Vad ska du tänka på när du tecknar elavtal för din lägenhet och vad är normal elförbrukning i en bostadsrätt?

Vilket elavtal ska jag välja när jag bor i lägenhet/bostadsrätt - fast eller rörligt?

Principen om du ska välja fast eller rörligt elpris är att om du har en hög förbrukning och små marginaler i din hushållsbudget bör du välja ett fast elprisavtal för att minska dina oförutsedda kostnader. Men historiken visar att många, sett på sikt, har tjänat på att ha rörligt elpris.

För lägenheter med liten förbrukning så är elavtalsdelen av den totala elkostnaden relativt liten och då passar därför rörligt pris extra bra.

Vilket elavtal rekommenderar vi på E.ON just nu för lägenhet? 

Utvecklingen av elpriset kommer under den närmaste framtiden fortsatt vara kopplad till vind, nederbördsmängd samt den så kallade hydrologiska balansen, som är utveckling av nuvarande och förväntad tillgång på vatten för vattenkraftsproducenterna. Inför den här hösten kommer även priserna på gas, kol och utsläppsrätter få stor inverkan på det nordiska elpriset.

Lagernivåerna för gas i Europa är fortsatt under normala nivåer för årstiden. Därför kommer tillgången och priset för gas vara en stark prisdrivare, tillsammans med utsläppsrätterna.

Inför hösten och vintern är vår bedömning är att elpriset i Sverige kommer ligga kvar på nuvarande nivåer alternativt stiga ytterligare. Eftersom priset på kontinenten fortfarande är betydligt högre än i södra Sverige finns det en betydande risk för fortsatta prisuppgångar. 

Att mängden vatten som finns tillgänglig för vattenkraftsproducenterna just nu är mindre än normalt för årstiden innebär också en ökad känslighet för priset i norr. Det innebär även att vattenkraftsproducenterna har större kontroll över vattenflödena och sannolikt kan lyfta spotpriset ytterligare. I den mån överföringskapaciteten tillåter kommer dessutom elexporten söderut fortsätta eftersom elproducenterna får så pass mycket bättre betalt för elen på kontinenten.

I det korta perspektivet kan dock priserna röra sig ganska kraftigt vid stora förändringar i väderbilden (vind, nederbörd). 

Fastprisavtalet på 3 år ser för närvarande ganska dyrt ut, dock ligger både det rörliga priset och fastpris 1 år just nu ännu högre.

För dig med lägre förbrukning har det historiskt sett varit mest gynnsamt med ett rörligt pris och vi tror att det på ett års sikt gäller även nu. Dock kan priserna periodvis vara ganska höga i höst och vinter.

Rörligt pris tillsvidare

  • Passar dig som har marginaler för att klara eventuella pristoppar

  • Historiskt sett lägsta pris över tid

  • Du kan när som helst byta till något av våra fastprisavtal

  • Följer med om elpriset stiger

Alltid med en smart mix av förnybar energi.

Vill du ha hjälp med att välja elavtal? 

Vi finns här för dig så att du kan välja rätt elavtal utifrån dina förutsättningar. Boka ett kostnadsfritt samtal med oss där vi pratar elavtal med dig.

Fast eller rörligt elpris?

Vi vill att du ska känna dig trygg i ditt val av elavtal. Därför listar vi det du behöver veta om elpriser här.

Vad är normal elförbrukning för lägenhet?

Enligt Konsumentverket så kan man räkna med en normal årsförbrukning på el för en mindre lägenhet på i genomsnitt cirka 2000 kWh/år. En större lägenhet använder cirka 5000 kWh/år. Värdena är en uppskattning och gäller lägenheter som inte använder el för uppvärmning som exempelvis el-element eller värmepump.

Beräkna energiförbrukningen i din lägenhet

I E.ON appen kan du enkelt följa din elförbrukning och se hur det påverkas av hushållets vanor. Du kan även se temperaturdata från SMHI och få hjälp att förstå hur din förbrukning påverkas av faktorer som väder och vind.

Få koll på elförbrukningen

Få snabbt koll på kilowattimmarna och spara pengar med vår kostnadsfria energirådgivning.

Genomsnittlig elförbrukning för en lägenhet

Vad i hemmet drar mest el och hur ser den genomsnittliga elförbrukningen ut fördelat på olika områden? 

Diagram på elförbrukning i en lägenhet

Hur mycket energi går det åt i en lägenhet?

Diagrammet visar hur elanvändningen fördelar sig mellan hushållets olika områden. För lägenheter som har tvätt- och torkmöjligheter tillkommer ungefär 500 kWh per år.

  • Kyl och frys 1000 kWh
  • Disk 200 kWh
  • Elektriska apparater 400 kWh
  • Matlagning 400 kWh
  • Belysning 500 kWh

Normal elkostnad för en lägenhet

Elkostnaden var under 2019 i genomsnitt 240 öre per kilowattimme för mindre lägenheter (årsförbrukning 1000 – 2499 kWh) och 220 öre för större lägenheter (årsförbrukning 2500 – 4999 kWh). Detta inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter.

Dina elkostnader faktureras dels från elnätsföretaget och dels från elleverantören.

Det finns bara ett elnätsföretag inom varje område som fått tillstånd, en så kallad nätkoncession. Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn för att kontrollera att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen.

Nätavgifterna utgör en stor del av elkostnaderna, speciellt från årsskiftet 2017/2018 då energiskatten flyttade över till fakturan från elnätsföretaget.

Energispartips för dig som bor i lägenhet

Här hittar du användbara tips och råd för hur du kan spara el och minska dina elkostnader i hemmet. 

Hitta dina strömtjuvar

Hemmets värsta energitjuvar hittas vanligtvis där du minst anar det. Så fundera lite över vad du faktiskt använder el till. Vi hjälper dig i jakten på energitjuvarna, och ger dig handfasta tips på åtgärder.

Se över din belysning

Att se över belysningen i hemmet är enkelt och kan spara både el och pengar. Här har vi samlat våra bästa tips som faktiskt gör skillnad och hjälper dig mot en mer energieffektiv vardag.

Spara energi i köket

I de flesta hem förbrukas en stor del av hushållselen i köket. I den här guiden delar vi med oss av våra tips för att spara energi i köket och visar energiförbrukning för kökets vitvaror och hushållsaparater.

Ska du snart flytta?

Vi har fixat en checklista för dig som listar allt du behöver ha koll på under flytten.

Funderar du på hus? 

Vi har samlat tips på vad ska du tänka på när du tecknar elavtal för hus och radhus.