Elnätet behöver förstärkas och bli effektiva för att möta ett snabbt växande elbehov. Men omställningen kräver flera lösningar. En av lösningarna som vi på E.ON varit med och utvecklat heter SWITCH.

SWITCH är den digitala effektmarknadsplatsen som gynnar både nätägare och nätkunder – ett intuitivt verktyg för att dra nytta av flexibilitetens fördelar i den dagliga verksamheten. SWITCH kan även nyttjas som beslutsunderlag för nätägare, med möjligheten att visualisera både laster och prognoser.

Med E.ONs SWITCH skapar ni tillsammans ett smartare och flexibelt elnät och blir en viktig del i energiomställningen.

 

Vad gör SWITCH?

Ikon kundvagn

Skapar effektmarknader

Som nätägare skapar du en lokal effektmarknadsplats där du köper fri­gjord kapacitet av anslutna nätkunder. SWITCH har användarvänliga verktyg för planering som ger dig överblick och hjälper dig optimera kapaciteten i ditt elnät på ett smartare sätt.

ikon hus

Skapar intäktsströmmar

Som nätkund kan du bli flexleverantör i SWITCH och sälja plats i elnätet när du inte har behov av den. Du tjänar alltså pengar på din kapacitet samtidigt som du hjälper till att säkerställa elnätsdriften i din region.

ikon pylon

Frigör kapacitet i elnätet

På en SWITCH-marknadsplats jobbar nätägare och nätkunder tillsammans för att skapa en balans i det gemensamma elnätet. På så sätt kan överbelastningar i elnätet undvikas samtidigt som den lokala tillväxten kan öka utan att hindras av kapacitetsbrist.

 

Så fungerar SWITCH

Illustration - Så fungerar SWITCH

SWITCH låter nätägare skapa en egen effektmarknadsplats med anslutna elkonsumenter och elproducenter – flexleverantörer. I SWITCH kan nätägaren visualisera nätlasten och göra prognoser för effekttoppar i elnätet, främst under årets kalla dagar. Flexleverantörerna är anslutna till marknadsplatsen genom olika typer av avtal kallade produkter. Detta kan exempelvis innebära att flexleverantören identifierar hur stor effekt de kan avvara vid en viss tidpunkt, och lägger ut effekten till försäljning. Nätägaren kan sedan köpa flexleverantörens effekt och använda den för att undvika överbelastning eller lösa flaskhalsar i elnätet. När effekten väl behöver användas minskar flexleverantören sitt effektuttag eller ökar elproduktionen.

SWITCH för nätägare

SWITCH hjälper nätägare att visualisera och optimera lasten i elnätet och skapa lokala effektmarknader för att frigöra kapacitet. SWITCH ger även nätägaren ett beslutsstöd för att kunna aktivera och handla med flexibilitet. 

 • Lös flaskhalsar i elnätet

  Köpa flexleverantörers frigjorda effekt för att skapa plats i elnätet och avlasta vid effekttoppar.

 • Optimera investeringar
  SWITCH är ett alternativ till kostsamma investeringar i era elnät.
 • Agera progressivt
  Med SWITCH tar ni en tydlig ställning och agerar för att lösa kapacitetsbristen här och nu.

SWITCH för flexleverantörer

Som företag eller elproducent kan du bli flexleverantör till en SWITCH-marknad. Det innebär att du erbjuder nätägaren att köpa din effektkapacitet för att skapa bättre balans i elnätet när det behövs – något som gynnar alla elkunder.

 • Få betalt för frigjord effekt
  Minska effektuttaget eller öka elproduktionen tillfälligt mot ersättning.
 • Gynna tillväxten
  Underlätta för fler företag att etablera sig och växa i din region.
 • Grönt beslut
  Ditt företag blir en förebild i omställningen till ett grönare energisystem.

 

Kraftfullt och enkelt webbverktyg

SWITCHs användarvänliga gränssnitt körs direkt i din webbläsare, oavsett om du är nätägare eller flexleverantör. För nätägare är SWITCH ett användbart verktyg för att visualisera tydliga prognoser som upptäcker tider med hög belastning i nätet och skapar möjligheter att göra något åt dem. För flexleverantörer ger SWITCH möjligheten att auktionera ut oanvänd kapacitet på ett enkelt sätt och planera driften därefter. Med välutvecklade API:er kan också stora delar av SWITCH funktioner automatiseras och integreras med egna system. 

Skärmdumpar över SWITCH webbverktyg

 

Användare om SWITCH

Bengt Johansson, Affärsutvecklare, Ellevio AB

Ellevio har använt SWITCH i Sthlmflex-projektet som beslutsstöd och stöd för beställning av flexibilitet från marknaden. Vi har integrerat SWITCH med vårt eget prognosverktyg, hantering av mätvärden från SCADA-system och avräkning. Det har gett oss en bra överblick och är en trygghet för driftcentralen i att fatta beslut och genomföra handel med flexibilitet. Samarbetet med E.ON i rollen som leverantör har fungerat smidigt, liksom att anpassa verktyget för olika behov.

Bengt Johansson, Affärsutvecklare, Ellevio AB

Deltagandet i SWITCH har gett oss på Landskrona Energi en inblick i hur lokala effektmarknader kommer att kunna fungera i framtiden. Möjligheten att prognostisera våra närmaste effektbehov har varit extremt värdefull för att minska riskerna till ett ansträngt lokalt nät under vinterperioden. Samtidigt har vi kunnat bidra tillsammans med våra aktiva kunder till att förbättra regionens effektsituation.

Angelo Tizzano, Elnätschef, Landskrona Energi
Angelo Tizzano, Landskrona Energi
Håkan Skarrie, Affärsutvecklare, Kraftringen Nät AB

SWITCH marknadsplats ger oss som elnätsägare en möjlighet att tillsammans med våra kunder frigöra kapacitet vid behov i elnätet. Det innebär att vi får ett verktyg till i vårt arbete för en effektiv drift och utbyggnad av elnätet.

Håkan Skarrie, Affärsutvecklare, Kraftringen Nät AB

 

Därför behövs SWITCH

Energiförsörjningen i Sverige är i förändring. Stora kraftverk stängs ner och ersätts av mindre och förnybara energikällor. Samtidigt vill fler effektkrävande företag etablera sig och expandera, särskilt i storstadsregionerna. Problemet är att överföringsförmågan i elnätets motorvägar in till storstadsregionerna är begränsade.

Trånga elnät

Många företag måste dela på kapaciteten i elnäten. Det gör det svårt att tillgodose ett ökande kapacitetsbehov, vilket i sin tur hindrar tillväxten. Med SWITCH kan elnätsägare i Sverige optimera användningen av kapaciteten i sin region.

Elektrifiering av samhället

Teknikutvecklingen går snabbt – snabbare än elnätet hinner byggas ut. När fler kör elbilar och industrier ställer om till eldrift ställer det krav på att kunna leverera rätt effekt vid rätt tid. Med SWITCH kan elnätägare dirigera effekten dit den behövs.

Ökad efterfrågan på el

Elanvändningen uppskattas öka med upp till 50 procent till år 2045 – motsvarande elbehovet i 12 nya större städer. Medan elnäten byggs ut för att klara ökningen är SWITCH ett smart sätt att optimera effektförsörjningen i de befintliga elnäten.

 

Kom igång med SWITCH

Låter SWITCH intressant för ditt bolag? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter?  Läs vår integritetspolicy.