Erik Bertman Corporate Energy Solutions på E.ON
Erik Bertman, ny chef för Corporate Energy Solutions på E.ON.