• Du behöver aldrig fundera på när du ska betala din faktura
    Det är alltid den 28:e i varje månad
  • Lättare att följa din förbrukning
    Det blir lättare för dig att följa din förbrukning och du kan snabbare se om dina kostnader förändras
  • Jämnare fördelning av energikostnaderna
    Du får en jämnare fördelning av energikostnaderna under året och därmed en lägre kostnad vid varje betalningstillfälle