E.ON investerar drygt 68 miljoner kronor i Malmös fjärrvärmenät. En ny tillbyggnad ansluter Bunkeflostrand, Annestad och Gottorp – som för närvarande till stor del värms av gas.

– Det nya fjärrvärmenätet möjliggör konvertering från gas till fjärrvärme, som både är billigare och mera miljövänligt än gas, säger Michel Thomas, chef för hållbara energilösningar på Eon.

Utbyggnaden innebär att fjärrvärmenätet ska korsa Malmö yttre ringväg söderut efter Kalkbrottgatan mot Bunkeflostrand, Annestad och Gottorp, för att nå de södra delarna av Malmö. Utbyggnaden är indelad i tre etapper, där den första påbörjas i juni för att avslutas i juni nästa år.

Etapp 2 och 3 ska byggas mellan 2025 och 2029.

Ett flertal kunder har redan tecknat föravtal och vill konvertera från gas till fjärrvärme.

– Oron över energisituationen i Europa har förändrat konsumenternas beteende. E.ON har sett nio raka månader med stora elbesparingar hos våra fastighetskunder och vi räknar med ett stort intresse för att ansluta sig till det nya fjärrvärmenätet, säger Michel Thomas.

Efter första etappens färdigställande ska fjärrvärmenätet nå söder om Gottorpsvägen och passera de planerade etapperna, vilka i huvudsak omfattar nyetableringsområden för bostäder.

Samtliga byggnader som ligger längs den nya sträckningen ska kunna konvertera eller nyansluta till fjärrvärme.

– I etapp 1 räknar vi med att ansluta mellan 20 och 25 flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och hyresrätter, samt skolorna i området. Etapp 2 omfattar fjärrvärmeförsörjning av ett nyetableringsområde i Norra Bunkeflostrand med 1 000 bostäder och i Gottorp med 550 bostäder. Etapp 3 omfattar fjärrvärmeförsörjning av 240 nya bostäder, säger Michel Thomas.

2022 blev ett rekordår för nya anslutningar till E.ONs fjärrvärmenät. 198 företag och flerfamiljshus anslöt sig under 2022, att jämföra med 170 nya anslutningar året innan. Mest växer Malmös fjärrvärmenät, med 103 nya anslutningar ifjol, jämfört med 70 året innan.

Enligt Michel Thomas är det viktigt att många väljer fjärrvärme, eftersom det minskar behovet av att använda el för uppvärmning, vilket är bra för energisystemet i stort.

– Den här vintern, när risken för manuell frånkoppling varit högaktuell, har många blivit medvetna om hur angeläget det är att både minska elförbrukningen och att plana ut kurvan för att kapa konsumtionstopparna morgon och kväll. Här spelar fjärrvärme en betydelsefull roll. Om fjärrvärmeproduktionen dessutom sker i ett kraftvärmeverk, som producerar både el och värme, blir systemnyttan ännu större, säger Michel Thomas.

E.ON investerar årligen cirka en miljard kronor i sina fjärrvärmeanläggningar. 2023 investerar bolaget 1,3 miljarder kronor.