1. Företag
  2. Elnät
  3. SWITCH

Bristen på kapacitet i det svenska elnätet är ett stort problem. Därför kör vi på E.ON nu igång med en ny lösning för att skapa mer flexibilitet: projektet SWITCH.

– Det här kan vara en viktig pusselbit för att lösa utmaningen kring kapacitetsfrågan i elnätet, säger Christoffer Isendahl på E.ON Energidistribution.

Projektet SWITCH

Målet med projektet SWITCH är att lösa kapacitetsbristen i södra Skåne, så att tillväxten kan fortsätta i regionen. Vi på E.ON känner att vi behöver ta ett stort ansvar för att komma på lösningar på kapacitetsbristen, men vi inser också att vi inte kan göra allt på egen hand. Därför kommer vi att jobba stenhårt med att involvera lokala förmågor i södra Skåne, som kommuner, landsting, näringsliv och industrier, inom projektet SWITCH.

Så funkar det

Projektet SWITCH innebär att man skapar en marknadsplats för handel av effekt, där de som är anslutna kan sänka sin förbrukning eller höja sin elproduktion när nätägaren behöver det. Det gör att elnätet kan används optimalt, och att vi kan undvika kapacitetsbrist.

De som är anslutna kan till exempel ha en datahall, en snabbladdare eller en industri som kan sänka sin effektförbrukning under en viss tid då kapacitetsbrist råder, oftast under vintertid. De kan även bidra genom att öka sin elproduktion, vilket ger en liknande påverkan i nätet som minskad förbrukning. De olika åtgärderna justeras beroende på vad nätägaren har för behov just då.

Skiss över hur marknadsplatsen Switch fungerar.

Brett samarbete inom Sverige och EU

Utmaningen med kapacitetsbrist finns också i andra EU-länder, och SWITCH är en del av ett EU-finansierat projekt för marknadsbaserade lösningar på kapacitetshantering. Till en början kommer tre pilotprojekt att genomföras inom projektet, i Sverige, Spanien och Grekland. Förutom E.ON ingår Vattenfall och Svenska Kraftnät i det svenska pilotprojektet.

Detta händer i projektet under 2019

Redan till vintern 2019 kommer projektet att starta med lokala aktörer i liten skala. I detta första pilotprojekt involverar vi enbart ett fåtal leverantörer för att testköra systemet, även om allting kommer att göras på riktigt.

Under vintern 2020 och 2021 genomför vi ett större pilotprojekt, där betydligt fler leverantörer involveras. Vintern 2020 blir också en fullskalig marknadsplats tillgänglig.

Kontakta oss

Vill du veta mer om SWITCH? Fyll i formuläret, så hör vi av oss och berättar mer.

Obligatoriska fält är röda.

Vi som jobbar i projektet

Christoffer Isendahl, porträtt.

Christoffer Isendahl
Huvudprojektledare SWITCH / CoordiNET

Karin Hansson, porträtt.

Karin Hansson
Delprojektledare SWITCH/CoordiNET

Linda Persson, porträtt.

Linda Persson
Portfolio Manager Transformative Platforms

Peder Kjellen, porträtt.

Peder Kjellen
Leverantörsansvarig SWITCH

Mer om projektet

Mer om projektet på CoordiNETs webbplats.