1. Mitt E.ON
  2. Ditt mätarbyte

Ett bra byte helt enkelt

För att alla i Sverige ska kunna bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle byter vi nu ut alla elmätare till nästa generations smarta mätare. Din nya mätare är förberedd för digitala tjänster som kan hjälpa dig att hitta hushållets energitjuvar. Den bidrar till att förkorta eventuella strömavbrott och vill du sätta solceller på taket kan mätaren även visa din produktion.

Vad händer nu?

Alla elmätare i Sverige ska bytas innan år 2025 men redan nu är vi i full gång med att förbereda arbetet. De första elmätarna kommer att bytas i höst. Vi kommer att kontakta dig när det är din tur och föreslå en tid för bytet. Då kommer du kunna ändra tiden och dina uppgifter. 

Så går mätarbytet till

Vi kontaktar dig innan bytet

Före mätarbytet kontaktar vi dig och föreslår en tid. Du kommer att bli informerad ifall du behöver närvara vid bytet, beroende på om vi har åtkomst till din elmätare eller inte. Vi behöver din hjälp med att se till att det är fri tillgång till mätaren innan teknikern kommer.

Under mätarbytet

Teknikern kommer från en av våra samarbetspartners och identifierar sig med ett behörighetsbevis. Under bytet kommer elen att vara avstängd upp till 30 minuter. Teknikern dokumenterar din gamla och nya mätarställning och rapporterar till E.ON.

Efter bytet av mätaren

Nu är din nya elmätare på plats! Om du har registrerat ditt mobilnummer får du bekräftelse via SMS. Vi kommer att ta med oss din gamla mätare och lämna till återvinning.