SWITCH – den digitala marknadsplatsen

I Sverige håller energiförsörjningen på att förändras radikalt. Stora centrala kraftverk stängs ner, medan förnybara mindre energikällor byggs upp. Samtidigt lockas nya företag till att etablera sig i städerna. Utmaningen är att nätägarna har begränsat utrymme i elnäten och därför svårt att tillgodose det ökande kapacitetsbehovet, vilket kan hindra landets tillväxt. Precis så har det sett ut i bland annat Malmöregionen.

Med hjälp av en digital handelsplattform kan vi nu ansluta nya företag och möjliggöra utbyggnad av befintliga industrier. Detta innebär ytterligare tillväxt för regionen och hundratals nya jobb.

Flexibilitet för smartare elnät

Inom projektet SWITCH tar vi på E.ON fram en digital marknadsplats för flexibilitet. Målen med plattformen är att optimera användandet av vårt elnät och undvika kapacitetsbrist. Vi vill ta en ledande roll i att möjliggöra energiomställningen, men inser att vi inte kan göra allt på egen hand. Därför kommer vi att involvera kommuner, landsting, näringsliv och industrier. Det krävs även ett bredare samarbete inom energibranschen för att säkerställa en effektiv och tydlig väg framåt. Därför sker arbetet i samarbete med det EU-finansierade projektet CoordiNet, som även inkluderar bland andra Vattenfall och Svenska kraftnät.

Se filmen om vår syn på samarbete för flexibilitet

Under 2019 introducerade vi den digitala handelsplatsen i Malmöregionen med succé, och i mars 2020 slutförs den första marknadsperioden.

De medverkande flexibilitetsleverantörerna säljer sina tjänster till E.ON i Malmöregionen. Liknande insatser görs i Uppland och på Gotland, där våra projektpartners varit aktiva med vår digitala handelsplats.

Det har konstaterats att konceptet fungerar mycket bra och mot slutet av året, och under 2021–2022, kommer den andra marknadsperioden att dra igång. Då kommer systemet att användas i betydligt större skala.

Så funkar det

Vi har har utvecklat en digital marknadsplats för elnätskapacitet, där leverantörer kan sälja flexibilitet. Det innebär att de mot ersättning minskar sitt effektuttag eller ökar sin elproduktion under korta perioder. Behovet av flexibilitet uppstår huvudsakligen under vinterdagar med låg vindkraftsproduktion. Flexibilitet kan erbjudas till nätägaren via den digitala handelsplattformen och på så sätt skapas en balans i elnätet som gynnar alla elkunder. SWITCH kommer att ha en central roll i att tillfälligt bidra med kapacitet medan nätet förstärks, och vara ett alternativ till konventionella nätinvesteringar. För den enskilda flexibilitetsleverantören är detta också en möjlighet att bidra till den nödvändiga energiomställningen.

– Det nya är den digitala handelsplattformen. SWITCH är som en delad ekonomi, och tjänsten som erbjuds är ”utrymme i elnätet vid en viss tidpunkt”, säger Christoffer Isendahl på E.ON Energidistribution.

Se filmen om hur marknadsplatsen fungerar

Vill du bli partner?

För att kunna genomföra projektet behöver vi partners som delar vår vision om ett samhälle som är digitalt, hållbart och lokalt. Det är enkelt att bli flexibilitetsleverantör, allt du behöver göra är att följa stegen nedan. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill veta mer.

  • 1. Område Hör av dig till din nätägare och fråga om du befinner dig i ett område som har en marknadsplats.

  • 2. Anmälan Anmäl dig som flexibilitetsleverantör hos E.ON.

  • 3. Marknadsplatsen När du får tillgång till SWITCH anger du vilka dagar och tider som du kan tänka dig att inte ta ut en planerad, specificerad effekt ur nätet, och till vilken kostnad. Du kan antingen göra ett återkommande schema eller föra in enstaka perioder dag för dag.

  • 4. Prognoser och köp Nätägaren gör dagliga prognoser av kommande effektuttag och om nätet riskerar att bli överbelastat under någon av de tidsperioder du angivit kan de välja att ”köpa” din effekt. I så fall meddelar de det i god tid.

  • 5. Stäng av och koppla ur Vid aktuell tidpunkt stänger du av eller avstår från att koppla in den elutrustning som motsvarar den effekt du sålt.

  • 6. Betalning Nätägaren betalar ut den överenskomna ersättningen efter kontroll av leverans.

Gör en intresseanmälan

Obligatoriska fält är röda.

Vi som jobbar i projektet

Christoffer Isendahl
Huvudprojektledare SWITCH / CoordiNET

Karin Hansson
Delprojektledare SWITCH/CoordiNET

EU logga

Detta projekt har mottagit stöd från Europeiska unionens forsknings- och utvecklingsprogram Horisont 2020 enligt bidragsavtal nr.824414