Tack vare ett brett samarbete mellan flera nätägare på nationell och regional nivå har projektet CoordiNet med E.ONs handelsplattform SWITCH blivit en succé. Med otraditionella elnätslösningar har aktörerna tillsammans bland annat lindrat effekterna av kapacitetsbegränsningen som finns i en mängd elnät, främst kring storstäder. Nu stängs projektet för denna säsong, men samarbetet har gett såväl mersmak som goda erfarenheter inför nästa säsong, som startar i november 2020.

– Vi har sett ett stort intresse från många aktörer från olika typer av branscher och har gjort en mängd goda erfarenheter kring hur SWITCH, vår digitala handelsplats för elkapacitet, kan vara en del av lösningen på kapacitetsbristen. Med tanke på att elnätsägarna sannolikt kommer att få ett större ansvar för efterfrågeflexibilitet ligger vi bra till i vår kunskapsinhämtning, säger Peter Sigenstam, chef Strategi och affärsutveckling på E.ON.

Stora köp av elflexibilitet under första säsongen

Detta var den första säsongen med SWITCH, som introducerades av E.ON i Malmöregionen i höstas och i Uppsalaregionen och Gotland av Vattenfall i vintras. Under säsongen har stora köp av elflexibilitet genomförts inom ramen för handelsplattformen. Totalt inom CoordiNets testsiter i Sverige har de 10 anslutna aktörerna under den första säsongen bidragit med 3,565 GWh energi. Det motsvarar den normala årsförbrukningen av el i 1 426 lägenheter. Lärdomarna om hur aktörer på marknaden agerar vid en kritisk punkt kommer nu till stor nytta när E.ON vidareutvecklar SWITCH inför nästa säsong.

– En lokal marknad för el behöver aktiveras när efterfrågan på el ökar men regionnäten redan är maximalt utnyttjade. Innan projektet startade fanns begränsad kunskap om hur handel med efterfrågeflexibilitet på el i praktiken skulle fungera. Skulle aktörer med flexibla verksamheter vara villiga att erbjuda minskad konsumtion eller kunna öka sin produktion? Det vet vi nu att marknaden är villig att göra – och nästa år ska fler erbjudas möjlighet att bidra, säger Peter Sigenstam.

Idag är tillståndsprocessen en begränsande faktor för att bygga ut elnäten i den takt som samhällen växer och elektrifieras. Men med tillräckligt många aktörer anslutna till SWITCH ser E.ON möjlighet att ansluta nya kunder, även om en utbyggnad av elnäten dröjer. Därför välkomnas det stora intresset från nya aktörer att delta.

Nästa säsong med digital handel av elnätsflexibilitet inleds den 1 november 2020.

Om CoordiNet

SWITCH drivs inom ramen för det EU-finansierade projektet CoordiNet Projektet startade den 1 januari 2019 och pågår fram till år 2022.

Förutom E.ON Energidistribution, Vattenfall Eldistribution, och Svenska Kraftnät deltar bland annat:

RWTH Aachen UniversityEnergiforskGotlands ElnätUpplands Energi samt de företag och hushåll som deltar på marknadsplattformen.