Välj rätt huvudsäkring och abonnemang

Företagets elnätsavgift påverkas av storleken på er huvudsäkring, därför är det viktigt att den är rätt dimensionerad efter verksamhetens behov. Äldre fastigheter har ibland för stor säkring vilket innebär att kunden betalar för en kapacitet de aldrig använder. Kontakta en elinstallatör för att se över er situation och eventuellt genomföra ett säkringsbyte.

Har ni produktionstoppar?

Har ni säkringsabonnemang och kan kapa topparna kan ni kanske klara er på en mindre huvudsäkring och därmed få en lägre elnätskostnad. Är effektbehovet högt säsongsvis över året kan ni kanske istället tjäna på att ha ett effektabonnemang. Då registreras den genomsnittliga effekten varje timme och ni betalar sedan för månadens högsta timvärde.

Satsa på en energikartläggning

Vill du optimera ditt företags energianvändning? Få en starkare miljöprofil och säkrare produktion? Då rekommenderar vi att du investerar i en komplett energikartläggning.

Tjänsten innebär att våra experter utreder och effektiviserar din verksamhets totala energianvändning. Resultatet är att våra kunder i snitt sparar 10-20 % varje år. 

Intresserad av energikartläggning?

Kontakta Kundservice Företag

Betala inte för hög energiskatt

Visste du att företag har rätt till reducerad energiskatt för all el som används i tillverkningsprocesser och växthusodlingar? Förra året hjälpte vi våra kunder att spara hela 26 miljoner kronor med rätt rådgivning. Optimera era möjligheter ni också!

Mer om energiskatt och vår skatteservice

Vi kan hjälpa dig med energiskatten – ta hjälp av våra experter.

Tre råd för stora besparingar

Företagens största effekt- och energitjuvar är oftast belysning, tryckluft och ventilation. Här får du tre enkla tips som kan sänka era elnätskostnader ordentligt.

1. Byt belysning

En uppskattning från branschen är att nästan hälften av alla företag har daterade belysningssystem som drar fyra gånger så mycket el som nya.  Genom att modernisera och ta hjälp av dagsljus- och närvarostyrning, kan ni använda energin smartare och göra stora kostnadsbesparingar.

2. Välj bort tryckluftsystem

Tryckluftsmaskiner är en riktig förlustaffär med energiläckage på närmre 99 procent. Byt till elektriska apparater istället, idag är de lika effektiva.

3. Se över automatiska system

Kontinuerlig översyn och justering av automatiska system kan visa sig vara lönsamt. Din verksamhet förändras och styrsystem som anpassades för tio år sedan möter ofta inte era nuvarande behov. I vårt svenska klimat har vi också utrymme att i högre grad använda utomhusluft för att kyla elektrisk utrustning, datorhallar och kontor. En sådan lösning minskar både ert effekt- och energibehov.

För en skräddarsydd energikartläggning – kontakta våra företagsrådgivare

Spara minst 10% i energikostnader

Kontakta våra företagsrådgivare för en skräddarsydd energikartläggning.

Så kapade ICA Maxi i Löddeköpinge förbrukningen med 25 %

Magnus Carlsson har energi. Han leder ICA Maxi i Löddeköpinge, en stormarknad med 9 500 kvadratmeter totalyta, 140 anställda och med verksamheten igång från sex på morgonen till tio på kvällen, sju dagar i veckan.

Han har också tillräckligt med energi för att medvetet jaga effekttoppar i verksamheten och för att pressa energianvändningen. Målet är att spara en miljon kilowattimmar, 25 procent av energiförbrukningen. Något som betyder en kraftig besparing i kronor räknat och en minskad miljöbelastning. Det är viktigt.

– Jag är allmänt nyfiken på el. Det är en personlig tävlan att använda den så effektivt som möjligt, säger Magnus Carlsson som ofta loggar in på Mina Sidor hos E.ON Energidistribution och kollar hur förbrukningen ser ut.

– Det är kul. Gör vi förändringar i användningen kan vi se resultatet direkt i morgon.

Kapade effekttoppen

Diagrammen visar ett tydligt mönster. Den effekttopp butiken tidigare hade varje morgon har arbetats bort. Nu är effektuttaget mer utplanat. Eftersom månadens högsta effektvärde, kilowatt, sätter priset för effektabonnemanget är det lätt att räkna ut besparingen.

– Tidigare tog vi som mest ut 600 kW. Nu är vi nere på 500 kW. Det är där vi har satt vårt mål.

Nu räcker kraften till

Effekttopparna uppstår när de elektriska maskinerna samtidigt kallar på el. När bageriets ugnar sätter igång samtidigt som kylar och frysdiskar avfrostar, till exempel. Tidigare räckte den inkommande kraftmatningen inte alltid till.

Lösningen var egentligen enkel. Som medveten köpman har Magnus Carlsson nu sett till att de effektkrävande maskinerna startar olika tider. Dessutom sparar han på energivolymerna. Då minskar också effektbehovet. Vinsten kommer direkt.

Kyla är dyrast

ICA Maxi i Löddeköpinge är en storförbrukare av el. Sex ledningar om vardera 250 Ampere förser butiken med den elenergi som behövs för värme, ventilation, belysning och inte minst kylproduktion. Totalt elbehov är fyra miljoner kilowattimmar om året.

– Det är dyrt att producera kyla, konstaterar Magnus Carlsson som förutom huvudmätaren har låtit installera undermätare i lokalerna. Därmed kan han se var förbrukningen uppstår.

– Elpannan hängde sig i ett effektsteg. Då steg förbrukningen 17 procent. Det såg jag snabbt. Producerar kylmaskinerna komfortkyla nattetid är det också fel. Komfortkyla när ingen är här är totalt meningslöst.

Stängde för utgifter

Energispararbetet tog verklig skruv när butiken byggdes om 2011. Eftersom sortimentet med kylda och frysta livsmedel ständigt ökar, behövdes 40 procent mer kyl- och frysdiskar. Det skulle kräva mer kylmaskiner och därmed en högre energiförbrukning.

– Den utvecklingen var jag inte glad för. Jag tog in konsultföretaget Partor som gjorde en utredning. Bara genom att sätta dörrar på alla frysar och kylar sparade vi in hela kapacitetsökningen. Vi hittade också felställda reglage på ventilationen. Tänk, vi sparade 300 000 kilowattimmar på ett år genom att skruva på en del kranar.

Sparar en miljon kilowattimmar

Till hösten gör Magnus Carlsson en större investering i uppvärmningen. Idag har butiken värmeåtervinning från kylmaskinerna kompletterat med elpanna. Men det fungerar inte optimalt. Nu ska det bli nya kyl- och frysmaskiner samt två stycken värmepumpar.

– På det kommer vi att spara en miljon kilowattimmar per år. Investeringen på sex miljoner kronor har vi igen om cirka sju år.

Intresset ger vinst

Nästa resa är att byta all belysning i butiken. Armaturerna är redan bra och energieffektiva, men med nytt får Magnus Carlsson en bättre butik med flexiblare ljussättning. Drömmen är att sedan få bygga ett vindkraftverk i närheten.

– All vår el är redan miljömärkt. Med ett eget vindkraftverk skulle vår energiprofil synas väldigt tydligt.

Små vindsnurror finns redan vid butikens kassor. De är till för att pressa ner den stigande varma luften i butiken till golvet där värmen gör mest nytta.

– Det fungerar så där, skrattar Magnus Carlsson. Men man måste prova. Jag är övertygad om att många företag skulle kunna spara en hel del om de intresserade sig mer för hur de använder sin effekt och energi.