E.ONs energilösning möjliggör Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad

Skanska och E.ON har tecknat en avsiktsförklaring om att samverka kring Sveriges första klimatneutrala kontorsfastighet som certifieras enligt den nya standarden NollCO2*. Hyllie Terrass, som ska byggas i Hyllie i Malmö, får med energilösningen E.ON Next en klimatpositiv energilösning som innehåller lokalproducerad och förnybar energi.

Bild: Cobe Arkitekter. Hyllie Terrass blir 12 våningar högt. Inflyttning beräknas ske under våren 2023.

För att leva upp till kraven i certifieringen NollCO2 krävs ett helhetstänk: från utvinning av råvaran till sluthantering av byggnaden när den funktionella livstiden har uppnåtts. Eftersom NollCO2 även omfattar den klimatpåverkan som verksamheterna i byggnaden orsakar är valet av energilösning avgörande om netto-noll klimatpåverkan ska kunna uppnås.

– Jag är stolt över att E.ON tillsammans med Skanska är först ut och bryter mark kring klimatneutrala byggnader. Intresset är stort från fastighetsbolag och offentliga aktörer och jag är säker på att vi kommer att dra många lärdomar som vi och andra har nytta av i framtida projekt, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

E.ON Next kommer förse den tolv våningar höga kontorsbyggnaden med 100% förnybar värme och kyla från det lokala fjärrvärme- och fjärrkylanätet. På taket kommer solcellspaneler, som är tillverkade med låga CO2-utsläpp, att placeras och elen från dem kommer både att användas inom byggnaden och kunna lagras i batterier. När batterierna är fulladdade säljs överskottselen ut till elnätet, där grannar kan ta del av den förnybara elen. Skulle mer behov uppstå förses Hyllie Terras med förnybar el märkt med Bra Miljöval. För att ytterligare optimera energiproduktionen och energianvändningen kommer Hyllie Terrass kopplas upp mot E.ONs smarta nät för både el och värme. På så sätt samverkar Hyllie Terrass med andra energianvändare och energiproduktion i Malmö, vilket minskar stadens utsläpp av växthusgaser.

– Med NollCO2-certifieringen av Hyllie Terrass utmanar vi både oss själva och alla våra samarbetspartners. Alla inblandade tvingas testa nya vägar för att vi ska nå klimatneutralitet i hela värdekedjan. Förutom den innovativa energilösningen ska vi bland annat använda grön betong, som har mindre koldioxidutsläpp jämfört med konventionell betong, och återbrukat konstruktionsstål. Certifieringen är tuff och just därför är samarbeten med aktörer som E.ON viktigare än någonsin, säger Stefan Andersson, projektutvecklingschef, Skanska Öresund.

*Standarden NollCO2 är framtagen av Sweden Green Building Council. Utgångspunkten för den nya certifieringen är att styra bygg- och fastighetssektorn och dess underleverantörer mot Sveriges mål om att vara klimatneutrala 2045.