Vad ska du tänka på när du tecknar elavtal för hus och radhus och vad är normal elförbrukning i ett villahushåll? 

Ska du som bor i villa välja ett fast eller rörligt elavtal? 

Det är inte helt enkelt att göra ett val mellan fast och rörligt elpris. Principen är att om du har en hög elförbrukning och samtidigt små marginaler i din hushållsbudget bör du välja ett fast elprisavtal för att minska dina oförutsedda kostnader. Men historiken visar att många på längre sikt tjänar på att ha ett elabonnemang med rörligt elpris.

För dig som bor i villa eller radhus är det extra viktigt att tänka på elavtal då elförbrukningen vanligtvis är högre i ett hus än i en lägenhet. Om du har utrymme i ekonomin att klara svängningarna på elbörsen som påverkar elpriset kan det med andra ord löna sig över tid att ha ett rörligt elpris. Annars kanske tryggheten som ett fast elpris medför är att rekommendera då elpriset är det samma varje månad och det endast är din förbrukning som kan variera mellan olika månader.

Vilket elavtal rekommenderar vi på E.ON just nu för dig som bor i villa eller radhus? 

Inledningen av 2021 har bjudit på kallt och torrt väder, vilket bidragit till att det rörliga priset stigit. För närvarande är det rörliga priset högre än fastprisavtalen. Hur vintern och vårens priser utvecklas är i nuläget svårt att sia om. Nederbördsmängderna har stor inverkan på det nordiska elpriset och tillgången på vatten har under hösten och vintern varit mycket god men är nu fallande. Det tillsammans med det kalla vädret förväntas det i närtid ge rörliga priser som är lite högre än vad vi sett det senaste året. Vi tror att prisläget kommer att stabiliseras med lite lägre prisnivåer i samband med att vintern så småningom släpper sitt grepp om landet. Även om de rörliga priserna just nu ligger högre än fastprisavtalen tror vi att det rörliga priset på ett års sikt kommer att vara det mest fördelaktiga.

Historiskt sett har ett rörligt pris varit mest gynnsamt över tid. För dig som har lite högre förbrukning, till exempel bor i villa, och känner osäkerhet inför ett rörligt pris och önskar större trygghet är ett rörligt pris med pristak eller ett fastprisalternativ en bra rekommendation. Just nu ligger Fastprisavtalen på attraktiva nivåer.

Här kan du läsa mer om rörligt elpris med och utan pristak, om fastprisavtal och en mer detaljerad prognos över framtida elpriser

Rörligt elpris 1 år

  • Passar dig som har en buffert att klara eventuella pristoppar

  • Historiskt lägsta priset över tid

  • Du kan när som helst byta till något av våra fastprisavtal

  • Om elpriset stiger på marknaden stiger även dina elkostnader

Ett rörligt elavtal består alltid av en smart mix av förnybar energi.

Normal årsförbrukning av el i villa och elkostnad per månad 

En normal energiförbrukning för en villa eller ett radhus ligger på ungefär 20000-25000 kWh/år vilket motsvarar en elräkning på cirka 3000-3400  kronor i månaden. Om uppvärmningen av huset sker på annat sätt än med el, till exempel med fjärrvärme eller värmepump, brukar den normala elanvändningen vara lägre och hamna på ungefär 5000 kWh/år.

Vad påverkar elförbrukningen i huset?

Ibland ökar din elförbrukning utan du själv ändrat något i din energianvändning. Det finns alltså yttre faktorer som påverkar och inte minst uppvärmningen av huset inverkar på elkostnaderna. Äldre hus påverkas i högre grad än nybyggda hus av nya utomhustemperaturer och en enda grad kallare under vintern kan göra att en villa förbrukar runt 5 procent mer el.

Om det dessutom blåser blir skillnaden ännu större. Vindutsatta hus kan förbruka 15 procent mer energi än det hus som beskyddas av bebyggelse. Så det är en god idé att sätta upp ett staket eller en häck som skyddar boendet! 

Beräkna energiförbrukning i villan

I E.ON appen kan du enkelt följa din elförbrukning och se hur det påverkas av hushållets vanor. Du kan även se temperaturdata från SMHI och få hjälp att förstå hur din förbrukning påverkas av faktorer som väder och vind. 

Genomsnittlig elförbrukning för ett villahushåll

Vad i hemmet drar mest el och hur ser den genomsnittliga elförbrukningen ut fördelat på olika områden? 

Diagram på elförbrukning i en villa

Hur mycket energi går det åt i ett hus?

Diagrammet visar hur användningen av hushållsel (allt utom uppvärmning) fördelar sig mellan olika områden. 

  • Belysning 1000 kWh
  • Matlagning 800 kWh
  • Kyl och frys 1000 kWh
  • Tvätt och tork 1000 kWh
  • Disk 350 kWh
  • Elektroniska apprater 850 kWh

Energispartips för dig som bor i villa

Här hittar du användbara tips och råd för hur du kan spara el och minska dina elkostnader i hemmet. 

Se över din belysning

Att se över belysningen i hemmet är enkelt och kan spara både el och pengar. Vi har samlat våra bästa tips som hjälper dig mot en mer energieffektiv vardag.

Välj rätt uppvärmning

Att välja rätt värmesystem kan vara svårt och vilka alternativ du har beror på hur stort ditt hus är, var ni bor och vilka möjligheter som finns där. Vi har skapat en enkel guide som hjälper dig att välja.

Spara energi i köket

I de flesta hem förbrukas en stor del av hushållselen i köket. I den här guiden delar vi med oss av våra tips för att spara energi i köket och visar energiförbrukning för kökets vitvaror och hushållsaparater.

Hitta dina strömtjuvar

Hemmets värsta energitjuvar hittas vanligtvis där du minst anar det. Så fundera lite över vad du faktiskt använder el till. Vi hjälper dig i jakten på energitjuvarna, och ger dig handfasta tips på åtgärder.