E.ON ny medlem i Klimatdialogen

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte den 3 februari godkändes E.ON Energilösningar i Norrköping som medlem i Klimatdialogen, som är ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor och ett tillval för Prisdialogens medlemmar.

– Att E.ON har ett bra samarbete med kunder och kommunen är avgörande för att vi ska kunna genomföra klimat- och energiomställningen. Det är tillsammans som vi visar vägen mot ett hållbart Norrköping 2030, säger Carl Hylander, affärschef E.ON Norrköping.

Klimatdialogen startade 2019 som ett tillägg till Prisdialogen och innebär att fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar kan utöka den dialog de har med kunder och andra aktörer och ta fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. Målet är att minska klimat- och miljöpåverkan genom lokala dialoger, där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer, till exempel bränsleleverantörer, elnätsbolag eller VA-bolag, diskuterar, samverkar och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med frågorna.

– Det känns som en bra början på 2020 att få in E.ON i Norrköping som medlem i Klimatdialogen. Det bådar gott för resten av året, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och styrelseordförande för Prisdialogen.

Medlemmar i Klimatdialogen är:

  • E.ON Energilösningar – medlemskap för Norrköping
  • Jönköping Energi • Mölndal Energi
  • Sundsvall Energi
  • Tekniska Verken i Linköping – medlemskap för både Katrineholm och Linköping
  • Telge Nät
  • Växjö Energi
  • Öresundskraft