Olika värmesystem för hus

Är du en av dem som önskar att vintern ska bli varm, bara för att slippa höga elräkningar? Att värma upp ett hus kan vara dyrt och den genomsnittliga kostnaden för en villa eller ett radhus som har direktverkande el som uppvärmning får betala cirka 3 125 kr/månad.

Det finns flera olika värmesystem att välja bland och vilka alternativ du har beror på hur stort ditt hus är, var ni bor och vilka möjligheter som finns där. Fjärrvärme, bergvärme och mer effektiv samt miljöanpassad uppvärmning med till exempel solceller är några alternativ för uppvärmning av hus.

Nedan får du en enkel guide på vilka värmesystem du kan välja mellan.

Direktverkande el

Direktverkande el kräver inte så höga investeringskostnader och installationerna är enkla. Uppvärmning med elelement kallas direktverkande elvärme. Väljer du detta värmesystem kan det bli svårare att byta till ett nytt effektivare värmesystem i framtiden.

Värmepumpar

Det finns flera olika värmepumpar på marknaden idag. En värmepump drivs med el och ger tillbaka flera gånger så mycket el som förbrukas. Pumpen tar tillvara värmen från t.ex. berget, vattnet, jorden eller luften. Nedan kan du läsa mer om olika värmepumpar.

Luft-luftvärmepump

Passar som bra komplement till eluppvärmda hus. Energi tas från uteluften som sedan värmer upp inomhusluften. På sommaren kan man passa på att använda luftvärmepumpen som luftkonditionering. Läs mer om luftvärmepumpar

Luft-vattenvärmepump

Fungerar på liknande sätt som luftvärmepump där energi tas från uteluften men den överförs till ett vattenburet system.

Bergvärme

För att kunna använda bergvärme måste det finnas ett vattenburet värmesystem i huset. En bergvärmepump hämtar värme från ett borrat hål i berget och använder energin som finns lagrad i berget.

Värmepannor

Det finns olika värmepannor och samtliga är kopplade till ett vattenburet elsystem som använder el, olja, pellets, ved eller gas som värmekälla. Nedan kan du läsa mer om de olika värmepannorna:

Oljepanna

En oljepanna producerar el genom olja och var relativt vanlig i Sverige under efterkrigstiden fram till 1980-talet. Idag är det dyrt att ha en oljepanna och framförallt så påverkar den miljön negativt.

Gaspanna

I en gaspanna värms kallt vatten tills det blir varmt och ångas. Vattenångan som bildas sprids sedan ut i huset genom olika ledningsrör. Stadsgas eller naturgas används som bränsle. Läs mer om hur E.ON jobbar med gas här: Värm ditt hem med effektiv gas eller kör på biogas.

Vedpanna

Relativt billigt om du har mycket ved, men ganska ovanligt uppvärmningssystem att installera idag då vedpannan kräver manuellt arbete och tar upp mycket plats.

Elpanna

Vatten värms upp i elpannan som pumpas runt till elementen i huset och tillbaka till elpannan. Elpannan kan vara ett bra komplement till din värmeanläggning när t.ex. pelletspannan inte räcker till för att värma upp huset.

Pelletspanna

Om du vill elda själv så är detta ett bra alternativ. En pelletspanna är en modernare variant av vedeldning men är mycket effektivare och kräver mindre arbete. Pellets är ett biobränsle och består av träavfall som är ihop-pressat.

Fjärrvärme

Många fastigheter i Sverige har fjärrvärme. Den som har fjärrvärme får sin värme från ett gemensamt fjärrvärme- eller kraftvärmeverk. Värmen leds genom rör som ligger nedgrävda under marken och in till ditt hus, där det installerade värmesystemet fördelar ut värmen i huset. Fjärrvärme är enkelt, tryggt och prisvärt!

Solceller

Genom att installera solpaneler på taket kan du utvinna solenergi. Solceller omvandlar solstrålar till elektrisk energi. Att producera el från solceller är ur ett miljösynsätt väldigt bra jämfört med andra energislag.

Teckna nytt elavtal

Här kan du teckna det elavtal som passar dig bäst. 

Vill du ha hjälp med att välja elavtal? 

Vi finns här för dig så att du kan välja rätt elavtal utifrån dina förutsättningar. Boka ett kostnadsfritt samtal med oss där vi pratar elavtal med dig.