Brf Solkvarteret i Malmö utsett till Sydsveriges smartaste fastighet

Nybyggnadsprojektet brf Solkvarteret, som är ett samarbete mellan fastighetsutvecklaren Serneke och E.ON, prisas för sina satsningarna på lokalproducerad förnybar energi. Solceller på taket, batterier som lagrar energi samt mätning, styrning och optimering av el- och värmeförbrukning under dygnets alla timmar är några av energilösningarna som implementeras.

Bild: Serneke

Genom minimerad energiförbrukning och lokalt producerad energi från solceller, är målet att skapa Malmös mest klimatsmarta boende där fastigheten är näst intill självförsörjande på egenproducerad el. Fastigheten ska värmas upp av förnybar fjärrvärme och anslutas till E.ONs system för smarta nät vilket betyder digital mätning, styrning och optimering av el- och värmeförbrukning under dygnets alla timmar. Andra lösningar som ska underlätta för en mer hållbar livsstil är elbils- och cykelpool och en grön utemiljö.

Brf Solkvarteret byggs i Hyllie, Malmös största utvecklingsområde. Stadsdelen har som ambition att utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar stadsutveckling.

Priset för Sydsveriges smartaste fastighet delas ut av Jan Eliasson, f.d. vice Generalsekreterare på FN, under Fastighetsmässan i Malmö den 27 februari.