Det finns mycket du kan göra för att spara energi. Allt från små saker i vardagen som att se över belysningen och stänga av apparater som inte används, till långsiktiga investeringar. Här listar vi både små och stora tips som hjälper dig energieffektivisera ditt hus och spara pengar.

Börja med att få koll på din förbrukning

Är du kund hos oss? Börja med att ladda hem E.ON-appen där du kan följa din energiförbrukning och få en bild av hur mycket energi som går åt över tid. Dessutom kan du jämföra din förbrukning med hur kallt det är. Det är helt kostnadsfritt att använda appen.

Nio energispartips

Så sparar du mer energi och pengar i din villa:

  • Kartlägg din förbrukning och ta reda på var i huset du kan spara energi
  • Välj ett förmånligt elavtal som passar dina förutsättningar
  • Byt ut gamla vitvaror till nya med högre energiklass
  • Stäng av dina apparater – låt inte hemelektronik vara i standby-läge
  • Se över belysningen i huset – byt till LED-lampor
  • Byt direktverkande eluppvärmning till ett mer energieffektivt alternativ – till exempel fjärrvärme eller en värmepump
  • Se till att ditt hus är ordentligt isolerat
  • Byt till energisparande fönster
  • Installera solceller på taket och producera din egen el

Investeringar som sparar energi

Hur värmer du upp ditt hus?

Just värme står för en stor del av energiförbrukningen i ett hus. Oavsett vilken uppvärmningsform du har kan du spara energi genom att sänka inomhustemperaturen. Sänker du inomhustemperaturen med bara en grad kan du spara ungefär 5 procent av värmekostnaden. Ett bra tips är att sänka temperaturen i rum och utrymmen där du inte spenderar så mycket tid, kanske i garaget, källaren eller tvättstugan. Om ditt värmesystem har ett gäng år på nacken lönar det sig oftast i längden att investera i en uppgradering eller att byta till en modernare lösning.

Direktverkande el

Direktverkande el är ett av de minst energieffektiva och mest kostsamma sätten att värma upp ett hus – särskilt under de kalla månaderna på året. Om huset värms upp på det viset kan det vara väl investerade pengar att byta till en ny, mer energisnål uppvärmningsform som fjärrvärme, bergvärme eller en annan typ av värmepump.

Värmepump

Genom att byta till ett värmepumpsbaserat uppvärmningssystem kan du spara mycket energi. De mest energieffektiva alternativen är vattenburna, som bergvärme eller luft/vatten-system. Det kan dock vara en stor investering att byta ut alla radiatorer i huset. Vi erbjuder luft-luftvärmepumpar som kan spara dig upp till 70 procent av värmekostnaden jämfört med direktverkande eluppvärmning. Investeringen återbetalar sig dessutom på bara 2–3 år.

Fjärrvärme

Har du fjärrvärme i huset? Genom att hålla din anläggning i bra form undviker du att den förbrukar mer energi över tid. Om du är fjärrvärmekund hos oss kan du teckna ett serviceavtal med återkommande översyn och underhåll som håller anläggningen i topptrim. Du kan även installera smarta termostater som förutom att de ger dig ett jämnare inomhusklimat också kan hjälpa dig att sänka energikostnaderna för fjärrvärmen. Här kan du se om du kan få fjärrvärme från E.ON till din villa och läsa mer om fjärrvärmens fördelar.

Se över husets isolering

Hur mycket energi det går åt till att värma upp ditt hus – och hålla det varmt och skönt – påverkas dels av uppvärmningsformen, dels av husets isolering. Om huset har bristfällig isolering läcker värmen ut snabbare. Det gör att mer värme måste produceras för att kompensera för värmeläckaget. Resultatet blir onödig energiförbrukning. Om ditt hus har ett par år på nacken kan det vara värt att se över isoleringen och byta ut eller förbättra den vid behov. Det är en investering som ger dig ett mycket mer energieffektivt hus och lönar sig i längden.

Byt till energieffektiva fönster

Hur är skicket på husets fönster? Faktum är att de spelar en stor roll för din energiförbrukning, särskilt om du bor i ett äldre hus. Äldre fönster förbrukar nämligen ungefär 3 W per kvadratmeter, medan ett modernt 3-glasfönster drar mindre än hälften så mycket – runt 1,2 W per kvadratmeter. Anledningen till det är att moderna fönster med flera glas har luft eller gas mellan skikten som isolerar och hjälper till att hålla kyla ute och värme inne. Att byta till nya fönster kan förvisso vara en kostsam investering, men precis som med isolering lönar det sig alltid i längden – både ur en hållbarhetssynvinkel och ett ekonomiskt perspektiv. Förutom att du sparar energi under lång tid höjer även energieffektiva fönster värdet på ditt hus.

Installera solceller

Solceller på taket kan i princip halvera din elräkning och gör dig mindre känslig för elmarknadens upp- och nedgångar. Samtidigt ökar du andelen förnybar energi i ditt närområde. Att skaffa solceller är förvisso ett stort beslut och investeringen kan verka dyr vid första anblick. Men, efter drygt 10 år är solcellssystemet avbetalat och genererar sedan ren vinst i många år. Solceller är dessutom en riktig värdehöjare om du någon gång ska sälja din villa.

Solceller på tak i villakvarter

Välj ett bra elavtal

Förutom att justera och effektivisera energiförbrukningen kanske det även är dags att se över och byta elavtal. Vad har du för avtalsform idag – fast eller rörligt elpris? Historiskt sett har man i längden tjänat på att välja ett elavtal med rörligt elpris. Om din budget är känslig för ett fluktuerande elpris kanske ett avtal med fast pris passar dig bäst.

Villans vitvaror

Ett bra tips när du köper vitvaror är att kolla energimärkningen för att veta att du väljer ett energisnålt alternativ. Köket är ett av de rum vi använder mest el och energi i – och där vi kan spara en hel del. 

Till exempel kan du alltid använda lock på kastrullerna när du kokar något på spisen. Då går det både snabbare och förbrukar mindre el. Har du diskmaskin? Fyll den alltid så gott det går och kör ett energisparande program.

Två män i ett kök
Kvinna med ipad

Husets hemelektronik

I takt med teknikutvecklingen blir vår hemelektronik alltmer energieffektiv. Men hur mycket ström en apparat drar beror på dess effekt. Ett generellt energispartips är att alltid stänga av hemelektroniken helt när du inte använder den. Undvik standby- och vilolägen, eftersom prylarna fortsätter att förbruka el. 

Detsamma gäller till exempel din mobilladdare, även om den inte laddar för stunden – så fort den är inkopplad i vägguttaget drar den ström. Att vara noga med att stänga av kan spara dig upp till 500 kWh varje år. Om du vill ha fler tips kan du läsa mer om hur mycket hemelektroniken drar och lära dig hur du själv kan räkna ut vad det kostar att använda din hemelektronik.

Se över husets belysning

Statistiska centralbyrån har räknat ut snittet för elförbrukningen i svenska villor och lägenheter. Det kan vara bra att ha koll på när du börjar kika på förbrukningen i ditt hus. Ligger ditt hus under eller över normalförbrukningen? 

För villor som värms upp med direktverkande el uppskattas normal elförbrukning till 20 000 kWh/år. Om huset däremot värms upp med exempelvis fjärrvärme eller annan värmepump sjunker normalförbrukningen till 5 000 kWh/år. 

För lägenheter kan man räkna med ungefär 2 000 kWh/år i en mindre lägenhet och 5 000 kWh/år om det handlar om en större lägenhet. 

Kvinna läser saga för barn i våningssäng

Fler sätt att spara energi

Kvinna sitter bredvid hund med dator på bordet

Vilket elavtal ska du välja?

Se fördelarna och nackdelarna med fast och rörligt elpris och vilken avtalsform som passar ditt hushåll bäst.

Vit villa med solceller på rött tak

Lägre elkostnader med solceller

Med solceller på hustaket kan du halvera din elräkning och få en lägre energikostnad från dag ett.

Fjärrvärmekopplingar i fjärrvärmecentral

Anslut huset till fjärrvärmenätet

Fjärrvärme är ett av de mest energieffektiva sätten att värma upp ett hus. Här kan du de om du kan få fjärrvärme till ditt hem.