Händelö Eco Industrial Park utvecklas i EU-finansierat projekt

Den världsomtalade Händelö Eco Industrial Park i Norrköping, där E.ONs Händelöverket utgör navet, ska utvecklas till ett centrum och föredöme för industriell och urban symbios. Det framkom vid en pressträff den 15 januari, där bland annat E.ON, Lantmännen Agroetanol och Region Östergötland deltog. Projektets övergripande mål är att visa vägen till ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt näringsliv och samhälle.

Händelö Eco Industrial Park bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. Genom att använda varandras bi- och restprodukter som råvara skapas en cirkulär ekonomi där minimalt med resurser går till spillo. Navet är Händelöverket som utvinner energi ur restprodukter och avfall. Ånga från kraftvärmeverket används i tillverkningen av etanol och foder, koldioxiden som bildas vid etanoltillverkningen görs om till kolsyra och används i livsmedelsindustrin och restprodukter från tillverkningen av etanol och foder omvandlas till biogas och gödsel.

Nu vill involverade aktörer och finansiärer utveckla parken ytterligare och attrahera fler miljöföretag till Händelö, samt visa vägen för vad som är möjligt att åstadkomma inom den växande bioekonomin. I ett EU-delfinansierat projekt ska den kunskap och erfarenhet som byggts upp kring industriell och urban symbios paketeras och spridas och en besöksverksamhet utvecklas, vilket beräknas medföra ett stort intresse inte bara regionalt, utan även nationellt och internationellt. Händelö Eco Industrial Park ska även vara ett stöd för andra företag och regioner som planerar att resurs- och energieffektivisera sina verksamheter. Projektet pågår 2020-2023 och har en budget på drygt 3,4 miljoner kronor, varav hälften finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och den andra hälften av deltagande aktörer.

– Det är mycket positivt att inom ramen för det här samarbetet kunna synliggöra de nyttor som redan uppstått och utreda möjligheten att ytterligare utveckla Händelö Eco Industrial Park, säger Jonas Lind, produktionschef på E.ON i Norrköping. Det ligger helt i linje med E.ONs ambitioner att vara ledande i hållbar omställning och effektivt resursutnyttjande.

Projektet bedöms ha goda förutsättningar att leda till markant minskade koldioxidutsläpp, minskad elförbrukning och ett ökat nyttjande av förnybar energi.

Aktörer och finansiärer i Händelö Eco Industrial Park är: Region Östergötland, Norrköpings kommun, Norrköpings hamn, Linköpings universitet, Sankt Kors fastighets AB, Nodra, E.ON och Lantmännen Agroetanol.