Nyhet | E.ON höjer nätavgiften - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ON höjer nätavgiften

Från den 1 juli höjer E.ON elnätsavgiften. För en lägenhet innebär det en höjning med runt 20 kronor per månad och för eluppvärmd villa blir höjningen omkring 55-95 kronor per månad beroende på var i landet man bor.

Uppdaterat 30 maj 2018
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

Det svenska elsystemet ska vara förnybart år 2040. Det finns det en bred uppslutning kring detta i riksdagen och bland allmänheten.

– Vi ställer om och ska bli helt förnybara. Därför framtidssäkrar vi elnätet så att det möter kraven från en helt förnybar elproduktion. Det gamla elnätet var uppbyggt för att koppla ihop stora kraftverk med kunderna i städer och på landsbygden. Morgondagen ser annorlunda ut. Vindkraftparker byggs, men inte där de gamla kraftverken stod. Allt fler solceller kommer upp på hustaken. Och fler och fler elbilar ska laddas. Strömmen kommer inte gå åt ett håll, utan åt olika håll beroende på väder och tid på dygnet, då fler konsumenter också blir elproducenter. Elnätet ska hjälpa elkunderna att bli förnybara. För att göra det krävs att vi kraftigt moderniserar elnätet, säger Johan Mörnstam, VD för E.ON Energidistribution.

Omställning ställer stora krav och kostar mycket pengar. Elnätet är ett naturligt monopol och elnätsavgifterna styrs därför av ett statligt regelverk.

– Våra investeringar är långsiktiga. När vi bygger elnät planerar vi med livslängder på 40 år. Vi hade gärna sett att avgifterna i elnätet var lika långsiktiga och stabila. Dessvärre bestäms elnätsavgiften mer kortsiktigt i regelverket. Prisutvecklingen blir därför ryckig. Vi vill se en jämnare utveckling av elnätsavgifterna. Men nu är det tyvärr inte så, ännu. Vi beklagar det, säger Johan Mörnstam.

– Vi har oavsett detta bestämt oss för att bli ledande i denna omställning och kommer att fortsätta investera i framtidens förnybara elnät.