E.ONs verksamheter inom förnybar produktion överförs till RWE

Som en del i E.ONs förvärv av det europeiska energiföretaget innogy, överförs idag verksamheterna inom E.ON Climate & Renewables till RWE-koncernen. För E.ON i Sverige innebär det att all verksamhet och alla medarbetare inom E.ON Wind Sweden nu blir en del av RWE.

Den förnybara verksamheten har varit huvudfokus i E.ONs tillväxtstrategi sedan 2007. Globalt har E.ON investerat över 12 miljarder euro i projekt som gjort att E.ON snabbt blivit en av världens ledande producenter av förnybar energi. Ett exempel är den landbaserade vindkraftparken Roscoe i Texas, som när den togs i drift 2009 var världens största landbaserade vindkraftpark. Med en kapacitet på 782 megawatt (MW) ligger den fortfarande på topp 5 över världens största landbaserade vindkraftparker. En viktig investering på senare år är vindkraftparken som byggs i Nysäter, Västernorrland. När den står klar är den en av Europas största med en kapacitet på 475 MW.

Portföljen som E.ON överför till RWE idag inkluderar, förutom vindkraften, även batterier på många hundra megawatt samt flera solenergianläggningar.

Totalt, byggda och under byggnation inräknade, omfattar E.ONs förnybara produktion en kapacitet om 9 000 MW, energi motsvarande nästan hälften av Belgiens årliga energibehov. Av den produktionen ägs idag cirka 6 800 MW av E.ON, vilka nu överförs till RWE. Samtidigt byter runt 1 500 medarbetare arbetsgivare från E.ON till RWE.

– E.ONs investeringar i vind- och solenergi har banat vägen för en industrialisering och minskade kostnader för förnybar energi. Våra projekt tillsammans med innogys förnybara verksamhet, som också ska övergå till RWE, utgör en attraktiv plattform med stora utvecklingsmöjligheter för RWE, säger E.ONs koncernchef Johannes Teyssen.

– Även om verksamheterna inte längre ägs av E.ON fortsätter vi som energidistributör att vara djupt involverade och engagerade i förnybar energi, grundpelaren i morgondagens energiförsörjning. Våra distributionsnät blir ”energiomställningens Internet”, som ger kunderna tillgång till grön el, värme och kyla, samt gröna transporter. E.ONs fokus framöver är således infrastruktur för energidistribution samt kundanpassade energilösningar, fortsätter Johannes Teyssen.

Det innebär att E.ON även fortsättningsvis kommer att erbjuda såväl kommuner som privat- och företagskunder skräddarsydda lösningar inom förnybar energi. Till exempel solpaneler, lagring av energi och smarta, digitala lösningar, som möjliggör för kunderna att använda sin energi så effektivt som möjligt.

Fakta sammanslagning och överföring

Den 17 september godkände EU-kommissionen E.ONs förvärv av innogy och den 18 september fördes aktierna i innogy över från RWE till E.ON. Idag den 1 oktober förs hela nuvarande E.ON Climate & Renewables,och därmed även E.ON Wind Swedens verksamhet och medarbetare i Sverige och Danmark, över till RWE Renewables, ett helägt dotterbolag till RWE.

Affären kommer att omvandla RWE till en ledande och diversifierad elproducent med en stor global verksamhet inom förnybar energi. E.ON blir, genom sammanslagningen med innogy, ett av Europas största elnätsföretag tillika en av Europas största leverantörer av avancerade kundlösningar med en kundbas på drygt 50 miljoner kunder.

Nästa steg i transaktionen blir att överföra innogys förnybara verksamhet till RWE. Detta sker så snart som möjligt under 2020.