E.ON, Malmö stad och VA SYD tog första spadtaget i Sege Park
Visionsbild över ett av Sege Parks torg. Illustration: Tyréns