• Lös flaskhalsar i elnätet

  Köpa flexleverantörers frigjorda effekt för att skapa plats i elnätet och avlasta vid effekttoppar.

 • Optimera investeringar
  SWITCH är ett alternativ till kostsamma investeringar i era elnät.
 • Agera progressivt
  Med SWITCH tar ni en tydlig ställning och agerar för att lösa kapacitetsbristen här och nu.
 • Få betalt för frigjord effekt
  Minska effektuttaget eller öka elproduktionen tillfälligt mot ersättning.
 • Gynna tillväxten
  Underlätta för fler företag att etablera sig och växa i din region.
 • Grönt beslut
  Ditt företag blir en förebild i omställningen till ett grönare energisystem.