Från den 1 augusti 2021 gör E.ON en mindre höjning av elnätsavgiften för att kunna genomföra rekordstora investeringar i elnätet. För en lägenhet innebär det en genomsnittlig höjning med 5-8 kronor i månaden, för en eluppvärmd villa blir höjningen mellan 21-38 kronor, beroende på var i landet man bor.

Energiomställningen och elektrifieringen av industri och transporter accelererar och elbehovet i Sverige växer snabbt. Nu genomför E.ON en mindre höjning av elnätsavgifterna för att modernisera och bygga ut elnätet.

Att kapaciteten i elnätet stärks och byggs ut är avgörande för att vi ska klara en tillförlitlig elförsörjning när samhället ställer om till fossilfritt med hjälp av el. Enligt energibranschens prognoser kommer Sveriges elbehov sannolikt att fördubblas fram till 2050. Beräkningar visar på ett investeringsbehov i de svenska elnäten i storleksklassen 500 miljarder kronor. 

Elnätsavgifterna är en viktig del för att möjliggöra den historiskt höga investeringstakt som nu kommer att krävas. Som Sveriges största elnätsägare har E.ON ett stort ansvar. Därför har vi lagt vår största investeringsplan någonsin för 2020–2023 då vi ska investera mer än 16 miljarder kronor i det svenska elnätet. För att möjliggöra det genomför vi nu en mindre höjning av elnätsavgiften

Anna Gianuzzi, kommunikationschef E.ON Energidistribution

Den 1 januari 2020 genomfördes en prissänkning av elnätsavgiften med 19 procent för en majoritet av E.ONs elnätskunder, till följd av justerad reglering. Sänkningen var 10–40 kronor per månad för en lägenhet med en 16 A säkring och en snittförbrukning på 2 000 kWh/år och 30–200 kronor för en eluppvärmd villa med en snittförbrukning på 20 000 kWh/år.