på elräkningen kan du stänga av golvvärmen under de varmare månaderna. Det kan förvisso uppstå problem om golvvärmen ligger på dålig isolering. Om golvvärmen stängs av och marken under huset blir varmare än husgrunden kan fukt leta sig uppåt och in i huset istället för tvärtom, och i vissa fall orsaka onödiga fuktskador.

  • Får jag installera golvvärme på egen hand?
    Det korta svaret är nej, det får du inte. Eftersom det handlar om antingen el- eller vattenburna system behöver du alltid anlita behöriga installatörer för el och VVS. Feldragna elinstallationer kan utgöra en fara och ej korrekt installerade vattenledningar kan ge huset fuktskador. En stor fördel med att arbetet utförs av fackpersoner med behörighet är att garantier och försäkringar gäller om något blir fel.