• Låt proffs sköta installationen

  • Kom ihåg isoleringen

  • Spara dokumenten

  • Tänk på!

    Golvvärme är elektrisk utrustning avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning. Även värmekablar, värmefolier och andra elektriska system är en del av den elektriska starkströmsanläggningen och omfattas därför av reglerna som gäller vid utförande av elinstallationsarbete.

    Läs mer hos Elsäkerhetsverket