E.ON Sverige AB och våra dotterbolag i Sverige är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på eon.se eller direkt till oss på något annat sätt. I filerna nedan hittar du en kortfattat beskrivning av lagstiftningen och vårt sätt att hantera personuppgifter.