Trenden med minskad energi­förbrukning har hållit i sig under hela första halvåret. Den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät minskade med 13 procent, jämfört med samma period föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 8 procent, visar siffror från E.ON Energidistribution.

Hushåll och småföretag minskade sin förbrukning från 5 038 GWh till 4 356 GWh. Med de större företagen inräknade minskade förbrukningen från 17 408 GWh till 15 974 GWh.

–  Vi kan se att kunder med både fast och rörligt pris har minskat sin förbrukning. Dock är minskningen något större hos de kunder som har rörligt pris, framför allt under vintermånaderna. Generellt har vi sett en större förbrukningsminskning under vintermånaderna. Det ska bli intressant att se om trenden håller i sig kommande höst och vinter. Vi hoppas att alla fortsätter att vara aktiva när det gäller att spara energi, säger Emma Tronarp, elhandelschef på E.ON Energilösningar.

Att minska förbrukningen är ett bra sätt att sänka sin elkostnad. Dessutom hjälper en minskad energiförbrukning till att sänka elpriset per kWh då energisystemet avlastas när efterfrågan minskar.

–  Speciellt viktigt kan det vara i situationer när det är höga priser och hög efterfrågan på el. För den som vill sänka sina kostnader är det framför allt uppvärmning och varmvatten som har stor betydelse, säger Emma Tronarp.