• Hur mycket el drar golvvärme?

    Driftkostnaden för golvvärme beror på ytan du värmer upp, vilken typ av golvvärme du har och vad elpriset ligger på. 20 kvadratmeter elburen golvvärme som är igång dygnet runt kan förbruka upp till 4 000 kWh/år. Med ett elpris på 3,21 öre/kWh (pris i Skåne, september 2022) blir det 12 840 kr/år – eller 1 070 kr/månad. Så om du vill spara pengar på elräkningen kan du stänga av golvvärmen under de varmare månaderna. Det kan förvisso uppstå problem om golvvärmen ligger på dålig isolering. Om golvvärmen stängs av och marken under huset blir varmare än husgrunden kan fukt leta sig uppåt och in i huset istället för tvärtom, och i vissa fall orsaka onödiga fuktskador.

  • Får jag installera golvvärme på egen hand?
    Det korta svaret är nej, det får du inte. Eftersom det handlar om antingen el- eller vattenburna system behöver du alltid anlita behöriga installatörer för el och VVS. Feldragna elinstallationer kan utgöra en fara och ej korrekt installerade vattenledningar kan ge huset fuktskador. En stor fördel med att arbetet utförs av fackpersoner med behörighet är att garantier och försäkringar gäller om något blir fel.