E.ON, Malmö stad och VA SYD tog första spadtaget i Sege Park

Idag togs första spadtaget till Sege Park – Malmös nya spjutspetsområde för hållbar stadsutveckling. På plats för att gräva var Per-Anders Tauson, Director City Energy Solutions E.ON, Andreas Schönström, ordförande tekniska nämnden Malmö stad, och Karin Wikström, avdelningschef Avfallsavdelningen VA SYD. Men det var inget hål vilket som helst som grävdes, istället planterades ett äppleträd för att symbolisera att bygget av bostadsområdet är igång.

E.ON, Malmö stad och VA SYD tog första spadtaget i Sege Park
Visionsbild över ett av Sege Parks torg. Illustration: Tyréns

Sege Park är ett 25 hektar stort området där bostäder, verksamheter och offentlig service kommer att växa fram i symbios med områdets befintliga byggnader och parkmiljö. Målet är att området, som ägs av Malmö stad, ska utvecklas till ett föregångsområde för hållbarhet, både vad gäller socialt, ekologiskt och ekonomiskt stadsbyggande, fram till 2025.

Redan i januari 2018 tecknade E.ON, Malmö stad och VA SYD en klimat- och kretsloppsöverenskommelse där de övergripande målen och visionerna för området fastställdes. Ett år senare blev det klart att större delen av Sege Park väljer digital fjärrvärme som uppvärmningsform. Nu pågår samtal med byggaktörerna om vilka andra energilösningar som kan implementeras för att göra det lätt för de boende att leva hållbart.

– Sege Park är ett oerhört spännande projekt där E.ON verkligen får visa vad vi kan och går för när det gäller hållbara energilösningar, säger Per-Anders Tauson, Director City Energy Solutions, E.ON. Jag är stolt över att tillsammans med Malmö stad och VA SYD driva utvecklingen av Malmös nya spjutspetsområde för hållbar stadsutveckling och bygga en energilösning som på bästa sätt möter stadens ambitiösa klimatmål.

Den förberedande markentreprenaden i Sege Park utförs av fastighets- och gatukontoret tillsammans med E.ON och VA SYD, och med PK Road som markentreprenör. Därefter påbörjar byggherrarna sina respektive projekt.