Nu går vi över till minutpris på snabbladdning

Utvecklingen av publik laddinfrastruktur ökar markant och antal laddbara fordon närmar sig nu 100 000 i Sverige. I och med detta behöver fler tillgång till laddmöjligheter på vägarna. Därför ändrar vi nu prismodellen för våra snabbladdare, från kostnad per kilowattimme till per minut.

En snabbladdare gör oftast störst nytta i början av laddcykeln. Enkelt uttryckt avtar mängden energi som laddas ju närmare fullt batteri man kommer. Ofta används laddplatserna längre än nödvändigt för att nå optimalt förhållande mellan laddning och laddtid, vilket skapar köer och belastar miljön i onödan.

Så optimerar du snabbladdningen och dina resor

Ökad tillgänglighet gynnar alla

Vi går över till minutpris för att färdigladdade bilar inte ska stå kvar vid snabbladdarna. På så sätt ökar vi tillgängligheten – fler kan ladda och du som kör på el slipper stå i kö när du kommer till en laddstation.

Ändringen berör endast våra snabbladdare med effekter upp till 43kW–50kW. Priset är oförändrat på våra övriga så kallade destinationsladdare ≤ 22kW.

Så optimerar du snabbladdningen och dina resor

Starta resan med fullt batteri. Genom att alltid starta resan med laddat batteri minimerar du behovet av laddning längs vägen.

Se till att batteri har lagom temperatur. Kör 1-2 timmar på landsväg eller motorväg innan du påbörjar första snabbladdningen. Ett lagom varmt batteri ger högre laddeffekt och minskar tiden för snabbladdning.

Ladda inte för mycket. Laddeffekten minskar på de flesta elfordon när batteriet börjar bli fullt. För vissa batterier minskar laddeffekten när det är runt 80 % fullt, andra redan vid 60 %. Minskningen sker oftast gradvis när batteriet fylls.

Ladda inte ur batteriet helt. Laddeffekten är oftast låg när batteriet nästan är tomt. Se alltid till att ha minst 10 % kvar när du påbörjar snabbladdningen.

Ladda när du stannar istället för att stanna för att ladda. Passa på att ladda vid alla stopp längs vägen, oavsett om det är snabbladdning eller destinationsladdning.

Fyll på innan övernattning. Om du reser över fler dagar och saknar laddmöjlighet vid övernattning, se till att ladda på kvällen när batteriet är varmt efter körning, istället för på morgonen.