• Kartlägg din förbrukning och ta reda på var i huset du kan spara energi
  • Välj ett förmånligt elavtal som passar dina förutsättningar
  • Byt ut gamla vitvaror till nya med högre energiklass
  • Stäng av dina apparater – låt inte hemelektronik vara i standby-läge
  • Se över belysningen i huset – byt till LED-lampor
  • Byt direktverkande eluppvärmning till ett mer energieffektivt alternativ – till exempel fjärrvärme eller en värmepump
  • Se till att ditt hus är ordentligt isolerat
  • Byt till energisparande fönster
  • Installera solceller på taket och producera din egen el