1. Privat
  2. Fjärrvärme

Fjärrvärme är enkelt, tryggt och prisvärt

Fjärrvärme från E.ON är dessutom ett bra miljöval eftersom huvuddelen av värmen produceras lokalt av förnybara bränslen och återvunnen energi.

Fjärrvärmeservice och jourtjänst

Håll din fjärrvärmeanläggning i trim. 

Byt till en ny fjärrvärmecentral

Säkra din värme med en ny fjärrvärmecentral.

Ändra din fjärrvärmeinstallation

Om du  till exempel vill byta värmeväxlare, renovera eller flytta rör.

Våra fjärrvärmepriser

För dig som söker ett stabilt och konkurrenskraftigt pris.

Koppla in fjärrvärme

Åtta steg till trygg fjärrvärme.

Här kan du få fjärrvärme

Vi finns idag på 13 orter i Sverige. 

Avbrottsinformation

Se pågående och planerade avbrott.

Miljö och fjärrvärme

Så här påverkan fjärrvärmen miljön.

Investeringar i kyla och värme

Läs om våra projekt och arbeten som kan påverka boende och trafik.