Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

  • Sveriges Radio rapporterar om ett ökat antal klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) gällande elhandelsbolag. Vi vill därför förtydliga att vi inte automatiskt förlänger fastprisavtal och att våra ingångna avtal gäller.
  • Längre kötider än vanligt på telefon
    Just nu är det många som ringer och det är svårt att komma fram. Vi har bäst tillgänglighet på eftermiddagen samt i slutet av veckan. På Mitt E.ON kan du bland annat se dina fakturor och betalningar, följa din förbrukning, anmäla flytt och teckna avtal.
  • Regeringen har lagt ett förslag om högkostnadsskydd för elpriser.  I nuläget finns inga fattade beslut och vår kundservice kan därför inte ge någon mer information. Vill du veta vad förslaget innebär hänvisar vi till Regeringskansliets pressmeddelande