Du vet väl om att du själv kan välja gasleverantör? Vi hjälper dig att välja rätt.

Rådande marknadssituation

I och med den osäkra marknadssituationen bedömer E.ON att det just nu inte är möjligt att prissätta våra fastprisavtal för gas på ett rimligt sätt. Därför har vi tillfälligt pausat nyteckning av dessa. Vi utvärderar utvecklingen kontinuerligt för att säkra bästa möjliga avtal för dig som kund.

I slutet av juni utlyste Energimyndigheten en tidig varning för naturgasnätet i syd- och västsverige, en signal att gasmarknaden är ansträngd. Försörjningssituationen för gas anses dock fortsatt vara robust.
Läs mer hos Energimyndigheten

Rörligt pris – ett flexibelt val

Rörligt pris passar dig som har marginal att klara tillfälliga pristoppar. Precis som bankräntan varierar det rörliga priset över året, men har på sikt varit det mest lönsamma valet. Du har alltid möjlighet att under avtalstiden byta till fast pris.

Med ett rörligt avtal sätts ditt pris månadsvis efter det aktuella läget på naturgasmarknaden. Det kan vara bra att veta att du har möjlighet att byta till fast pris under avtalstiden. Säg upp ditt avtal en kalendermånad före det månadsskifte då du vill att avtalet går över.

+ Chans till lägsta pris
+ Bästa valet över tid
+ Bind ditt pris när du vill

- Följer med om gaspriset stiger

Har du frågor eller vill teckna gasavtal?

Avtalsvillkor

Biogas prislista

Rörligt pris för augusti 2023*

Energipris öre/kWh (exkl moms): 106,94
Energipris öre/kWh (inkl moms): 133,68
Årsavgift för tidsbundna avtal är 420 kr/år inklusive moms.

Rörligt pris inklusive moms ovan kan komma att ändras om moms ändras under din avtalsperiod. Dessa prisändringar aviseras inte, du kan se dem på din faktura. Nätavgifter betalar du till din nätägare.

Just nu erbjuder vi inte fastprisavtal för biogas eftersom det i rådande marknadssituation inte är möjligt att prissätta våra fastprisavtal för el och gas på ett rimligt sätt.

Anvisningsavtal Biogas

Anvisningsavtal Biogas - Ett tillsvidarepris när du inte har gjort något val

Anvisningsavtal Biogas, som är vårt tillsvidarepris, ger dig ett jämnt naturgaspris som inte ändras vid tillfälliga upp- eller nedgångar på marknaden. Om du inte gör något aktivt prisval är det detta pris du kommer att få. Du som har vårt tillsvidarepris kan när som helst byta till Rörligt pris eller Fast pris. Vi rekommenderar alltid att du själv väljer ett gasavtal - det sparar du pengar på.

Anvisningsavtal Biogas - vårt tillsvidarepris

Energipris öre/kWh exkl moms: 128,86
Energipris öre/kWh inkl moms: 161,07
Årsavgift på 480 kr/år inklusive moms tillkommer.
 

Vårt tillsvidarepris inklusive energiskatter och moms ovan kan komma att ändras om energiskatt, koldioxidskatt och/eller moms ändras under din avtalsperiod. Dessa prisändringar kan du se på din faktura och aviseras ej. Nätavgifter betalar du till din nätägare.