Bra att veta

Ibland behöver fjärrvärmeleveransen stängas av för åtgärder på nätet. Planerade åtgärder utförs normalt vid tidpunkter då du som kund påverkas så lite som möjligt.

  • Under ett avbrott i fjärrvärmeleveransen har du fortfarande tillgång till kallvatten.
  • Planerade avbrott i fjärrvärmenätet aviseras alltid i god tid före utsatt tid.
  • Oplanerade/akuta avbrott, exempelvis tätning av läckor, kan genomföras under dygnets alla timmar.
  • Är du hyresgäst och din värmekomfort försämrats kontaktar du din fastighetsägare.
  • Fastighetsägaren får i god tid information om planerade avbrott på fjärrvärmenätet.
  • Oplanerade/akuta avbrott informeras om så fort det är möjligt.
  • Du hittar aktuell avbrottsinformation här