Ectogrid fortsätter att växa – på Medicon Village i Lund och globalt

Medicon Village, som var först i världen att ansluta sina fastigheter till energisystemet ectogrid, följs nu av andra aktörer – nationellt och internationellt. Samtidigt minskar behovet av tillförd energi till Medicon Village enligt plan. När alla befintliga fastigheter anslutits till energisystemet beräknas behovet av tillförd energi minska med upp till 80 procent.

Foto: Medicon Village

När Medicon Village 2017 tecknade avtal med E.ON om att installera det nya energisystemet ectogrid var de först ut i världen. Idag har de följts av fler aktörer: i Sverige har bland annat SIA Glass och Hallands Djursjukhus tecknat avtal om ectogrid och globalt pågår flera projekt. Till exempel Shamrockpark, ett 100 000 kvadratmeter stort område i hjärtat av det gamla koldistriktet Herne i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Tillsammans med FAKT Group AG och Stadtwerke Herne implementerar E.ON en decentraliserad, hållbar infrastruktur för energi i området – och ectogrid är hjärtat i energilösningen. Tack vare ectogrid beräknas koldioxidutsläppen minska med upp till 60 procent jämfört med en konventionell fjärrvärmelösning.

Vad gäller forskningsparken Medicon Village i Lund har hittills drygt hälften av fastigheterna anslutits till ectogrid, och behovet av tillförd energi minskar stadigt.

– Vi följer tidsplanen, men vi är fortfarande bara i början av projektet. Ju fler byggnader som ansluts, desto större minskning kommer vi att uppnå. I slutet av nästa år beräknas andelen tillförd energi ha minskat med drygt 50 procent och när anläggningen är helt implementerad räknar vi med att nå upp till 80 procent, säger Erik Bertman, affärsområdeschef för E.ONs energilösningsaffär.

Idag går nästan all lågtempererad överskottsvärme och överskottskyla i våra städer till spillo, men med ectogrid är det möjligt att på ett effektivt sätt återvinna och dela energi mellan byggnader och därmed balansera byggnaders olika behov av värme och kyla mot varandra. Medicon Village totala behov av värme och kyla är alltså detsamma som innan ectogrid, men numera används överskottsvärme från en byggnad för att värma en annan, och vice versa med överskottskylan.

Att behovet av tillförd energi minskar innebär samtidigt att kostnaden för värme och kyla blir lägre. Medicon Village använder exakt lika mycket energi som tidigare, men genom att köpa värme/kyla från ectogrid blir priset 20 procent lägre. Därmed blir besparingen större för varje hus som kopplas in.

– Att använda den värme och kyla som redan finns i Medicon Village fastigheter är smart, både ur ett klimatperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Medicon Village är en innovationsmiljö som ligger i framkant när det gäller life science, och att nu även vara i fronten när det gäller energi känns väldigt spännande. Vi ser fram emot att ta hand om vårt värmeöverskott och dela energi mellan alla byggnader, säger Erik Jagesten, vd Medicon Village Fastighets AB.